НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАММА з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання за науковою спеціальністю «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» (з елементами дистанційного навчання)