Search

 
 

19 січня 2022 року відбулось засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

Уперше в діяльності Університету відбувся випуск магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Це випуск фахівців другого освітньо-професійного рівня, які протягом одного року і чотирьох місяців успішно пройшли навчання на кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, акредитацію освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» і апробаційний Єдиний державний кваліфікаційний іспит.

22 грудня 2021 року відбулось позачергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.

08 грудня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 20 листопада 2021 року на 51-му році пішов з життя доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Ткаченко Андрій Володимирович, організатор Центру симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН)

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика вкотре підтвердив свій високий професійний рівень в системі управління якістю.

На початку листопада 2021 р. відбулася 19-та Сесія Комітету з біоетики Ради Європи, до складу якого входить проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва НУОЗ України імені П.Л. Шупика професор Олеся Гульчій.

11 листопада 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання заступник голови вченої ради, перший проректор чл.-кор. НАМН України Юрій Вдовиченко.

З глибоким сумом сповіщаємо, що на 55-році пішла з життя БОРИС ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА професор, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

З глибоким сумом сповіщаємо, що на 55-році пішла з життя Борис Олена Миколаївна – професор, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.