Search

Співробітники кафедри займаються науковими дослідженнями питань геріатричної допомоги, переважно з геріатричній кардіології.

На теперішній час продовжується виконання НДР «Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу з коморбідною патологією (цукровий діабет, хронічні захворювання нирок, порушення функції щитоподібної залози, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба)», в якій досліджуються особливості перебігу АГ при наявності різноманітної супутньої патології та обгрунтовуються шляхи  індивідуалізації лікування.

Назва НДР

Науковий керівник

Термін виконання

Примітка

1

«Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у хворих старших вікових груп з урахуванням особливостей фармакокінетики ліків та генетичних маркерів» 

проф. Стаднюк Л. А.

2003 – 2006 рр.

 

2

«Надчутливий магнітокардіографічний комплекс для раннього виявлення, точної діагностики і моніторингу захворювань серця»

проф. Стаднюк Л. А.

2003 -2006 рр

 

3

«Розробка стандартів медичних послуг і медикаментозної допомоги населенню літнього віку в лікувально-профілактичних закладах України»

проф. Чайковська В. В.

2003 – 2005 рр

Разом з Інститутом геронтології

4

«Розробка стандартів геріатричної допомоги населенню в діяльності сімейного лікаря»

проф. Чайковська В. В.

2006 – 2008 рр

Разом з Інститутом геронтології

5

«Можливості магнітокардіографії в неінвазивних дослідженнях механізмів та ефективності лікування шлуночкових порушень ритму в залежності від наявності у пацієнтів ішемічної хвороби серця»

проф. Стаднюк Л. А.

2009- 2012 рр

 

6

«Обґрунтування медико-соціальних стандартів організації сучасних форм геріатричної допомоги населенню»

проф. Чайковська В. В.

2009 - 2011 рр

Разом з Інститутом геронтології

7

«Особливості внутрішньо серцевої і периферичної гемодинаміки та підходи до лікування у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію при наявності дифузних уражень печінки»

проф. Стаднюк Л. А.

2009 - 2013 рр

 

8

«Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу з коморбідною патологією (цукровий діабет, хронічні захворювання нирок, порушення функції щитоподібної залози, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба)»

проф. Стаднюк Л. А..

2014- 2021

 

9

«Розробка та впровадження інноваційної моделі допомоги вдома особам літнього віку, немічним, невиліковно хворим та інвалідам»

проф. Чайковська В. В

2015-2017

Разом з Інститутом геронтології

–Підтримання здоров’я людей літнього віку / Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні 26-27.10.2017 р.

– Зв’язок високонормального рівня тіреотропного гормону з факторами серцево-судинного ризику та станом органів мішеней у пацієнтів середнього і похилого віку з артеріальною гіпертензією / Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря 18-19.05.2017 р.

–Перспективи розвитку первинної медичної допомоги в 2017 році / VIII Міжнародний медичний форум 25-27.04.2017 р.

– Non-invasive evaluation of spatial repolarization dispersion abnormalities in patients presenting with coronary artery disease / The 20th International Conference on Biomagnetism (BIOMAG 2016), Seoul, Korea.- 2016.-October.

– Applying a MCG current density imaging modality to reconstruct measures of repolarisation dispersion in patients susceptible to ventricular arrhythmias / The 20th International Conference on Biomagnetism (BIOMAG 2016), Seoul, Korea.- 2016.-October.

– Гуарем в лікуванні пацієнтів з дісліпідемією і надлишковою масою тіла: оптимізація гіполіпідемічної терапії / VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України 19-21.10.2016 р.

– Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих середнього та літнього віку залежно від рівня ТТГ / VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України 19-21.10.2016 р.

– Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у пацієнтів літнього віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України 19-21.10.2016 р.

–Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини 27-28.10.2016 р.

– Noninvasive evaluation of excitation abnormalities in patients with ischemic heart disease using magnetocardiography / ESC CONGRESS 2015, London, 29 August – 2 September.

– «Симптоматическое лечение стабильной стенокардии напряжения» / науково-практична конференція «Інновації та доказова медицина», 13 травня 2016 р., м. Одеса.

– «Антибіотикотерапія інфекцій сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря» / науково-практична конференція «Всесвітній день сімейного лікаря», 19 травня 2016 р., м. Київ.

– Науково-практичний семінар у форматі телемосту «Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з цереброваскулярною патологією та менеджмент болю», 25 травня 2016 р., м. Київ–Ужгород–Івано-Франківськ, Чернівці–Тернопіль.

 1. Морєва Д.Ю. Динаміка структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби під впливом антигіпертензивної та антирефлюксної терапії / Д. Ю. Морєва // Сімейна медицина. – 2016. - №6 (68). – С. 102 – 107.
 2. Приходько В. Ю. Лечение дислипидемии в практике терапевта и семейного врача: возможности комбинированной терапии аторвастатином и эзетимибом / В.Ю. Приходько // Сімейна медицина. – 2016. - №3(65). – С. 94 – 98.
 3. Приходько В.Ю. Особенности течения артериальной гипертензии в сочетании с хронической ишемической болезнью сердца у пациентов с гастроезофагеальной рефлюксной болезнью. Роль теста с ингибиторами протонной помпы в диагностике и лечении разных форм заболевания / В.Ю. Приходько, Д.Ю. Морева // Сімейна медицина. – 2016. – №4 (66). – С. 75 – 80.
 4. Приходько В.Ю. Гуарем в лечении пациентов с дислипидемией и избыточной массой тела: оптимизация  гиполипидемической терапии / В.Ю. Приходько, Т.Р. Волощук // Сімейна медицина. – 2016. – №3 (65). – С. 33 – 38.
 5. Стаднюк Л.А. Емоційне вигорання у медичних працівників: діагностика, методи попередження / Л. А. Стаднюк, О.В. Давидович, В.Ю. Приходько, М.В. Олійник, М.І. Ширяєва // Матеріали науково-практичної конференції «Здоров’я і довкілля». – 2017. – С. 55-59.
 6. Стаднюк Л.А. Особливості вегетативної регуляції у пацієнтів з серцево-судинною патологією при коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Л. А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, Д.Ю. Морєва // Здоров’я суспільства. – 2017. – №1-2. – С. 43 – 48.
 7. Стаднюк Л.А. Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню / Л. А. Стаднюк, О.В. Давидович, В.Ю. Приходько, М.В. Олійник, М.І. Ширяєва // Вісник наукових досліджень. – 2017. – №1 (86). – С. 145 – 149.
 8. Чайковський І.А. 2D- і 3D-аналіз магнітокардіографічних даних під час оцінювання змін реполяризації шлуночків на прикладі стрес-тесту у хворих з ІХС / І.А. Чайковський, В.І. Козловський, Л.А. Стаднюк, Г.В. Мясников, А.П. Казмірчук, С.В. Софієнко, Т.М. Риженко, М.М. Будник // Кардиология: от науки к практике. – 2017. - №1 (25). – С. 32 – 39.
 9. Стаднюк Л. А. Аміодарон-індукований гіпотиреоз при лікуванні частої екстрасистолії: причини та механізми розвитку / Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко, І. Р. Мікропуло //Кардіологія від науки до практики, 2017. – № 4(28). – С. 114-122.
 10. Білоклицька Г. Ф. Зміна вмісту нітритів в сироватці крові і ротовій рідині хворих генералізованим пародонтитом з поєднаною кардіоваскулярною патологією під впливом комплексного лікування / Г. Ф. Білоклицька, О. В. Копчак, Л. А. Стаднюк, О. В. Давидович //Вісник стоматології, 2017. - № – С. 16-22.
 11. Стаднюк Л. А. Залежність ефективності лікування коморбідної патології від ступеня прихильності пацієнтів до лікувального процесу/ Л. А. Стаднюк, В. Ю. Приходько, Д. Ю. Морєва, М. І. Ширяєва// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2017. – вип.28. – с. 122-130.
 12. Мікропуло І. Р. Вплив неалкогольного стеатогепатозу на ендотеліальну функцію у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією /І. Р. Мікропуло, О. А. Кононенко, Д. Ю. Морєва// Здоров’я суспільства, 2017. – Том 6, № – С. 149.
 13. Морєва Д. Ю. Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та варіабельності ритму серця у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності супутньої гастроезофагеальної рефлюксною хвороби /Д. Ю. Морєва, Л. А. Стаднюк// Здоров’я суспільства, 2017. – Том 6, № – С. 149-150.
 14. Стаднюк Л. А. Фактори серцево-судинного ризику та ураження органів-мішеней у хворих різного віку з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок /Л. А. Стаднюк, О. А. Кононенко// Здоров’я суспільства, 2017. – Том 6, № – С. 158.
 15. Давидович О. В. Актуальність питань медико соціальної допомоги людям похилого віку в роботі сімейного лікаря /О. В. Давидович, Л. А. Стаднюк, С. В. Козлов, І. Р. Мікропуло, Н. Я. Давидович, І. В. Ніку// Здоров’я суспільства, 2018.
 16. Давидович О. В. Актуальність проблеми організації допомоги людям похилого віку в умовах екологічних та соціальних змін в Україні / О. В.Давидович, Л. А.Стаднюк, І. Р.Мікропуло, Л. Я.Давидович, І. В.Ніку, В. О.Лихацька// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. – 2018.
 17. Давидович О. В. Вивчення актуальних питань безпечного застосування ліків у людей похилого віку, в навчанні інтернів на кафедрі терапії і геріатрії /О.В.Давидович, Л.А. Стаднюк, С.В. Козлов, І.Р.Мікропуло, Н.Я.Давидович, В.О. Лихацька, І.В. Ніку// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні. – 2018.