Search

Декан

ТРОХИМЧУК Віктор Васильович - доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, головний редактор науково-практичного рецензованого журналу «Фармацевтичний журнал».

Заступник декана:

СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович  кандидат біологічних наук, ст. дослідник; доцент кафедри організації і економіки фармації, доцент кафедри вірусології

Старший інспектор: Терещук Олександра Василівна

Секретар вченої ради факультету: БУЦЬКА Вікторія Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет (до 1992 р. - санітарно-гігієнічний і фармацевтичний) створений у 1963 році з метою забезпечення потреб закладів охорони здоров’я у підготовці, перепідготовці і підвищення кваліфікації лікарів і провізорів за спеціальностями: “Громадське здоров’я“, “Медико-профілактична справа“, “Фармація”, “Клінічна фармація“.

Як підрозділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика медико-профілактичний і фармацевтичний факультет складається з 10 кафедр:

 • 6 кафедр  медико-профілактичного спрямування: вірусології; громадського здоров’я; медичної статистики; медицини праці, психофізіології та медичної екології; мікробіології; управління охороною здоров’я;
 • 4 кафедри фармацевтичного напрямку: контролю якості і стандартизації лікарських засобів; організації і економіки фармації; промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології; фармацевтичної технології і біофармації.

Кафедри вірусології, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я є опорними з післядипломної освіти лікарів.

Щорічно на кафедрах факультету за державним замовленням навчаються понад 2,2 тис. слухачів за 19 спеціальностями, на  6 кафедрах проводиться навчання лікарів (провізорів) – інтернів.

На факультеті функціонують деканат і  колегіальні органи управління:  збори трудового колективу, вчена рада, самоврядування молодих вчених та аспірантів, профспілкова організація.

На факультеті діють чотири експертних проблемних комісій з наукових напрямків та дві спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук: Д 26.613.07 за спеціальністю 14.02.03 - Соціальна медицина (голова – академік НАМН України, професор Вороненко Ю. В.) та Д 26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи (голова - професор Давтян Л.Л.).

Деканами медико-профілактичного і фармацевтичного факультету були: професор Ліпкан Микола Федорович (вересень 1963 р. - вересень 1967 р.), доцент Повелиця Дмитро Федорович (жовтень 1967 р. - лютий 1969 р.), доцент Мащенко Микола Петрович (березень 1969 р.- лютий 1983 р.), професор Знаменський Володимир Олексійович (лютий 1983 р. - травень 1985 р.), професор Попович Микола Олексійович (травень 1985 р. - березень 1996 р.), професор Білько Іван Петрович (березень 1996 р. - березень 1999 р.), професор Ветютнева Наталія Олександрівна (квітень 1999 р. – квітень 2015 р.). З квітня 2015 року медико-профілактичний і фармацевтичний факультет очолює доктор фармацевтичних наук, професор Трохимчук Віктор Васильович.

На постійній основі на кафедрах факультету працюють 22 доктори (14  з  вченим званням професор) та 38 кандидатів наук (35  з вченим званням доцент). Середній вік науково-педагогічного персоналу – 53,4 роки. Всі викладачі кафедр мають відповідну (в т.ч. 34 вищу) кваліфікаційну категорію за лікарськими (провізорськими) спеціальностями. Науково-педагогічний склад факультету підвищують рівень компетентності з питань якості освітнього процесу відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

Клінічними базами кафедр факультету є: Київський міський клінічний онкологічний центр,  Бориспільська ЦРЛ, Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва, Київська міська клінічна лікарня №5, клініка ДУ «Інститут медицини праці». Фахівці кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології надають консультативно-діагностичну і лікувальну допомогу постраждалим в зоні АТО.

Науково-педагогічний склад 6 кафедр факультету проводить методичну роботу на 20 базах стажування лікарів і провізорів – інтернів м. Києва та області.

Колективами всіх кафедр факультету підготовлені нові навчальні програми та розпочато навчання слухачів на циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання.

Деканат факультету  здійснює:

 • організаційні заходи щодо забезпечення комплектування циклів, зарахування слухачів та виконання виробничого плану факультету;
 • щомісячний моніторинг виконання рішень вченої ради академії, ректорату і вченої ради факультету;
 • контроль та забезпечення виконання навчально-методичної та науково-дослідної роботи на факультеті відповідно плану роботи академії; 
 • аналіз показників внутрішнього рейтингу кафедр; 
 • планову перевірку діяльності кафедр;
 • щоденний прийом слухачів і співробітників із різних питань;
 • аналіз результатів анкетування слухачів на навчальних циклах, визначення шляхів усунення зауважень і виконання побажань слухачів з колективами  кафедр;
 • взаємодію та координацію організаційних заходів щодо розвитку студентського самоврядування.

Співробітники кафедр факультету є головними редакторами і членами редакційних рад фахових наукових видань:

 • «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика» (головний редактор – академік  Вороненко Ю.В.);
 • «Ліки України» (головний редактор – академік  Вороненко Ю.В.);
 • «Мистецтво лікування» (шеф редактор - професор Гойда Н.Г.);
 • «Фармацевтичний журнал» (головний редактор – професор Трохимчук В.В.);
 • «Рецепт» /Білорусь/ (головний редактор – професор Давтян Л.Л. );
 • Науково-практичний збірник «Чорнобиль: екологія і здоров’я» (заст. головного редактора – доцент Дубова Н.Ф.).

На факультеті активно працюють  наукові школи  з теорії і практики управління охороною здоров’я, медичною освітою (науковий керівник - академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В.),  з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу (науковий керівник - професор Пономаренко М.С.) і з наукових основ організації медичної допомоги матерям та дітям (науковий керівник - професор Гойда Н.Г.), які впроваджують результати наукових досліджень у  нормативні документи МОЗ України та клінічні протоколи надання медичної допомоги дитячому і дорослому населенню.

Науково-педагогічні працівники кафедри управління охороною здоров'я (завідувач кафедри професор Михальчук В.М.) активно реалізують українсько-швейцарську програму «Здоров’я матері та дитини», програми USAID Агентство США з міжнародного розвитку «Здоров’я жінок України», «Репродуктивне здоров’я в Україні», «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників групи найвищого ризику в Україні»  і «Удосконалення системи контролю над вживанням алкоголю та тютюнопалінням під час вагітності в Україні», а також програми  Міжнародної діабетичної федерації Європейського регіону, Української діабетичної федерації та  Всеукраїнської  спілки по захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації».

Викладацький склад кафедр факультету бере участь в роботі відкритих засіданнях Громадської ради при МОЗ України, підготовці і проведенню міжнародних форумів «Менеджмент в охороні здоров’я», «Організація і управління охороною здоров’я », а також конференцій з міжнародною участю «Медицина і державне регулювання — міжнародний досвід», «Державна медицина: реалії практики», «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: Ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України», «Інфекційний контроль і антимікробна резистентність», «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у галузі охорони здоров’я: інфекційний контроль та антимікробна резистентність».

Науково-педагогічні працівники кафедр беруть активну участь в  атестаційних комісіях МОЗ України, департаментів охорони здоров’я  Київської міської та Київської обласної державних адміністрацій, Державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві,  Київській і Чернігівській областях.

Склад комісій вченої ради факультету

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон, електронна адреса

Декан

Професор ТРОХИМЧУК Віктор Васильович

(044) 206 73 12

066 455 00 00

e-mail: decanMPP@ukr.net

Заступник декана

Ст. дослідник СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович

(044) 205 49 88

e-mail: solovyov.nmape@gmail.com

Секретар вченої ради факультету

Доцент БУЦЬКА Вікторія Євгенівна

067 797 95 94

e-mail:  indpharm@nmapo.edu.ua

Старший інспектор

ТЕРЕЩУК Олександра Василівна

(044) 206 73 12

e-mail: decanMPP@ukr.net

Склад комісії вченої ради факультету з навчально-методичної роботи

Доцент ОБЕРТИНСЬКА

Оксана Володимирівна

 (голова) –  каф. вірусології

 

Ст. дослідник  СОЛОВЙОВ

Сергій Олександрович  (заступник голови) –

 каф. організації і економіки фармації

 

Професор КАБАЧНА

Алла Василівна

(член комісії) – каф. організації

 і економіки фармації

 

 К.мед.н. ПЕРШЕГУБА

Ярослав Володимирович    (секретар) –  каф.

громадського здоров’я

(044) 205 49 88

 

e-mail: oksana.kukalo@ukr.net 

 

 

(044) 205 49 88

 

e-mail: solovyov@i.ua

 

 

(044) 205 49 89

 

e-mail: ecopharm@nmapo.edu.ua

 

 

(044) 205 49 91

 

e-mail: igme@ukr.net

Склад комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи

Професор ІВАХНО

Олександра Петрівна

(голова) – каф.

громадського здоров'я

 

Доцент КОВАЛЮК 

Олена Володимирівна

(секретар) – каф. вірусології

 

Доцент ДМЕЦЬКА

Олександра Віталіївна

(член комісії) – каф. медицини праці, психофізіології та медичної екології.

(044) 205 49 91

 

e-mail: k_ph@nmapo.edu.ua 

 

 

050 444 89 88

 

e-mail: vir@nmapo.edu.ua

 

 

(044) 289 75 39

 

e-mail: occup@nmapo.edu.ua

 

Склад комісії вченої ради факультету з виховної та роботи з іноземними громадянами

 Доцент УБОГОВ

Сергій Геннадійович

 (голова) – каф. контролю якості і стандартизації лікарських засобів

 

Доцент ТИМЧЕНКО

Олександр Геннадійович

(член комісії) – каф. промислової і клінічної фармації та клінічної фармакології.

(044) 205 49 69

 

e-mail: standpharm@nmapo.edu.ua 

 

 

(044) 206 73 30

 

e-mail: indpharm@nmapo.edu.ua

Розклад роботи деканату 

щоденно - 9.00 – 17.30

Адреса, телефон, електронна адреса

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 044- 206-73-12;

e-mail: decanMPP@ukr.net 
е-mail:  solovyov.nmape@gmail.com

Кафедри факультету 

Найменування кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача

Адреса, телефон, електронна адреса

вірусології

ДЗЮБЛИК

Ірина Володимирівна -доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 456 28 89;
e-mail: vir@nmapo.edu.ua

громадського здоров’я

ХОМЕНКО

Ірина Михайлівна

доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 205 49 92;
e-mail: k_ph@nmapo.edu.ua

контролю якості і стандартизації лікарських засобів

УБОГОВ Сергій Геннадійович - доктор фармацевтичних наук, доцент

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 205 49 69;
e-mail:  standpharm@nmapo.edu.ua

медичної статистики

ГОЛУБЧИКОВ

Михайло Васильович - доктор медичних наук, професор

вул. Стрітенська 7/9,

кімн. 639, м. Київ, 01025
тел./факс 278 77 79; 
e-mail: kafmedstat@nmapo.edu.ua

медицини праці, психофізіології та медичної екології

ВАРИВОНЧИК

Денис Віталійович - доктор медичних наук, професор,  заслужений лікар України

вул. Саксаганського, 75,

м. Київ, 01033

тел./факс: 289 75 39;

e-mail:  occup@nmapo.edu.ua

мікробіології

КИРИК

Дмитро Леонідович - доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 67;
e-mail:  micr@nmapo.edu.ua

організації і економіки фармації

ГУЛЬПА Вадим Серафимович - кандидат фармацевтичних наук, доцент

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 89;
e-mail:  ecopharm@nmapo.edu.ua

промислової, клінічної фармації та клінічної фармакогнозії

ЗАГОРІЙ

Володимир Антонович - доктор фармацевтичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 206 73 30;
e-mail:indpharm@nmapo.edu.ua

управління охороною здоров’я

МИХАЛЬЧУК

Василь Миколайович - 
доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 90
e-mail: uoz@nmapo.edu.ua

фармацевтичної технології і біофармації

ДАВТЯН

Лена Левонівна –

доктор фармацевтичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 56;
e-mail: biopharm@nmapo.edu.ua

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

1. Трохимчук Віктор Васильович

голова вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету,  декан,

д.фарм.н., професор

2. Соловйов Сергій Олександрович

заступник голови вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, доцент кафедри організації і економіки фармації, доцент кафедри вірусології, к.біол.н., ст. дослідник

3. Буцька Вікторія Євгеніївна

секретар вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету,  доцент кафедри  промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, к.фарм.н., доцент

4. Варивончик Денис Віталійович

завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології,

д.мед.н., професор

5. Гойда Ніна Григорівна

професор кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н., професор

6. Голубчиков Михайло Васильович

завідувач кафедри медичної статистики, д.мед.н., професор

7. Гульпа Вадим Серафимович

завідувач кафедри  організації і економіки фармації, к.фарм.н., доцент

8. Дзюблик Ірина Володимирівна

завідувач кафедри вірусології,

д.мед.н., професор

9. Загорій Володимир Антонович

завідувач кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології,

д.фарм.н., професор

10. Івахно Олександра Петрівна

професор кафедри громадського здоров’я, д.мед.н., професор

11. Кабачна Алла Василівна

професор  кафедри  організації і економіки фармації, д.фарм.н., професор

12. Кирик                          Дмитро Леонідович

завідувач кафедри мікробіології, д.мед.н., професор

13. Коритнюк Раїса Сергіївна

професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.фарм.н., професор

14. Михальчук Василь Миколайович

завідувач  кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н., професор

15. Обертинська Оксана Володимирівна

доцент кафедри вірусології, к.мед.н., доцент

16. Прокопець Валентина Пилипівна

лаборант кафедри мікробіології

17. Терещук Олександра Василівна

ст. інспектор деканату медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

18. Тодорова Віолета Іванівна

доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

к.фарм.н., доцент

19. Убогов Сергій Геннадійович

завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

д.фарм.н., доцент

20. Хоменко Ірина Михайлівна

завідувач кафедри громадського здоров’я, д.мед.н., професор


С П И С О К 
делегатів конференції трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

Підрозділ трудового колективу

ПІБ

Деканат

1.         ТРОХИМЧУК Віктор Васильович

2.         СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович

Кафедра вірусології

3.         ДЗЮБЛИК Ірина Володимирівна

4.         ОБЕРТИНСЬКА Оксана Володимирівна

5.         КОВАЛЮК Олена Володимирівна

Кафедра громадського здоров’я

6.         ХОМЕНКО Ірина Михайлівна

7.         КОЗЯРІН Іван Петрович

8.         ІВАХНО Олександра Петрівна

Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів

9.         УБОГОВ Сергій Геннадійович

10.     КВІТНИЦЬКА Олена Юріївна

Кафедра медичної статистики

11.     СТЕПАНОВА Тетяна Віталіївна

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології

12.     ВАРИВОНЧИК  Денис Віталійович

Кафедра  мікробіології

13.     ПРОКОПЕЦЬ Валентина Пилипівна

Кафедра організації і економіки фармації

14.     ГУЛЬПА Вадим Серафимович  

Кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології

15.     ТИМЧЕНКО Олександр Геннадійович

16.     БУЦЬКА Вікторія Євгенівна

Кафедра управління охороною здоров’я

17.     МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович

18.     КОШОВА Світлана Петрівна

Кафедра фармацевтичної технології і біофармації

19.     ОЛІФІРОВА Тетяна Федорівна

       (голова  профбюро факультету)