Search

професор кафедри неврології і рефлексотерапії, доцент

Чуприна Геннадій Миколайович

gen7chupryna@gmail.com

Освіта:1986-1992 рр. – Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова

Кваліфікація: доктор медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ Київської ОДА за спеціальністю «Рефлексотерапія»; член спеціалізованої вченої ради (Д 26.613.01)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Нервові хвороби» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика; учений секретар спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НУОЗ України. Член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань», «Здоров’я суспільства».

Професійна діяльність:

1994-1995 рр. – магістратура за фахом «Неврологія» - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, м. Київ

1995-2001 рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

1999 р.- кандидат медичних наук

2017 р. - доктор медичних наук

З 2001 р. по теперішній час  - доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наукова діяльність:

У 1999 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури у комплексному лікуванні невриту лицевого нерва". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Свиридова Н.К.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, автоімунній патології, рефлексотерапії.

1)Нове у лікуванні невропатії лицевого нерва / Є. Л. Мачерет, Т. В. Кулемзіна, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, В. В. Поканевич.- Донецьк: Каштан, 2004.- 198 с.

2) Сучасний погляд на проблему черепнол-мозкової травми та її віддалені наслідки. Підручник / Є. Л. Мачерет, Т. П. Парнікоза, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, Є. Х. Бабич, Л. П. Дригант . - К: Дія, 2005, 142 с.

3) Міастенія. Навчальний посібник / Є. Л. Мачерет, Г. М. Чуприна, О.О. Коркушко, Н. К. Мурашко, Н. В. Ханенко .- К: Нічлава, 2009.- 283 с.

4) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової – К.: 2013. – 876 с.

5) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Мурашко Н. К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненка Ю. В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

6) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Малиновський С. Ю.– 2015.

7) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н. К.Свиридової, О. Г. Морозової– К.: 2017. – 1164 с. 

У 2020 р. проходив міжнародне підвищення кваліфікації «New and innovative teaching methods in medicine»  на базі Medical University of Lublin  з 24.02 по 26.05.2020 р.,  впродовж 120 годин, отримав 4 кредити ECTS.  

7.Викладацька діяльність:

Є автором понад 390 наукових праць, співавтор 14 підручників та навчальних посібників, 2 монографій. Куратор циклу «Спеціалізація з рефлексотерапії».

Завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії

Свиридова Наталя Костянтинівна

svyrydova@gmail.com

Освіта:1987-1993 рр. - Донецький державний медичний університет імені  М.Горького

Кваліфікація:доктор медичних наук, професор; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»; Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Рефлексотерапія». Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.01)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Нервові хвороби» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика; Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НУОЗ України імені П. Л. Шупика; Головний редактор науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал» (фахове видання згідно наказу МОН Україні №1021 від 07.10.2015р); Член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Артеріальна гіпертензія» «Врачебное дело-Лікувальна справа», «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань».

Професійна діяльність:

1998-2001 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2001- 2006рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2002р.- кандидат медичних наук

2006 -2010р.  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2009р. -доктор медичних наук

З 2010 р. по теперішній час  - професор кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

З 2010 р. по теперішній час  - завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Рання діагностика синдрому вегетативної дистонії та обґрунтування патогенетичного підходу до лікування". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Особливості діагностики та лікування гіпертензивної енцефалопатії "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.– 2015.

4) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

5) Management of Vestibular Disorders (Dizzines) N. Svyrydova, К. Trinus. -Посібник, ПАТ «ВІПОЛ», 2016, 469 с.

1) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Патенти

1) Пат. 60218 А UА, А61N2/06. Спосіб профілактики та лікування хворих на гіпертонічну енцефалопатію 1–2 стадії / Мурашко Н. К., Мачерет Є.Л., Головін М. І. – №u2003032634 ; заявл. 26.03.2003. ; опубл. 15.09.2003., Бюл. № 9, 2003.

2) Пат. України на корисну модель № 29022. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

3) Пат. України на корисну модель № 29023. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

4) Патент на корисну модель № 90583U, UA, МПК А61В5/00. /Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Заявл. 29.05.13; Опубл. 10.06.14. Спосіб прогнозування динаміки неврологічного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2014)

Викладацька діяльність:

Під керівництвом захищено 2 докторські дисертації,  9 кандидатських дисертацій та виконується ще 5 кандидатських дисертацій. Підготовлено 11 клінічних ординаторів, крім того є автором 350 наукових праць, співавтор 11 підручників та наукових посібників, 2 монографії.

Співпрацює з Університетом Альберти (м. Едмонтон, Канада)   з листопада 2016 р. (професор Сухверська О.)

Труфанов Євген Олександрович

calgary@gmail.com

Освіта:1992-1998 рр. - Луганський державний медичний університет.

Кваліфікація:доктор медичних наук, професор; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія». Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.01)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Нервові хвороби» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Головний редактор науково-практичного журналу «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань». Член редакційної ради  науково-практичного журналу: «Східно-європейський неврологічний журнал».

Професійна діяльність:

1998-1999 рр. проходив інтернатуру з неврології на базі Луганського державного медичного університету та Луганської обласної клінічної лікарні.

1999-2006 рр. По закінченню інтернатури працював лікарем-неврологом лікарні УМВС України в Луганській області.

З 2006 р. має вищу атестаційну категорію за спеціальністю “неврологія”.

З 2006 по 2011 рр. працював на посаді асистента, а з 2011р. по серпень 2014р. – на посаді доцента кафедри неврології та нейрохірургії ДЗ “Луганський державний медичний університет”.

З 2014 по 2016 рр. працював на посаді доцента кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика. З 2016 р. працює на посаді професора кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Наукова діяльність:

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Клінічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз”.

У 2013 році отримав науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю “нервові хвороби” (тема докторської дисертації: “Диференціальний діагноз і прогноз хвороби Паркінсона, паркінсонічних синдромів і есенційного тремору”).

Вільно володіє англійською мовою. Багаторазово проходив післядипломні клінічні тренінги та спеціалізації на базі провідних університетських лікарень світу:

  • 6-місячна післядипломна спеціалізація з демієлінізуючих хвороб, нейроофтальмології, цереброваскулярних захворювань та реабілітації на базі Національної лікарні неврології та нейрохірургії (Queen Square) (м. Лондон, Сполучене Королівство) та інституту неврології (м. Лондон, Сполучене Королівство) (2005 р.);
  • одномісячний післядипломний клінічний тренінг з неврології на базі університетської лікарні АКХ (м. Відень, Австрія) (2005 р.);
  • одномісячна післядипломна клінічна спеціалізація з цереброваскулярних захворювань та епілепсії на базі університетської лікарні АКХ (м. Відень, Австрія) (2006 р.);
  • одномісячний післядипломний клінічний тренінг з неврології та реабілітації на базі університетської лікарні АКХ (м. Відень, Австрія) (2007);
  • з липня 2009 р. по червень 2010 р. працював та навчався на базі екстрапірамідного відділення університетської лікарні Футхілз (м. Калгарі, Канада) та університету м. Калгарі (Канада).

За останні 5 років проходив підвищення кваліфікації в США, Канаді, Аргентині, Сполученому Королівстві, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Швеції, ОАЕ.

Більше 500 разів виступав з доповідями на міжнародних конгресах, конференціях, школах неврологів, як в Україні, так і за кордоном (країни Європейського Союзу, Америка, Азія).

Володар десятків грантів від міжнародних неврологічних товариств.

Багаторазово виступав на телебаченні та радіо.

Проф. Євген Олександрович Труфанов є провідним фахівцем в Україні в області хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань та членом міжнародного товариства хвороби Паркінсона та рухових розладів і систематично бере участь у його роботі. Проф. Труфанов Є.О. консультує найбільш складних пацієнтів з хворобою Паркінсона, атиповим паркінсонізмом, атаксіями, гіперкінетичними руховими розладами (тремор, міоклонус, дистонія, тіки, хорея, атаетоз) та іншими захворюваннями. 

Викладацька діяльність:

Проф. Труфанов Є.О. має понад 150 публікацій у вітчизняних і зарубіжних неврологічних журналах. Співавтор двох підручників, зокрема підручник з неврології англійською мовою для іноземних студентів.

Парникоза Тетяна Пвлівна

tanaparnikoza@gmail.com

Освіта:1987-1993 рр. – Національний медичний університет ім О.О. Богомольця

Кваліфікація:кандидат медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Член редакційної ради  науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал».

Професійна діяльність:

1993-1995 рр. – інтернатура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

1995-1996рр. – магістратура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

1996-2000 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2000р.- кандидат медичних наук

Наукова діяльність:

У 2000 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп, які перенесли закриту черепно-мозкову травму". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Викладацька діяльність:

Є автором 190 наукових праць, співавтор 9 підручників та наукових посібників, 2 монографії.

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

Довгий Ігор Леонідович

clinic-dovgogo@net

Освіта:1983-1987 Житомирське медичне училище; 1987-1995 Івано-

Франківський національний медичний університет

Кваліфікація:кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія».

Професійна діяльність:

1999-2002 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2001- 2003рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2003р.- кандидат медичних наук

2009 – по теперішній час  доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наукова діяльність:

У 2003 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Консервативне лікування неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних захворювань попереково-крижового відділу хребта, ускладнений грижами дисків»

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

3) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Викладацька діяльність:

Автор і співавтор більше 100 наукових праць.

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії 

Сулік Роман Володимирович

dr_sulik@ukr.net

Освіта:1997-2003 НМУ імені О.О. Богомольця,

Кваліфікація:кандидат медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія». Голова молодіжної громадської організації «Асоціація лікарів та науковців України»;

Професійна діяльність: 2004-2007 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2007- 2011рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2007р.- кандидат медичних наук 

2011 -2021р.  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. 6.      Наукова діяльність:

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Викладацька діяльність:

Є автором 220 наукових праць, співавтор 8 підручників та наукових посібників.