Search

Завідувачка відділенням дитячої ендокринної патології ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин" ім. В. П. Комісаренка, докторка медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри ендокринології, професор.

Деякіпублікації:

 1. Тронько М.Д. (ред), Большова О.В. (ред); Булдигіна Ю.В., Лучицький Е.В., Лучицький В.Є., Науменко В.Г., Пилипенко В.М., Самсон О.Я., Спринчук Н.А., Тронько К.М.Клінічна ендокринологія дитячого та підліткового віку. Навчальний посібник. Бібліотека «ЗдоровяУкраїни», Київ, 2016. 704 с.
 2. N.Muz, V.Pakhomova, N.Sprinchuk. Acute Painful Diabetic Neuropathy (APDN) in a Boy with Type 1 Diabetes.// Horm Res Paediatr. 2018; 90 (suppl):1-680 DOI:10.1159/000492307
 3. Спринчук Н.А., Большова О.В. Вміст греліну в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту. // Міжнародний ендокринологічний журнал,-Т.14.- №5, - 2018,- с.9-15.
 4. Спринчук Н.А., Пахомова В.Г., Большова О.В. Вміст ессенціальних мікроелементів в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту. // Міжнародний ендокринологічний журнал,-Т.14.- №6, - 2018,- с.11-18.
 5. Спринчук Н.А. Психологічний стан дітей, хворих на синдром біологічно неактивного гормона росту. // Міжнародний ендокринологічний журнал,-Т.14.- №8, - 2018,- с.19 -23.
 6. Н.A. Спринчук. Особливості статевого дозрівання пацієнтів із синдромом біологічно неактивного гормону росту // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - №1. – 2019. – с.98-103
 7. Н.А. Спринчук, О.В. Большова. Вплив лікування рекомбінантним гормоном росту на стан гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-надниркової систем у дітей з синдромом біологічно неактивного гормону росту.// ScienceRise: MedicalScience, - 2019. - №2 (29). – с. 19-22
 8. Спринчук Н.А., Большова О.В., Досенко В.Є. Роль генетичного дослідження мутацій гена гормону росту в діагностиці синдрому біологічно неактивного гормону росту в дітей // Ендокринологія ,- 2019, - №1(24), - с. 29-34
 9. Спринчук НА. Оптимізація лікування дітей пубертатного періоду із синдромом біологічно неактивного гормона росту. Український журнал дитячої  ендокринології. 2019;1(29):54-9
 10. Спринчук НА, Самсон ОЯ, Большова ОВ. Роль тесту на генерацію інсуліноподібного фактору росту-1 в діагностиці та прогнозі лікування дітей із збереженою соматотропною функцією. // Современная педиатрия. 2019;2(98):35-40
 11. Sprinchuk NA. Assessment of somatotropic function in children with syndrome of biologically inactive growth hormone against a background of clonidine and insulin stimulation tests .Mizhnarodnyi endocrynolohichnyi 2019;2(15):148-51
 12. Спринчук НА. Клінічні особливості пацієнтів, хворих на синдром біологічно неактивного гормону росту. Міжнародний медичний журнал. 2019;Т.25;2(98):65-9
 13. N Muz, O Samson, O Vyshnevska, N Sprinchuk, O BolshovaSUN-140 The Ways of Achievement the Target Levels of Glycemic Control in Сhildren and Adolescents with Type 1 Diabetes //Journal of the Endocrine Society 2019, 3 (Supplement_1), SUN-140
 14. Большова О.В., Спринчук Н.А., Белякова Ю.І. Алгоритм діагностики низькорослості у хворих без порушення соматотропної функції // Український журнал дитячої ендокринології . 2020; 1(33): 18-25.

Член редакційної колегії «Українського журналу дитячої ендокринології» та журналу «Ендокринологія»