Search


Закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет у 1981 р.

З 1999 р. по теперішній час працюю на кафедрі фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, з 2005 р – на посаді доцента.

Кандидат медичних наук, 1998 р. Тема кандидатської дисертації:

“Ефективність міліметровохвильової терапії в корекції стану оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень і саркоїдоз органів дихання”. за спеціальністю “фтизіатрія” у спеціалізованій Вченій раді Д 26.552.01 Інституту фтизіатрії і пульмонології имені Ф. Г. Яновського АМН України.

У 2008 році отримав звання доцента.

Науково діяльність пов`язана з вивчення захворюваності на туберкульоз у медичних працівників. Опубліковано 90 наукових робіт. Кількість навчально-методичних посібників – 1. Кількість патентів на винахід – 2. Кількість патентів на корисну модель – 7.

Професійна діяльність пов`язана консультування хворих на туберкульоз легень та саркоїдоз органів дихання та їх диференційною діагностикою.

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять). Куратор інтернів.