SearchСпеціальність 14.01.22 - стоматологія

Професор кафедри стоматології з 2014 р.

у 1988 році  закінчила Київський медичний інститут  ім. О.О.Богомольця

З 1988 по 1990 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології Київського інституту удосконалення лікарів (нині НМАПО імені П.Л.Шупика).

З 1990 по 1995 роки працювала лікарем – стоматологом поліклініки №1 Кабінету Міністрів України.

Навчалась в очній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика (1992 – 1995).

З 1995 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології.

З 2002 року  – доцент кафедри стоматології, Інституту стоматології, НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2007 року – професор кафедри стоматології, Інституту стоматології, НМАПО імені П.Л.Шупика.

Кандидат медичних наук з 1996 року.

Доктор медичних наук з 2006 року.

У 2008 році присвоєно вчене звання професора кафедри стоматології.

Назва докторської дисертації:

"Запальні ураження тканин пародонта, асоційовані з персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи оптимізації їх профілактики, патогенетичної терапії та реабілітації".

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

Науковий інтерес розробка нових методів діагностики, лікування і профілактики хвороб пародонта, вивчення взаємозв’язку хвороб пародонта зі структурно-функціональним станом кісткової тканини скелета, застосування системної остеотропної терапії для лікування хвороб пародонта та корекції метаболічних порушень кісткової тканини.

Стаж педагогічної роботи у вищому учбовому закладі  ІІІ-ІV рівня акредитації (Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика) – 20 років.

Член редакційної ради журналів «Імплантологія, пародонтологія, остеологія» (Україна), «Современная стоматология» (Україна), «Проблеми остеології» (Україна), «Стоматология Казахстана», «Новини стоматології».

Стажування за фахом «Стоматологія» в Німеччині, Швеції, Росії, ОАЕ, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Франція.

Президент Асоціації стоматологів України з 2016 року, член Української асоціації остеопорозу. Експерт координаційної Ради з питань стоматології Міністерства охорони здоров’я України.

За активну громадську діяльність, вагомий внесок в розвиток післядипломної освіти лікарів – стоматологів  нагороджена орденом свічки (2009), відзначена подяками Міністерства охорони здоров’я.

Автор та співавтор більш ніж 180 наукових публікацій в фахових виданнях України та за її межами. Виступає з лекціями, майстер-класами не тільки в Україні, а й Росії, Білорусі, Молдові, Азербайджані, Грузії. У 2012 році запрошена в якості візитінг-професора та незалежного міжнародного експерта на державних іспитах до Казахського національного медичного університету імені С.Д. Асфендіярова. Голова державних екзаменаційних іспитів у 2010, 2011, 2013 (НМУ імені О.О.Богомольця).

Співавтор монографії  «Костная система и заболевания пародонта» (2003, 2004, 2005). Співавтор розділу «Костная система и заболевания пародонта» в монографії «Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение» під редакцією Коржа Н.А., Поворознюка В.В., Дедух Н.В., Зупанца І.А. (2002).