Search

 

ГЕРЦЕН Генріх Іванович

gercen.h@gmaіl.сom

Одеський медичний інститут ім.. М.І. Пирогова, диплом з відзнакою.

Вища кваліфікаційна категорія, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керівник баз кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика в 6 та 8 міських клінічних лікарнях м. Києва.

Сфери наукової діяльності: репаративна регенерація кісткової тканини, ендопротезування суглобів, остеопоротичні переломи кісток, діагностика і хірургічна артроскопія, реконструктивно-відновні втручання на кістках і суглобах, металоостеосинтез, ударно-хвильова терапія в травматології і ортопедії. Підготував 12 докторів і кандидатів медичних наук. Нагороджений Грамотою Президента України.

Автор понад 400 наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 4 томів підручника «Травматологія літнього віку», 12 навчально-методичних посібників, багатьох методичних рекомендацій і інформаційних листів, 12 авторських свідоцтв та 17 патентів України, 6 свідоцтв авторського права на твір.

 

Мовчан Олександр Степанович

doctormovchan@gmail.com 

Освіта – вища. Закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І.Пирогова у 1971 році.

Кваліфікація – ортопед травматолог вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Заслужений лікар України. Загальний трудовий стаж 49 років.

Основні етапи трудової і наукової діяльності.

З 1993 по 2002 рік - доцент кафедри ортопедії і травматології КМАПО ім. П.Л. Шупика.

З 2002 року професор кафедри травматології і ортопедії №1. Загальний трудовий стаж складає 49 років. Відповідає за лікувальну роботу ортопедичного відділення № 2 у 8  клінічній лікарні м. Києва. Активно займається лікувальною роботою, застосовує різноманітні методики лікування хворих з захворюванням суглобів, як альтернативу оперативним втручанням. Досконало володіє методиками лікування захворювань хребта, різних вікових категорій. Підчас операцій використовує методи шкіряної та кісткової пластики зі збереженим кровообігом. Досконало володіє компресійно-дистракційним остеосинтезом. Куратор лікарів інтернів кафедри з 1991 року.

Автор понад 300 наукових праць, співавтор 2-х монографій та науково-методичного посібника. Приймає участь у наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах в Україні та за її межами.

 

Роман Миколайович Остапчук

e-mail: r.ostap4uk@gmaіl.сom - доцент, кандидат медичних наук.

      У 2006 році закінчив 1 медичний факультет НМУ імені О. О. Богомольця. Лікарський стаж 15 років, вища кваліфікаційна категорія з ортопедії і травматології. В 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Корегувальні остеотомії першої плеснової кістки при hallux valgus». З 2015 виконує обов’язки заступника декана хірургічного факультету.

       Працюючи на кафедрі проводить семінарські, практичні заняття, читає лекції інтернам, а також курсантам циклів ТУ, спеціалізації, котрі проводить кафедра. Куратор циклів ТУ, спеціалізації з дитячої ортопедії і травматології. Бере участь у розробці навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та інтернатури з ортопедії і травматології, є співавтором навчальних планів і програм, циклів тематичного удосконалення, що затверджені Вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

       Сфери наукової діяльності: ендопротезування суглобів, остеопоротичні переломи кісток, діагностична і хірургічна артроскопія, реконструктивно-відновні втручання на кістках і суглобах, металоостеосинтез.

       Має понад 60 друкованих праць, три патенти України на корисну модель, співавтор 1 навчально-методичного посібника, 2 підручників з грифом МОН України

 

ПРОЦИК Анатолій Іванович

anatoliy.procik@gmail.com,

кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри.

    Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. (закінчив у 1977 р.); ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії (з 12.01.1987р.); кандидат медичних наук (захистився 20.06.89 р.); доцент кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П.Л.Шупика (з 28.09.95 р.).

     Протягом усього періоду роботи на кафедрі - відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі. Поряд із цим, періодично являється куратором циклів та відповідальним за лікувальну роботу відділення травматології на 60 ліжок КНК Київської міської клінічної лікарні №8, на базі якої розташована кафедра.

     В 1995-1996 роках приймав активну участь у трьох (одно-дводенних) семінарах із міжнародним представником фірми "Біомет", а в 2000 р. — фірми "LKH" (LAHDESKRANKENHVUS) по впровадженню ендопротезуванню кульшового і колінного суглобів в практику. Сфери наукової діяльності збігаються із бюджетними НДР кафедри «Удосконалення ендопротезування кульшового суглоба", "Показання та протипоказання до ендопротезування кульшового суглоба", “Нестабільність колінного суглоба”, “Удосконалення методів діагностики і лікування дегенеративних захворювань хребта і суглобів”, «Удосконалення методів діагностики і лікування перипротезних переломів після ендопротезування кульшового суглобу», «Удосконалення методів діагностики та лікування перипротезних переломів стегнової вістки після ендопротезування кульшового суглоба при остеопорозу».

     За час наукової роботи опублікував більше 130 наукових праць, співавтор трьох монографії. Автор навчально-методичного посібника "Медіальні переломи шийки стегнової кістки та вибір оперативного методу лікування" (2005 р.), автор навчально-методичного посібника "Дорожньо-транспортний травматизм (ДТТ) – медико-соціальні аспекти проблеми" (2007 р.). Являється співавтором підручника „Травматологія літнього віку. Переломи шийки стегнової кістки у людей літнього й старечого віку” та навчально-методичного посібника "Навчально-методичний посібник з тестових питань по ортопедії і травматології". Загальний трудовий стаж 50 роки, практичний – 43, науковий - 32 років, науково-педагогічний - 28 років

 

Дибкалюк Сергій Віталійович 

anatg@ukr.net; ortotravma1@gmail.com; sergeydybkalyuk@gmail.com.

Освіта: закінчив Військово-медичну академію імені С.М. Кірова у Санкт-Петербурзі в 1990 році.

Кваліфікація: має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «Ортопедія і травматологія», пройшов спеціалізацію з серцево-судинної хірургії; науковий ступінь – доктор медичних наук з спеціальності «Травматологія та ортопедія», вчене звання – доцент кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені ПЛ. Шупика.

Професійна діяльність: має великій досвід та визнаний авторитет в хірургічному лікуванні патології, пов’язаної з оклюзивно-стенотичними та компресійними ураженнями брахіоцефальних артерій, в першу чергу, хребтових артерій. В перелік патологічних станів входять всі види вертебро-базилярних порушень гемодинамічного характеру, порушення функції центральної та периферичної нервової системи, порушень рухового стереотипу хребта і кінцівок, статико-динамічних порушень шийного відділу хребта. Виконує більше 150 хірургічних втручань щорічно за даною тематикою.

Наукова діяльність: має спрямованість у дослідженні етіопатогенезу особливостей клінічного перебігу, діагностики та лікуванні, профілактики захворювань, пов’язаних з компресійною патологією як ведучого чинника синдрому вертебро-базилярної артеріальної системи (С45.0) шийного відділу хребта.

Викладацька діяльність: як викладач, проводить лекції, семінари, практичні заняття, є куратором циклу ТУ «Остеохондроз хребта, вторинні порушення опорно-рухового апарату», «Остеохондроз хребта, вертеброгенні артропатії», «Сучасні методи діагностики і лікування захворювань суглобів», циклів передатестаційних з ортопедії і травматології, складає тематичні розробки лекцій, семінарів і практичних занять, ситуаційних завдань, практичних навиків.

Педагогічне навантаження складає біля 500 годин на рік.

Проводить ефективні мікрохірургічні операції при екстравазальній компресії хребтових артерій.

 

ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ БІЛОНОЖКІН

bilonogkin@gmail.com, кандидат медичних наук,  доцент.

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 2001 році. З 2001-2003 рр. інтернатура за спеціальністю «Ортопедія і травматологія». З 2003 по 2005 клінічна ординатура, 2005-2008 рр. аспірантура на кафедрі ортопедії і травматології 31 НМАПО імені П.Л. Шупика. В цей же час працював лікарем ортопедом-травматологом у відділені травматології КМКЛ №8 та ДП МСЧ №18 МОЗ України.

З 2008 року асистент кафедри ортопедії і травматології №1 НМАПО імені Шупика. Протягом усього періоду роботи на кафедрі - за науково-дослідну роботу кафедри. У 2009р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Остеосинтез навколо-внутрішньо суглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами». У 2013р. присвоєно вчене звання доцента. По теперішній час працює на посаді доцента кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України на клінічній базі кафедри КНП КМКЛ №8 . Лікар ортопед - травматолог вищої категорії.

Автор понад 200 наукових праць, в т.ч. співавтор підручника «Травматологія літнього віку», та 10 - патентів України.