Search

Парацій О.З. – кандидат медичних наук. На кафедрі працює з 2004 р. Основним напрямком його клінічної роботи є аритмологія.

О.З. Парацій є автором та співавтором 8 патентів на винахід та корисну модель, більше 30 публікацій у фахових періодичних виданнях. Член Асоціації серцево-судинних хірургів України та Асоціації аритмологів України. h-index за Google Scholar – 2.