SearchЮрій Анатолійович Кригін

kpdnmapo@gmail.com

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця (1982 р).

Пройшов навчання в інтернатурі на базі Київської клінічної лікарні  № 7 (1983 р.). Після закінчення інтернатури працював у Київському міському госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни лікарем-рентгенологом (1983 – 1988 р.). Навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі рентгенології Київського Державного інституту удосконалення лікарів (1988 - 1993 р.). Пройшов навчання на циклі інформатики та стажування з ультразвукової діагностики у КНДІКЕХ (1988 р.). 

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Зміни зон росту довгих кісток у дітей раннього грудного віку при деяких запальних процесах”.  З цього ж року працював на посаді асистента кафедри рентгенології КДІУЛ.  З 2000 року має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Ультразвукова діагностика».  У 2007 році було присвоєно вчене звання доцента. З цього ж року працює на посаді доцента кафедри променевої діагностики Національної медичної академії ім. П.Л. Шупика.         

Кригін Ю.А.- автор та співавтор біля 50 наукових робіт; співавтор 2-томного керівництва «Променева діагностика» (за ред. проф. Коваль Г.Ю.).  Учасник національних та міжнародних Конгресів та науково-практичних конференцій.

На кафедрі променевої діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика викладає на циклах спеціалізації, ПАЦ за фахом «Ультразвукова діагностика» та «Ультразвукова діагностика в педіатрії».