Search

ЕТАПИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ АСПІРАНТІВ

  1. Загальна характеристика дисертації
  2. Витяг з протоколу засідання кафедри
  3. Зовнішня рецензія
  4. Звіт про Патентний пошук
  5. Висновок ЕПК
  6. Перелік засобів вимірювальної техніки
  7. Витяг з протоколу засідання факультетської ВР
  8. Заява на ім'я ректора
  9. Дані для е-архіву
  10. Титул

Підготовка та затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня

КОНСУЛЬТАТИВНА ПІДТРИМКА 

Підготовка висновку експертної проблемної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика за профілем наукової спеціальності
Підготовка реєстраційної картки НДР
Підготовка висновку комісії з питань етики НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Порядок оформлення звіту про патентні дослідження
Підготовка висновка метролога про перелік засобів вимірювальної техніки, що використовуватимуть під час виконання дисертаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК / ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)