Search

 

ВИДИБОРЕЦЬ Станіслав Володимирович (1957) – доктор медичних наук (2004), професор (2006), завідувач кафедри гематології та трансфузіології (2011). У 1981 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. У 2004 році захистив докторську дисертацію «Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та обґрунтування підходів до їх корекції». Учень професорів Є.В. Андрущенка, Л.М. Тищенко, С.М. Гайдукової. Автор понад 500 наукових праць. Наукові напрямки - діагностика та лікування гематологічних захворювань, метаболічні процеси у організмі при регулярному донорстві крові. Під його керівництвом виконано 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій.

Бібліографія:

Гематологія і трансфузіологія: підручник / за заг. ред. проф. С.М. Гайдукової.- К. :, 2001. – 768 с. (у співавт.)

Залізодефіцитна анемія: навчальний посібник. – К., 2001. – 132 с. (у співавт.)

Організація трансфузійної допомоги у лікувальному закладі: навч. посібник. – К., 2003. – 178 с. (у співавт.)

Імуногематологія гемолітичної хвороби новонароджених: навч. посібник. – К., 2003. – 152 с. (у співавт.)

Клінічна імуногематологія: навч. посібник. – К., 2003 (у співавт.)

Трансфузіологія: навч. посібник. – К., 2004 (у співавт.)

Анемії: навч. посібник. – К., 2005 (у співавт.)

Гемолітична хвороба новонароджених: навч. посібник. – К., 2007 (у співавт.)

Мегалобластні анемії: навч. посібник. – К., 2012 (у співавт.)

Залізодефіцитна анемія: навч. посібник. – К., 2012 (у співавт.)

Основи клінічної гемостазіології: навч. посібник. – К., 2012 (у співавт.)

Реінфузія крові: монографія. – К., 2013 (у співавт.)

Роль генетических факторов в возникновении и развитии острой лейкемии у детей: монографія. – К., 2013 (у співавт.)

Прогностичне значення клініко-гематологічних та імунологічних особливостей перебігу множинної мієломи: монографія. – К., 2013 (у співавт.)

 Методы определения антигенов эритроцитов и аллоэритроцитарных антител для обеспечения иммунологической безопасности при проведении гемотрансфузий: метод. пособие. – К., 2014 (у співавт.)

 Роль генетических фактороп в диагностике и прогнозировании течения острой лейкемии у детей: монография. – К., 2013 (у співавт.)

Особливості формування медикаментозної резистентності у хворих на множинну мієлому з урахуванням їх молекулярно-генетичних характеристик: монографія. – К., 2014 (у співавт.)

Донорство: залучення донорів крові та її компонентів: навчальний посібник. – К., 2014 (у співавт.)

Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців в службі крові та гематології: керівництво для лікарів:– К., 2014 (у співавт.)

Менеджмент якості у службі крові: навчальний посібник. – К., 2016 (у співавт.)

 

ГАЙДУКОВА Світлана Миколаївна – професор кафедри гематології і трансфузіології, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Під керівництвом проф.. Гайдукової С.М. захищені 2 докторські, 5 кандидатських дисертацій. Основні наукові напрямки – депресії кровотворення та хронічні лімфопроліферативні захворювання, питання трансфузіологічного забезпечення при лікуванні гемобластозів. Автор понад 500 наукових та навчально-педагогічних праць.

 

ГУСЄВА Світлана Анатоліївна – професор кафедри гематології і трансфузіології, доктор медичних наук, професор, Заслужений винахідник України. Під керівництвом проф.. Гусєвої С.А. захищені 1 докторська, 12 кандидатських дисертацій. Основні наукові напрямки – депресії кровотворення та хронічні мієлопроліферативні захворювання. Автор понад 400 наукових та навчально-педагогічних праць.

 

КУЧЕР Олена Володимирівна – професор кафедри гематології і трансфузіології, доктор медичних наук, професор, Основні наукові напрямки – молекулярно-генетичні аспекти гострих лейкемій, питання трансфузіологічного забезпечення при лікуванні гемобластозів. Автор понад 200 наукових та навчально-педагогічних праць.

  

МОРОЗ Галина Іванівна – доцент кафедри гематології і трансфузіології, кандидат медичних наук, доцент. Основні наукові напрямки – новітні аспекти діагностики і лікування гострих лейкемій, питання трансфузіологічного забезпечення при лікуванні гемобластозів. Автор понад 130 наукових та навчально-педагогічних праць.