Search

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є продовження дослідження захворювань екстрапірамідної нервової системи, вертебрально-базилярної недостатності у хворих з дорсалгіями, клініко-патогенетичних характеристик розсіяного склерозу з урахуванням коморбідності, визначення факторів ризику та клініко-інструментальні показники у хворих з повторним ішемічним інсультом, вивчення впливу вегетативної нервової системи на розвиток  хронічної серцевої недостатності та прогресування стенокардії напруги у хворих з хронічною ішемією мозку.

Щороку професорсько-викладацьким складом кафедри видаються нові навчально-методичні рекомендації для лікарів рефлексотерапевтів, неврологів та сімейних лікарів. В них представлені останні результати наукової роботи кафедри, виокреслені сучасні підходи до діагностики і лікування вищенаведених патологій. Також, результати напрацювань щороку доповідаються на 3 конференція, що проводить кафедра, а також на численних майстер-класах.

Запропоновані методи діагностики та лікування висвітлюються на курсах тематичного удосконалення лікарів неврологів, рефлексотерапевтів та лікарів загальної практики - сімейної медицини (1 міс. та 0,5 міс) на кафедрі неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

У 2017 р. авторським колективом кафедри оновлена та підготовлена автоматизована система тестування лікарів, як базова методика оцінки теоретичної підготовленості до присвоєння (підтвердження) лікарської категорії за спеціальностями «Неврологія», «Рефлексотерапія». Автрським колективом кафедри видано у 2017 р. підручник «Рефлекотерапія у 3-х томах» за редакцією проф. Свиридової Н.К та проф. Морозової О.Г., у 2020 р. вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика.затверджено до видання 4-й том цього підручника (знаходиться у друці).

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Неврологічні читання (VІІІ) пам’яті Д. І. Панченка», 1 березня 2019 року, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Європейський досвід діагностики та лікування захворювань нервової системи»,

18 квітня 2019 року, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю:

«Когнітивні порушення та деменція при цереброваскулярних та нейродегенеративних порушеннях», 06 червня 2019 р., м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Неврологічні читання (IX) пам’яті Д. І. Панченка», 27 лютого 2020 року, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю:

 «Когнітивні порушення та деменція при цереброваскулярних та нейродегенеративних захворюваннях», 04 червня 2020 р., м. Київ (у режимі онлайн)

 Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Неврологічні читання (X) пам’яті Д. І. Панченка», 25 лютого 2021 року, м. Київ (у режимі онлайн)

Чуприна Г.М. Доцент кафедри Докт. Розсіяний склероз в аспекті коморбідності: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи. Офіційний захист відбувся 21.09.2017, Д 26.613.01. Отримав диплом доктора наук

Микитей О.М. Очний аспірант Канд. Прогностична значущість факторів ризику та клініко-інструментальні показники у хворих з повторним ішемічним інсультом Офіційний Захист відбувся у 2017, Д 26.613.01,  Отримала диплом кандидата наук

Інгула Н.І. Очний аспірант Канд. Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку Офіційний Захист відбувся у 2019, Д 26.613.01,  Отримала диплом кандидата наук

Жгільова Н.О. Очний аспірант Канд. Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку Офіційний Захист відбувся у 2018, Д 26.613.01,  Отримала диплом кандидата наук

Петренко М.С. Очний аспірант Доктор філософії Клініко-нейровізуалізаційні кореляції у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію Фаховий семінар щодо апробації дисертації відбувся 27.10.2020 р.