Search

Цикли спеціалізації за фахом «Ортопедія і травматологія».

Передатестаційні за фахом «Ортопедія і травматологія».

Стажування за фахом «Ортопедія і травматологія».
Тематичного удосконалення: «Ендопротезування кульшового і колінного суглобів», «Остеосинтез в травматології та ортопедії», «Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів».

Інтернатури за фахом «Ортопедія і травматологія».

Контингент слухачів на цикли:

ТУ «Ендопротезування кульшового і колінного суглобів» – завідуючі та ординатори ортопедо-травматологічних та хірургічних відділень, лікарі ортопеди-травматологи та хірурги кабінетів поліклінік, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

ТУ «Остеосинтез в травматології та ортопедії» – завідуючі та ординатори ортопедо-травматологічних та хірургічних відділень, лікарі ортопеди-травматологи та хірурги кабінетів поліклінік, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

ТУ «Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів» – завідуючі та ординатори ортопедо-травматологічних та хірургічних відділень, лікарі ортопеди-травматологи та хірурги кабінетів поліклінік, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

Безперечним є факт, що впродовж останніх трьох років успішно закінчили навчання 42 лікарів-інтернів, 24 клінічних ординаторів та 1 магістр за спеціальністю «Ортопедія і травматологія».

В умовах інтеграції України в європейський простір значна увага приділяється  підготовці сімейних лікарів на кафедрі ортопедії і травматології №2 – на суміжних циклах інтернатури, спеціалізації, стажування та ПАЦ. З 2007 року на кафедрі щорічно проходять навчання понад 200 лікарів і лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», які ознайомилися з основними напрямками ортопедо-траматологічної допомоги хворим, принципами диференційної діагностики та методами лікування постраждалих з травмами і пацієнтів з ортопедичною патологією.

Що стосується перспективи розвитку спеціальності 14.01.21 «Ортопедія і травматологія» - вона виникає з потреб сьогодення. Інвалідність внаслідок високоенергетичної травми в Україні займає одне з провідних місць серед інших причин інвалідності і становить до 28% від загального числа інвалідів і не має тенденції до зниження, через що, якість та кількість підготовлених фахівців ортопедів-травматологів – це важливе та актуальне питання для України.

Спеціальність «Ортопедія і травматологія» має логіко-послідовну схему навчального процесу підготовки фахівців згідно освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням при підготовці фахівців з цієї спеціальності, враховані вимоги до рівня знань та вмінь відповідно до фахових вимог згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики, зокрема, тематична спрямованість практичних та семінарських занять формується для отримання кваліфікації магістр медицини зі спеціальності «Ортопедія і травматологія» на основі навчальних планів розроблених навчально-методичних матеріалів, які щорічно уточнюються та доповнюються у відповідності з вимогами до сучасних лікарів.

Сучасне технічне оснащення кафедри ортопедії і травматології №2, багатий бібліотечний фонд ортопедо-травматологічної літератури українською, російською та іноземними мовами, наявність сучасної діагностичної апаратури дозволяють забезпечити різноманітні форми навчання лікарів та засвоєння ними практичних навичок та додаткових методів обстеження у ортопедо-травматологічних хворих. На базі кафедри ортопедії і травматології №2 проходять науково-практичні семінари для лікарів ортопедів-травматологів міста Києва та інших міст України.

Викладацький склад кафедри ортопедії і травматології №2 постійно працює над підвищенням рівня своєї професійної підготовки, шляхом участі викладачів у міжнародних фахових конференціях, симпозіумах, національних конгресах, майстер-класах, засіданнях ортопедо-травматологічного товариства м. Києва та Київської області, асоціації ортопедів-травматологів України. Також викладачі кафедри пройшли навчання на кафедрі педагогіки, дидактики та інформатики.

Підручники:

 

«Травматология» (Европейские стандарты) – М.: «МЕДпресс-информ», 2005. – 296 с. Анкин Н. Л., Анкин Л. Н.

«Повреждения таза и переломы вертлужной впадины» – К.: «Книга-плюс», 2007. – 216 с. Анкин Н. Л., Анкин Л. Н.

 

 

«Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия» – К: ВСИ «Медицина», 2012. – 735 с. Анкин Н. Л. // под ред. проф. Глумчера Ф. С.//

«Травматология» (Европейские стандарты диагностики и лечения) – К.: «Книга-плюс», 2012. – 464 с. Анкин Н. Л., Анкин Л. Н.

Навчально-методичні посібники:

 

«Ортопедія і травматологія в тестових питаннях та ситуаційних задачах» – К.: МВЦ «Медінформ», 2010. – 239 с. (Лист МОН України № 1/11-3210 від 16.04.2010) Анкін М. Л., Шуба В. Й., Білоноженко А. В., Радомський О. А., Левченко В. О.

«Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної  медицини» – К., 2011. – Том 1. – 344с. (Лист МОН України № 1/11-6368 від 13.07.2010) Анкін М. Л., Шуба В. Й., Білоноженко А. В. // під редакцією академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю. В.,  проф. Лисенка Г. І. //

«Медицина неотложных состояний» – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 727 с. Анкин Н. Л., Попов В. А. // под редакцией проф. И. С. Зозули//

Медицина невідкладних станів: екстрена (швидка) медична допомога. - К.: ВСВ "Медицина", 2018. - 960 с. Попов В. А., Анкін М. Л. // Під редакцією проф. І. С. ЗОЗУЛІ.