Search

Сергій Андрійович АНДРЕЄЩЕВ

info@hirurgiya.com.ua

Заслужений лікар України, доцент кафедри хірургії та трансплантології, кандидат медичних наук, заступник головного редактора журналу «Клінічна хірургія».

В 1976 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа».

Після закінчення інтернатури в 1977 р. - молодший науковий співробітник відділу хірургії стравоходу, шлунка та кишечника Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії.

В 1986 р. обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри торакоабдомінальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів. З 1995 р. по теперішній час – доцент кафедри хірургії та трансплантології.

В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування ахалазії кардії».

З 1990 р. - заступник головного редактора журналу «Клінічна хірургія».

З 1986 по 2007 р. – завуч кафедри.

В 2002 р. одержав почесне звання «Заслужений лікар України».

Співавтор багатьох навчальних та комп’ютерних програм та навчальних планів циклів тематичного удосконалення із спеціальності «Хірургія», спеціалізації та передатестаційного циклу із спеціальностей «Хірургія» та «Судинна хірургія». 

Куратор циклів ПАЦ та тематичного удосконалення. Приймає участь у пiдготовці методичних розробок лекцiй, практичних та семiнарських занять для циклiв тематичного удосконалення, спецiалiзацiї, ПАЦ та для лiкарiв-iнтернiв.

Основними напрямками науково-практичної діяльності є хірургія стравоходу, шлунка та кишечника, хірургічна інфекція.

Автор 230 наукових робіт, 3 монографій, 6 патентів і авторських свідоцтв.