Search

Підручники:

 1. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 1. 1040 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).
 2. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 2. 1024 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).

Навчально-методичні посібники:

 1. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку: Навчальний посібник.- Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2009. – 192 с.
 2. Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунєгіна О.М. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика): Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – К.-Луганськ. – 2009. – 152 с.
 3. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 182 – 225) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / Під ред.. члена-кореспондента НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г.І. – К., 2011. – 344 с. – 4.Том 1. (Рекомендовано МОН   України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол  № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 4. Лімфаденопатії у дітей та підлітків:  диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини) / За ред. доц.  Н.К.Уніч та проф.. В. В.Бережного. – К.: 2012. – 322с. (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, протокол №1/11456 від 06.12.2011р.).
 5. Додаток до розділу «Педіатрія» (С. 222 – 248) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред. Академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г. І. – К., 2012. – 256 с. – Том 2. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 6. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації) - 2013, К.-Хмельницький. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Протокол №1 від 27.12.2011р. засідання Комісії з медицини науково-метод.ради з питань освіти  МОН, молоді та спорту України).
 7. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 62 – 125). В кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред.. академіка НАМН України, проф.. Вороненка Ю.В.– К., 2014. – 288 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів «ЗПСМ»).
 8. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Бережний В.В. та інш.; За ред Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Бережного В.В. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 342 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються  у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 16.09.2015 №2).
 9. Синдром закрепів у дітей: Навчально-методичний посібник/ В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережний, П.С.Русак та ін.; За ред. В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережного, П.С.Русака, В.М. Грони. – К.: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2015. – 234 с.; іл. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України, протокол №3 від 12.03.2014 р.).
 10. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за спеціальністю «Педіатрія» (для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста)// Бережний В.В., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Марушко Т.В., та ін. –К.: «Поліграф-Юей», 2015.– С. 284.
 11. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Навчально-практичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини/За ред. Бережного В.В.- К.: ФО-П О.В. Сторожук, 2016. – С. 188-199.
 12. Гострі бронхіти у дітей: Навчальний посібник /Л.С. Овчеренко, В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, Н.В. Жихарева, О.В. Кряжев. - Запоріжжя: Просвіта, 2016. – 132 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, що навчаються у ВМНЗ та закладах післядипломної освіти МОЗ України від 28.10.2015 №3, лист №23-01-9/537 від 03.11.2015))
 13. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник/Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельник С.В.,та ін. - Київ: Юстон, 2016.- 212 с. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (протокол № 6 від 17.06.2015).
 14. Синдром зригувань і блювання в дітей: Навчально-практичний посібник/За ред. В.В.Бережного, В.Ф. Рибальченко.- К.-Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук, 2017.
 15. Вибрані питання дитячої пульмонології (для сімейних лікарів). Клінічні рекомендації / Марушко Ю.В., Крамарьов С.О., Марушко Т.В.- Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2017. – 148 с.
 16. Порушення випорожнення у дітей: закрепи та енкопрес. Навчальний посібник/В.Ф. Рибальченко, В.В. Бережний,В.С. Коноплицький, П.С. Русака. – К.:ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018.-548с.
 17. Кардіологія дитячого віку: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко. – Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2018. – 528с.

Методичні рекомендації:

 1. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини». Київ. - 2015. – 48с. Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.
 2. Невідкладна допомога дітям у практиці роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації).  К.,2016. – 184с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г.
 3. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей (методичні рекомендації) К.,2016.–32 с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Гищак Т.В.

Лекції:

 1. Марушко Т.В. Ювенільний ідіопатичний артрит//Здоров'я України.–2018.-№1 (44).-С.39-41
 2. Марушко Т. В. Синдром Рейно у дітей//Дитячий лікар.–2018.- № 1 (58).– С.1-8
 3. Марушко Т. В. Синкопальні стани у дітей//Дитячий лікар.–2017.-№5-6 (56-57).– С.11-18
 4. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина І)//Здоров'я суспільства.–2018.-№1.-С.40-45
 5. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина ІІ)//Здоров'я суспільства.-2018.-№2.-С.43-50
 6. Марушко Т.В. Системний червоний вовчак у дітей//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.44-47
 7. Марушко Т.В. Неонатальний червоний вовчак//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.48
 8. Бережной В. В. Бронхиальная астма у детей (лекция)//Современная педиатрия.-2018.-№5(93).-С.128-132

На кафедрі педіатрії №1 на теперішній час навчається багато клінічних ординаторі та аспірантів:

 

Клінічні ординатори

 1. Кваченюк О.Г.
 2. Романчук А.А.
 3. Шкіренко Т.І.
 4. Гаврилюк І.М.
 5. Багмут І.В.
 6. Дорошенко А.О.
 7. Мінакова С.А.
 8. Кушнір М.І.
 9. Джіліан Богі (Гана)
 10. Ідібіє Дорті Акпеве (Нігерія)

 

Аспіранти

 1. Глогуш І.І.
 2. Дуда Л.В.
 3. Мельник Н.А.
 4. Черниш Ю.Р.

 

За кожним закріплений керівник, який курірує навчальний процес, лікувальну,  наукову роботу та дісципліну.

На кафедрі педіатрії з 03.09 по 02.10.2019 буде проведено цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання педіатрії» з метою поглиблення практичних знань, умінь та професіональних навиків у лікарів різних спеціальностей педіатричного профілю у світі сучасних настанов в рамках безперервної медичної освіти (тематичний план представлено нижче).   

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Циклу ТУ «Актуальні питання педіатрії» 

Коди

курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

 

 

 

Лекції

Прак-

тичні

Семі-нари

Сам. роб.

Разом

01

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям.

2

2

-

-

4

01.1

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям України на сучасному етапі. Основні накази та інструкціїї охорони здоров’я дітей

2

-

-

-

2

01.2

Контроль за розвитком і станом здоров`я дітей. Річний звіт лікаря-педіатра

-

2

-

-

2

02

Харчування здорових і хворих дітей.      

2

2

2

-

6

02.1

Сучасна концепція збалансованого харчування

2

-

-

-

2

02.2

Харчування хворої дитини, хронічні розлади харчування

-

2

2

-

4

03

Імунологія і реактивність дитини.

2

2

2

-

6

03.1

Імунітет та імунопатологічні стани

2

2

-

-

4

03.2

Принципи імунокорекції

-

-

2

-

2

04

Фізіологія і патологія новонароджених

-

2

2

-

4

-4.1

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим.  Лікарський контроль за станом новонароджених.

-

2

2

-

4

05

Хвороби органів дихання         

10

6

2

2

20

05.1

Методи дослідження органів дихання та їх інтерпретація

-

2

-

-

2

05.2

Гострі респіраторні захворювання. Бронхіти.

2

-

-

-

2

05.3

Обструктивний синдром у дітей раннього віку. Бронхіоліт.

2

-

-

-

2

05.4

Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування

2

-

-

-

2

05.5

Ускладнення перебігу гострих пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піо-пневмоторакс)

-

2

-

-

2

05.6

Хронічні неспецифічні бронхолегеневі захворювання

-

-

2

-

2

05.7

Бронхіальна астма. Патогенез,діагностика, вікові особливості перебігу.

2

-

-

2

4

05.8

Сучасна концепція лікування бронхіальної астми у дітей.

2

-

2

-

4

06

Хвороби органів кровообігу.

2

2

2

2

8

06.1

Клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження серця та великих судин. Порушення серцевого ритму та провідності

-

-

-

2

2

06.2

Вегетативна дисфункція у дітей. Артеріальні гіпер-та гіпотонічні стани

-

-

2

-

2

06.3

Неревматичний кардит

2

-

-

-

2

06.4

Інфекційний ендокардит

-

2

-

-

2

07

Дифузні хвороби сполучної тканини.

2

2

2

-

6

07.1

Ревматизм. Ревматичні ураження серця

 

 

2

 

 

07.2

Дифузні хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак

2

-

-

-

2

07.3

Ювенільний ревматоідний артрит. Реактивний артрит

-

2

-

-

2

08

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні захворння

6

6

4

-

16

08.1

Дослідження периферичної крові та клінічна оцінка гемограм

-

2

-

-

2

08.2

Анемії

2

-

-

-

2

08.3

Диференційна діагностика та лікування залізодефіцитних анемій

-

-

2

-

2

08.4

Лейкози, гемобластози

2

-

-

-

2

08.5

Лейкемоїдні реакції . Доброякісні лімфаденопатії

-

2

-

-

2

08.6

Геморагічні і тромботичні захворювання

2

2

-

-

4

08.7

Геморагічний васкуліт - клініка, діагностика, сучасні підходи до лікування

-

-

2

-

2

09

Хвороби органів травлення

4

6

4

2

16

09.1

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, гастродуоденіти – сучасний погляд на проблему

-

-

2

-

2

09.2

Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки

2

-

-

-

2

09.3

Захворювання товстої та тонкої кишки

-

2

-

-

2

09.4

Запальны захворювання кишкывника – НЯК, хвороба Крона

-

2

-

-

2

09.5

Дисбактеріоз кишківника – сучасний погляд на проблему

-

-

2

-

2

09.6

Патологія печінки і жовчовивідних шляхів.Гепатити

2

-

-

-

2

09.7

Захворювання підшлункової залози

-

2

-

-

2

09.8

Гельмінтози у дітей

-

-

-

2

2

10

Захворювання сечової системи

4

6

2

-

12

10.1

Методи дослідження сечової системи та їх оцінка

-

2

-

-

2

10.2

Гострий та хронічний гломерулонефрит

2

2

-

-

4

10.3

Мікробно-запальні захворювання сечових шляхів

2

-

-

-

2

10.4

Гостра та хронічна ниркова недостатність

-

2

-

-

2

10.5

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи.

-

-

2

-

2

11

Інтенсивна терапія і реанімація   

-

4

2

-

6

11.1

Діагностика, перша лікарська допомога, тактика педіатра при синдромах гострої дихальної, серцево-судинної недостат-ності, нейротоксикозі, алергічних синд-ромах,комах, нещасних випадках

-

2

2

-

4

11.2

Методи обстеження, принципи терапії, особливості догляду та інтенсивного лікування дітей.Люмбальна пункція, плевральна пункція.

-

2

-

-

2

12

Інші питання педіатрії (рахіт, інфекційні хвороби, туберкульоз, захворювання нервової та ендокринної системи)

6

10

4

2

22

12.1

Основи медичної генетики. Вплив генетичних факторів на стан здоров”я дитини

2

-

-

-

2

12.2

Внутрішньоутробні інфекції

-

2

-

-

2

12.3

Сепсис у дітей

2

2

-

-

4

12.4

Рахіт

-

2

-

-

2

12.5

Туберкульоз, специфічні методи діагностики та профілактика

-

2

-

-

2

12.6

Енцефалічні реакції, судомний синдром

-

2

-

-

2

12.7

Захворювання щитовидної залози.

-

-

2

-

2

12.8

Цукровий діабет

2

-

-

2

4

12.9

Менінгіти, енцефаліти у дітей

-

-

2

-

2

 

Іспит

-

-

4

-

4

 

Разом:

40

50

32

8

130

 

Додаткові програми:

 

 

 

 

 

13

Організація екстреної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях

-

4

2

-

     6

14

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

-

2

4

-

6

14.1

Проблема СНІДу у дітей. Принципи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції.Методи профілактики

 

2

2

 

4

14.2

Проблеми вірусних гепатитів

-

-

2

-

2

15

Питання імунопрофілактики

-

-

2

-

2

16

Військово-медична підготовка

-

6

6

-

12

 

Разом

-

12

14

-

26

 

Всього

40

62

46

8

156

 
Кафедра педіатрії №1 запрошує викладачів нашої академії та усіх вищих навчальних медичних закладів України на навчання на бюджетному циклі тематичного удосконалення «Питання алергології в підготовці дитячого лікаря” (для викладачів ВНЗ), що відбудеться 14.05-28.05 ( 2 тижні)

Після закінчення циклу буде видано посвідчення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Циклу ТУ ”Питання алергології в підготовці дитячого лікаря”

(для викладачів ВМ/Ф/НЗ IV рівня акредитації та закладів ПО)

інтернів на базах стажування) - 78 годин

Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

Лекцій

Семіна-рських

Прак-тичних

Разом

01

Нормативно-правове забезпечення системи безперервного професійного розвитку (підвищення рівня підготовки лікарів)

-

2

-

2

01.1

Законодавча база України щодо післядипломної освіти лікарів

-

2

-

2

02

Викладання розділів загальної алергологіії з урахуванням сучасної теоріі виникнення алергічних реакцій та існуючих принципів діагностики алергічних захворювань.

4

2

4

10

02.1

Сучасна теорія виникнення алергічних реакцій. Взаємовід-носини алергії та імунітету. Поняття про атопічний марш.

2

-

-

2

02.2

Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань

2

2

4

8

03

Особливості викладання теоретичних та практичних аспектів клінічної імунології з урахуванням протоколів надання імунологічної допомоги дітям

2

-

2

4

03.1

Загальна характеристика імунітету та неспецифічних факторів захисту, їх вікові особливості.Вплив шкідливих факторів на імунітет дитини

2

-

-

2

03.2

Особливості викладання практичних аспектів клінічної імунології з урахуванням протоколів надання імунологічної допомоги дітям. Імунодефіцитні стани.

-

-

2

2

04

Сучасні аспекти викладання проблем годування дітей з алергічною патологією

2

-

2

4

04.1

Сучасні аспекти викладання проблем годування дітей з алергіч-ною патологією  Годування як профілактика алергічних хвороб

2

-

-

2

04.2

Основи лікувального годування дітей з алергічними захворюваннями

-

-

2

2

05

Сучасні аспекти викладання проблем діагностики та лікування гострих алергозів у дітей

2

-

4

6

05.1

Сучасні аспекти викладання проблем діагностики та лікування гострих алергозів у дітей. Кропив”янкка. Набряк Квінке.

2

-

-

2

05.2

Анафілактичний шок

-

-

2

2

05.3

Гострі бульозні дерматози: синдром Лаєлла, синдром Стивена-Джонсона., багатоформна ексудативна еритема

-

-

2

2

06

Особливості викладання патогенезу, клініки та лікування бронхіальної астми та респіраторних алергозів з урахуванням державних та міжнародних протоколів

4

2

4

10

06.1

Особливості викладання патогенезу, клініки та діагностики бронхіальної астми у дітей

2

-

-

2

06.2

Астматичний статус

-

-

2

2

06.3

Сучасні протоколи лікування і профілактики БА

-

2

2

4

06.4

Алергічний риніт

2

-

-

2

07

Сучасні аспекти викладання питань харчовоїалергії та алергічних уражень шкіри

2

2

6

10

07.1

Атопічний дерматит, етіопатогенез, клініка, діагностика

-

2

2

4

07.2

Сучасні методи лікування атопічного дерматиту

-

-

2

2

07.3

Харчова алергія.Алергічні ураження органів травлення

2

-

2

4

08

Медикаментозна алергія. Поствакцинальні реакції, усклад-нення і захворювання. Сучасні підходи до викладання

2

2

2

6

08.1

Медикаментозна алергія – механізми, клініка, лікування

2

-

--

2

08.2

Поствакцинальні алергічні реакції, ускладнення та захво-рювання. Сироваткова хвороба

-

2

2

4

12

Питання вакцинопрофілактики (додаткова програма)

2

-

-

2

09

Викладання розділів грибкової алергії  з урахуванням принципів  доказової медицини. Гіпереозинофільні синдроми

2

2

4

8

09.1

Проблема грибкової алергії  з урахуванням принципів  доказо-вої медицини; особливості етіопатогенезу та клінічного перебігу.

2

-

-

2

09.2

Алергічний бронхолегеневий аспергильоз.

Екзогенний алергічний альвеоліт. Інсектна алергія

-

-

4

4

09.3

Гіпереозинофільні синдроми

-

2

-

2

10

Вибрані питання педіатрії, необхідні для диференційної діагностики з алергічними захворюваннями. Сучасні підходи до викладання

4

2

4

10

10.1

Спадкові захворювання легень

-

2

-

2

10.2

Васкуліти у дітей. Диференційна діагностика

2

-

2

4

10.3

Анемії у дітей

2

-

-

2

10.4

Дисбіоз кишківника у дітей

-

-

2

2

11

Інноваційні технології викладання в післядипломій освіті: проведення тренінгів, кейс-метод, підготовка мультимедійної презентації та інше

-

2

2

4

11.1

Сучасні інноваційні технології викладання в післядипломій освіті

-

2

-

2

11.2

Досвід використання інноваційних технологій викладання (проведення тренінгів, майстер-класів, підготовка мультимедійної презентації )

-

-

2

2

 

Залік

-

2

-

2

 

Підсумок

26

18

34

78