Навчальний план та програма з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання за спеціалізацією 14.01.16 «Психіатрія»