Search

 

Писарєв Андрій Олександрович закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1988 році. Працював на посаді лікаря неонатолога пологового будинку №2 м. Києва, з 1998 року працював на посаді наукового співробітника Інституту Педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, в 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Функціональний стан печінки новонароджених, матері яких отримували гормональні препарати для передпологової підготовки, пологозбудження та пологоактивації». 

В 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за спеціальністю «Педіатрія» на тему «Стан здоров’я новонароджених від матерів з герпесвірусною інфекцією: механізми формування імунологічної реактивності, діагностика та корекція порушень». 

Писарєв А.О. є перекладачем-референтом з англійської мови. Постійно підвищує рівень теоретичної та практичної післядипломної підготовки, бере участь в роботі міжнародних та вітчизняних наукових конгресів. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Неонатологія». Приймав участь у виконанні мультицентрових рандомізованих наукових досліджень, міжнародних наукових конференцій та симпозіумів. 

З вересня 2017 року працює на посаді професора кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика. Має 77 наукових робіт, з них 28 статей у фахових виданнях, 12 публікацій за кордоном, 11 патентів на корисну модель, 4 монографії, розділи в навчальних посібниках.