Search

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

Середа Віталій Георгійович

servit1967@gmail.com

Освіта:1989-1995 рр. - Одеський медичний університет імені М.І. Пирогова

Кваліфікація:кандидат медичних наук; вища кваліфікаційна категорія за фахом «Неврологія» та перша кваліфікаційна категорія за фахом «Рефлексотерапія».

Професійна діяльність:

2001-2004 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2004- 2012рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2006р.- кандидат медичних наук

З 2012 р. по теперішній час - доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наукова діяльність:

У 2006 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Методи діагностики та комплексне лікування вертеброгенних попереково-крижових корінцевих больових синдромів у хворих різних вікових груп ". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

4) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Патенти:

Деклараційний патент на винахід “Спосіб лікування неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних захворювань поперекового відділу хребта, ускладнених грижами міжхребцевих дисків”/ Коркушко О.О., Довгий І.Л., Ханенко Н.В., Середа В.Г.,  Ковальчук В.В.  № 55914А Україна А61Н1/00, А61N1/32., Бюл.№4. 15.04.2003.

Викладацька діяльність:

Куратор циклів інтернатури за спеціальністю «Неврологія», стажування за спеціальністю «Неврологія» та «Рефлексотерапія», суміжних циклів спеціалізації за спеціальністю “ Загальна практика - сімейна медицина”, стажування за спеціальністю “Загальна практика - сімейна медицина”, інтернатури за спеціальністю “Загальна практика - сімейна медицина”, ПАЦ зі спеціальності “Загальна практика - сімейна медицина”.