Search

 

Електронна адреса: reforma.zoz@gmail.com 

Освіта та професійна діяльність

1971 р. – закінчила Харківський фармацевтичний інститут;

1971р. – заступник завідувача рецептурно-виробничого відділу центральної районної аптеки у Харкові;

1975 р. – асистент кафедри;

1977 р. –  цільовий аспірант 1-го Московського медичного інституту;

1980 р. –  старший викладач;

1984 р. – доцент;

1990 р. – завідувач кафедри економіки і організації фармації Українського інституту удосконалення лікарів;

1992–1995 р. – завідувач кафедри економіки і управління промислової фармації й одночасно заступник директора ІПКСФ Української фармацевтичної академії; 1996–2001 р. – керівник навчально-інформаційного центру ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»;

2001-2015 р. – професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині ХМАПО;

2015 р. – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації та економіки фармації;

2017 р. – отримала вищу кваліфікаційну категорію. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Кабачна А. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо підвищення ефективності виробництва ЛП; оптимізація системи лікарського забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги — сімейної медицини; впровадження формулярної системи в практику роботи лікувально-профілактичних закладів; впровадження формулярної системи у практику роботи закладів охорони здоров'я всіх рівнів надання медичної допомоги багатьох регіонів України, а також розробки їх на базі локальних формулярів лікарських засобів, регіональних формулярів 16 областей України та м. Києва. 

Наукові здобутки

1)Професор Кабачна А. В. автор більше 160 наукових праць, у тому числі у співавторстві підручника «Менеджмент в охороні здоров'я» два видання, 5 навчально-методичних посібників, 5 інтсруктивно-методичних рекомендацій, 2 патентів на винахід, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, більше 40 довідників у формі Регіональних формулярах лікарських засобів 16 областей України та м. Києва. У складі редакційної колегії прийняла безпосередню участь у розробці регіональних формулярів 16 областей України та м. Києва. Вища освіта зі спеціальності «Психологія». 

Основні праці

Совершенствование организации производства лекарственных форм (канд. дис.). – М., 1980; Теоретические и методические основы повышения эффективности производства лекарственных средств на фармацевтических фабриках (докт. дис.) — Х., 1990; Сучасний стан промислового виробництва м’яких лікарських засобів // Фармац. журн. — 1980. — № 3 (співавт.); Поліпшення якості лікарської допомоги населенню шляхом удосконалення планування раціонального розподілення і використання лікарських засобів // Фармац. журн. — 1986. — № 2 (співавт.); Шляхи підвищення ефективності роботи фармацевтичних фабрик // Фармац. журн. — 1989. — № 2 (співавт.); Маркетинг у медицині та фармації (в питаннях та відповідях): Посібник. —
Х., 2003 (співавт.); Правові аспекти з питань організації лікарського забезпечення лікувально-діагностичного процесу в діяльності лікаря загальної практики сімейної медицини // Ліки України. — 2004. — № 9; Оценка эффективности on-line коммуникации фармацевтических оптовых предприятий // Провізор. — 2007. — № 9 (співавт.); Менеджмент в охороні здоров’я: Підручник. У 2 т. — Х., 2008 (співавт.). 

Громадська діяльність

Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу «Рецепт» (Білорусь) та «Фармацевтичного журналу».