Search

Кандидат медичних наук, доцент.

Стеценко Тетяна Іванівна, 1972 року народження, українка, закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1996 році. Після закінчення інтернатури по дитячій неврології на базі КМАПО імені П.Л. Шупика   працювала 6 років дитячим неврологом відділення неврології МДКЛ №1 м. Києва.    

З 2002 по 2006 роки навчалась в заочній аспірантурі за фахом „нервові хвороби”. З 2005 року працювала асистентом кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за фахом „нервові хвороби” на тему: «Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку». З 2013 року працює на посаді доцента вищевказаної кафедри. У 2015 року отримала вчене звання «доцент».

З 2010 року веде лікувальну роботу в неврологічному відділенні НДСЛ „Охматдит”.

Здійснює консультативну роботу в лікувальних закладах України за викликом санітарної авіації МОЗ України.

У 2007 році присвоєна вища атестаційна категорія з дитячої неврології.

Стеценко Т.І. – автор 40 наукових робіт, в тому числі в зарубіжних журналах. Деякі наукові роботи: 1) Стеценко Т.І. Фокальні форми епілепсії у дітей.// Український медичний часопис. 2(100). 2014. 2) Стеценко Т.І. Острый рассеянный энцефаломиелит у детей. Этиопатогенез. Клиника. Современные принципы терапии (Лекция). Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. 2014р. 3) Стеценко Т.І , Савченко О.І.  Гетеротопія сірої речовини  як фактор виникнення структурної епілепсії у дітей. Клінічна кореляція // Міжнародний неврологічний журнал 3.2014, с.173. 4) Стеценко Т.І. Миотоническая дистрофия. современное представление и собственное наблюдение / / Современная педиатрия  №1 2014. с.64-67.

Доцент Стеценко Т.І. членом Міжнародної асоціації дитячих неврологів ICNA та Європейської спільноти дитячих неврологів EPNS.