Search

У 1970 році з метою підвищення кваліфікації лікарів по геронтології і геріатрії в Київському інституті удосконалення лікарів на базі Інституту геронтології АМН СРСР була організована кафедра геронтології і геріатрії – перша у СРСР і єдина протягом ряду років.

Першим завідувачем кафедри був (за сумісництвом) директор Інституту геронтології, академік АМН СРСР Д. Ф. Чеботарьов.

В 2001 році кафедру було перейменовано в кафедру терапії і геріатрії.

 З моменту утворення і до тепер кафедру очолювали:

1970 – 1972 р.р. – професор Д. Ф. Чеботарьов

1972 – 1990 р.р. – професор О. Г. Калиновська

1990 – 2002 р. р. – професор А. В. Токар

З 2002 р               – професор Стаднюк Л. А.