Search


Професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, нар. 22 листопада 1935 року. У 1953 р. закінчив школу в м. Ужгороді, а в 1959 році - ВМА ім. С.М.Кирова (м. Ленінград). З 1959 по 1967 р. проходив службу на Червонопрапорному Тихоокеанському флоті.

З 1967 по 1970 р. - ад'юнктура при ВМА ім. С.М. Кирова. Кандидатська дисертація захищена у 1970 р.  на тему «Організація післяпоходового відпочинку підводників». З 1970 по 1979 продовжив службу  у ВМА ім. С.М.Кирова на посаді наукового співробітника і викладача. Брав участь в автономних походах підводних човнів і надводних кораблів ВМФ СРСР. Захистив докторську дисертацію у 1975 р. на тему «Фізичний стан та професійна працездатність підводників»

В 1979 року після звільнення в запас переїхав до м. Київ, де очолював відділ в НДІ медичних проблем фізичної культури МОЗ України (1979-1980), кафедру лікарського контролю і лікувальної фізкультури Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольца (1980-1990).  З 1983 г. - профессор.

1982 – 1990 – Головний реабілітолог Управління охорони  здоров'я м. Києва. За завданням МОЗ України підготував кваліфікаційну характеристику спеціальності «лікар-санолог», яка була затверджена в 1991 р.  У 1992 році організував при Київському інституті удосконалення лікарів (нині –НМАПО ім. П.Л. Шупіка) кафедру спортивної медицини і санології, яку очолював до 2.10.213 р.

Спільно з проф. Поповою Л.О.. розробив учбову програму за фахом «лікар-санолог»,  ПАЦ по спортивній медицині і санології, декілька ТУ по спортивній медицині і санології
П
ідготував 3 доктори і 31 кандидати наук. Заслуженій 
працівник освіти Україїні (2003), Лауреат Національної медичної премії України (2012). Полковник мед.сл
. у відставці. Академік Європейської академії природних наук ім. Лейбніца (Німеччина).  Більше 400 публікацій, зокрема 15 монографій, підручників і навчальних посібників, в тому числі Національний підручник з санології (2011).

З 2007 р. по 2010 р. був членом  Національної Ради з питань охорони здоров'я при Президентові України.

 h-index за Google Scholar - 31 

 Засновник та керівник наукової школи «УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ’ЯМ ЛЮДИНИ». 

Наукова школа створена на виконання наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.06.2016 № 2257 «Про введення в дію рішення вченої ради» (протокол № 7 від 15.06.2016).

Місія наукової школи: Україна – держава, де живе найбільш здорова та довгоживуча нація. Головні завдання наукової школи:перехід від «Концепції постійного вдосконалення медичної допомоги населенню», що не виправдала себе, до «концепції відтворення, збереження і зміцнення здоров’я населення»; наукова розробка концепції «Індустрія здоров’я» (принципи та зміст діяльності, організаційна структура, етапи розбудови тощо). Напрямки діяльності школи: методологія та методика управління здоров’ям, організація діяльності, первинна та вторинна профілактика хронічних неінфекційних захворювань, підготовка кадрів тощо.

Проф. Апанасенко Г.Л. входить до складу редакційної ради наступних міжнародних та російських журналів – «Валеология», «Спортивная медицина», «Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации», «Донозология». 

вул. Тарасівська, 6

Київ, 01033,

тел: 235-42-09 

E-mail:  ksmv-nmapo@ukr.net apanas@ukr.net http://apanasenko.at.ua/