Search


Асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 2001 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

Пройшла клінічну ординатуру за спеціальністю «терапія» у 2002-2004 рр. на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України», у 2004 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «гастроентерологія».

 У 2015 році пройшла спеціалізацію з дієтології на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2015 року працює асистентом кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії  НМАПО імені П.Л. Шупика.

М.С.Романенко є автором понад 70 наукових робіт, співавтором 2 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, 1 підручника.

Сфера професійних інтересів: харчування, геронтологія, біоритмологія.