Search

Соловйов С.О., Собков А.В., Дзюблик Я.О., Гальчинський Л.Ю., Дзюблик І.В. Комп’ютерна програма «Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54807.- К.: Державний департамент інтелектуальної власності України.-Дата реєстрації: 16.05.2014.

Кунашев Д. І., Трохименко О. П., Соловйов С. О., Дзюблик І.В. Комп’ютерна програма «Аналіз цифрових мікроскопічних зображені субстратзалежних клітинних систем in vitro» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67123.- К.: Державний департамент інтелектуальної власності України.-Дата реєстрації: 10.08.2016.

Трохименко О.П., Кунашев Д.І., Соловйов С.О., Дзюблик І.В. Спосіб комп’ютерної обробки і аналізу мікроскопічних зображень субстратзалежних клітинних систем in vitro // Реєстраційний номер U2016 №13520  від 28.12.16., Опубл. 26.06.17, Бюл. №12

Інформаційні листи

 1. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Кукало О.В. Компютерна програма «Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій» Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя. Випуск з проблем «Мікробіологія і вірусологія».-Київ.-2015.-4 с.
 2. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Кукало О.В. Методологія проведення фармакоекономічного аналізу стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій // Український відділ Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень, 2016.-20 с
 3. Дзюблик І.В., Охотнікова О.М., Кукало О.В., Шарікадзе О.В., Руденко С.М., Соломко Ю.О. Алгоритм лабораторной діагностики вірусних і бактеріальних інфекцій у детей з бронхообструктивним синдромом // Укрмедпатентінформ.- №72-216.-2016.-5 с.
 4. Дзюблик І.В., Кукало О.В., Соломко Ю.О. Детекція та ідентифікація вірусу грипу та інших респіраторних збудників методом полімеразної ланцюгової реакції в мультиплексному форматі у реальному часі // Укрмедпатентінформ.- №74-216.-2016.-6 с.

Статті у фахових міжнародних та вітчизняних виданнях

 1. Potrokhov A., D. Klymchuk , Yu. Akimov , N. Matvieieva , E. Trokhimenko , I. Dzuyblyk, M. Kuchuk Ultrastructural characteristics of mesophyll cells of transgenic tobacco plants with human interferon alpha 2b gene infected by tobacco mosaic virus // Genetics and Plant Physiology – 2014, Volume 4 (3–4), pp. 174–181. Special Issue (Part 2) – Conference “Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges” 24 - 26 September 2014 – Sofia, Bulgaria, 2014.- Received: 06 October 2014 Accepted: 17 March 2015.- Published by the Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences Available online at http://www.ifrg-bg.com.
 2. Кунашев Д.І., Трохименко О.П., Соловйов С.О., Дзюблик І.В. Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем // Журнал НАМУ «Управляющие системы и машины».-2015.-№6.-С. (подано до друку).
 3. Соловьев С.А., Дзюблик И.В., Обертинская О.В. Информационно-компьютерные технологии в фармакоэкономическом анализе стратегий этиологической диагностики респираторных вирусных инфекций // Рецепт.- 2015.- №2(100).- стр.151-156.
 4. Соловйов С.О., Артемчук Г.П., Ковалюк О.В., Дзюблик І.В. Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України // Аннали Мечниковського інституту. – 2015 (подано до друку).
 5. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Соломко Ю.О. Детекція бокавірусу 1 типу у дітей з клінічними проявами ГРВІ //Міжнародний медичний журнил.-2015.-№2(82).- С.90-94.
 6. Трохименко О. П., Соловйов С. О., Дзюблик І. В. Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем // 0130-5395 Управляющие системы и машины (УСИМ).-- № 1. – С. 34–44.
 7. Дзюблик І.В. Інтерферони: природа, механізми дії та клінічне застосування препаратів інтерферону // ISSN 2224-0551 Здоровье ребенка //2016 №5(73)- Р.79-84.
 8. Соловйов С.О., Артемчук Г.П., Ковалюк О.В., Дзюблик І.В. Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України // Аннали Мечніковського інституту. Annals of Mechnikov institute 2015,-№3.-С.53-58. imimn org ua /journal. htm
 9. Soloviov S., Dzyublyk I., Zaliska O., Piniazko O., Dediuk S. Cost-effectiveness study of diagnosis strategies of acute viral infections in Ukraibe// DOI: 10.7365/JHPOR-2016.1.9. // ISSN 2299-1247 Journal of Health Policy&Outcomes Research
 10. Соломко Ю.О., Трохименко О.П., Дзюблик І.В. Культивування бокавірусу людини першого типу в умовах ін. вітро в диференційованих епітеліальних клітинах // Збірник наукових праць НМАПО.-вип.24, кн.3.-222-227.
 11. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Мальчиков В.В., Дихиновська Т.А., Федченко О.А. Оптимальне забезпечення вакцинами проти грипу населення України як підхід до зменшення кількості пост грипозних ускладнень // Зб. наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика.-2015.-Вип.24, кн.3.-С.198-206.
 12. Охотнікова О.М., Дзюблик І.В., Руденко С.М. Актуальні респіраторні віруси як індуктори бронхообструктивних захворювань у дітей і можливості антивірусної терапії // Астма та алергія.- №2.-2016.-С.29-39.
 13. Дзюблик І.В. Соловйов С.О. Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики гострих вірусних інфекцій: термінологія, операційні характеристики та методи оцінки // Інфекційні хвороби.- №1 (83) 2016.-с.62-73.
 14. Дзюблик І.В. Наукова, педагогічна та суспільна діяльність заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора Гиріна Віталія Миколайовича // Український хіміотерапевтичний журнал.- -N3.-С.46-57.
 15. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., О. В. Ковалюк, О.В. "Ретроспективний аналіз ефективності застосування рекомбінантного альфа 2-інтерферону в комплексному лікуванні новонароджених дітей з ротавірусною інфекцією // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 28/2017, С.42-50.
 16. Дзюблик І.В., Ковалюк О.В., Соловйов С.О., Ковалишин Г.Г., Степанюк С.В. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напрямку // Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 27/2017.-С. 38-45.
 17. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Мохорт Г.О. Особливості епідемічного процесу ротавірусної інфекції в україні та побудова його математичної моделі// Профілактична медицина № 1-2 (28)/2017, С.17-28.
 18. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Ковалюк О.В. Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров’я та економічна ефективність // Інфекційні хвороби.- 2018.-№1 (91).-С.46-53.
 19. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Ковалюк О.В., Трохименко О.П. Операційні характеристики ефективності сучасних тестів в етіологічній діагностиці вірусних інфекцій та їх інтерпретація // Профілактична медицина 2017.-№ 3-4 (29).- С. 103-120.
 20. Дзюблик І.В., Александріна Т.А., Кукало О.В. Консультування і тестування на віл-інфекцію: сучасні інноваційні методики викладання на кафедрі вірусології // Профілактична медицина 2017.-№ 3-4 (29).- С. 97-103.
 21. Соловйов С.О., Артемчук Г.П., Ковалюк О.В., Дзюблик І.В. [та ін.] Формування методології фармакоекономічного аналізу стратегій скринінгу патологій-предикторів раку шийки матки // Проблеми військової охорони здоров'я : збірник наукових праць.-2015. (подано до друку).
 22. Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соломко Ю. О. Культивування бокавірусів людини в умовах in vitro з наступною молекулярно-генетичною ідентифікацією  збудника //Профілактична медицина, 2015.- (подано до друку).
 23. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Соломко Ю.О., Соловйов С.О. Бокавірус людини – новий інфекційний патоген в етіології гострих респіраторних захворювань // Мистецтво лікування.-2015.-№1–2(117–118).- С.4-9.
 24. Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Обертинська О.В.,. Пономаренко М.С. Фармакоекономічне дослідження стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини: науково-методологічні підходи та їх реалізація // Ліки України плюс.- 2015.- №1(22).- С.23-28.
 25. Дзюблик І.В., Артемчук Г.П., Соловйов С.О., Ковалюк О.В. Визначення функцій корисності як критеріїв оцінки основних стратегій скринінгу впл-асоційованих патологій шийки матки // Одеський медичний журнал.-2015 (подано до друку).
 26. Дзюблик І.В., Ковалюк О.В.Парвовірус В19 та його роль в патології людини //Сімейна медицина.-2015.-№3 (59)-с. 193-198.
 27. Дзюблик І.В., , Обертинська О.В., Соломко Ю.О., Соловйов С.О. Бокавірус людини – новий інфекційний патоген в етіології гострих респіраторних захворювань // Мистецтво лікування, 2015.-№1-2 (117-118).-С.4-9.
 28. Дзюблик І.В., Самборська І.Ф., Котлик Л.С., Тихенко Н.М., Хатинська Ж.В. Молекулярно-генетичні особливості норовірусів в Україні // Профілактична медицина, 2015.-№1.-С.41-46.
 29. Дзюблик І.В., Кукало О.В. Нові коронавіруси людини та захворювання органів дихання // Пульмонологія, 2015.-№4.- С.53-59.
 30. Дзюблик І.В., Трохименко О.П, Соломко Ю.О. Культивування бокавірусів людини в умовах in vitro з наступною молекулярно-генетичною ідентифікацією збудника // Профілактична медицина.- №3-4 (25) – Київ. – 2015. – С.-24-29. 

Статті у виданнях Scopus

 1. Semenyuta I., Kovalishyn V., Tanchuk V., Pilyo S., Zyabrev V., Blagodatnyy V., Trokhimenko O., Brovarets V, Metelytsi L.  1,3-oxazole derivatives as potential anticancer agents: computer modeling and experimental study. Computational Biology and Chemistry.-  2016, (In Press) http://dx.doi.org/10.1016/ j.compbiolchem.2016.09.012
 2. Serhii O. Soloviov, Mohamad S. Hakim, Hera Nirwati, Abu T. Aman, Yati Soenarto, Qiuwei Pan3, Iryna V. Dzyublyk, and Tatiana I. Andreeva Quality of Symptom-Based Diagnosis of Rotavirus Infection Based on Mathematical Modeling  // Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019. Z. Hu et al. (Eds.): ICCSEEA 2018, AISC 754, pp. 555–566, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_56 

Тези доповідей

 1. Soloviov S., Artemchuk H., Dutchak I., Kovalyuk O.,. Dzyublyk I. Analytical representation of utility functions for cervical screening strategies in their evaluation with "cost-utility" method //ISPOR Research Abstracts. ISPOR 5th Latin America Conference.-2015.- PMD2.-P.105.
 2. Construction of simulation techniques for development of optimal cervical cancer screening strategies: experience of Ukraine / Soloviov, H. Artemchuk, O. Kovalyuk, I. Dzyublyk, I. Dutchak // ISPOR Research Abstracts. ISPOR 18th Annual European Congress.-2015.- PRM43. (подано до друку)
 3. Dzyublyk I.V., Yurchenko O.V., Stepchenkova T.V.Analysis of early warning indicators of forming HIV resistance to antiretroviral drugs //HepHIV 2015 conference HIV and viral hepatitis /-Barselona.- 2015,October 19-25.
 4. Дзюблик І.В., Ковалюк О.В., Соловйов С.О. Прогностична ефективність вакцинопрофілактики з огляду на циркуляцію різних генотипів вірусів папіломи людини в Україні // "Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування профілактика, біологічна безпека" Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячені щорічним "Читанням" пам’яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130-річчя з дня його народження. Київ, 12-13 жовтня 2017 р., С.63-64.
 5. Дзюблик І.В., Кукало О.В. Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих // "Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування профілактика, біологічна безпека" Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячені щорічним "Читанням" пам’яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130-річчя з дня його народження. Київ, 12-13 жовтня 2017 р., С.64-65.
 6. Соловйов С., Мохорт Г., Ковалюк О., Колєснікова І., Дзюблик І. Аналітичний інструмент для оцінки ефективності вакцинації від ротавірусної інфекції // Зб. тез Третього щорічного наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров'я». Програма з написання наукових робіт за підтримки ПЗБЗ в Україні.-Київ.-16-20 квітня 2018 р.-№276.- С.37. 
 1. Codata 21 Scientific information for Society – from Today to the future, 2008, October 5-8.
 2. IV Всеукраїнська науково-практична конференція Соціум. Наука. Культура. 28-30 січня 2009 р., Київ, 2009.
 3. VI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Сьогодення та майбутнє медицини”, Вінниця, 2009.
 4. 27Th Annual Meeting of the European Society for paediatric infectious diseases.-Brussels, Belgium, June 9-13, 2009.
 5. VI Міжнародна корференція "Біоресурси і віруси".-Київ, 13-17 вересня 2010 р.
 6. VII Научно-практическая конференция с международным участием «Молекулярная диагностика-2010», Москва, 2010 г.
 7. XIII конгрес СФУЛТ.-Львів.-01-03 жовтня2010 р.
 8. 21 st ECCMID/27thICC, Milan, Italy, 7-10 May 2011,
 9. Конференція, присвячена 50-річчю кафедри вірусології КНУ ім. Т.Г.Шевченка «Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє» Київ, 12 квітня 2012 р.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Медицина в умовах трансформаційних процесів», Львів, 20-21 квітня.-2012 р.
 11. Участь в Третій  конференції  з ВІЛ / СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії (EECAAC-2009), Москва, Росія, 28-30 жовтня 2009
 12. Участь в Четвертій конференції з ВІЛ / СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії (EECAAC-2014), Москва, Росія, 12-13 травня 2014
 13. Участь з доповіддю у 22-ому Міжнародному конгресі з клінічної хімії та лабораторної медицини (WorldLab ISTANBUL 2014), Стамбул, Туреччина, 22-26 червня 2014 р.
 14. Участь з доповіддю співробітників кафедри на конференції вірусологів Глобальної Вірусологічної Мережі в регіоні Скандинавія-Балтія-Україна (Global Virus Network conference of virologists for the Scandinavia-Baltic-Ukraine region), Лауласмаа, Естонія, 11-13 червня 2014 р.
 15. Участь з доповіддю співробітників кафедри на XV міжнародній науковій конференції «Інтелектуальний аналіз інформації» ім. Т. А. Таран (ІАІ-2015), Київ, Україна, 20-22 травня 2015 р.
 16. Участь з доповіддю співробітників кафедри на конференції вірусологів Глобальної Вірусологічної Мережі в регіоні Скандинавія-Балтія-Україна (Global Virus Network conference of virologists for the Scandinavia-Baltic-Ukraine region), Стокгольм, Швеція, 8-10 червня 2015 р. 
 17. Участь з доповіддю співробітників кафедри на конференції HepHIV2017 Conference HIV and Viral Hepatitis: Challenges of Timely Testing and Care, Мальта, 31 січня – 2 лютого 2017 р.
 18. Участь з доповіддю співробітників кафедри на конференції 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium, Київ, Україна, 24-28 квітня 2017 р.
 19. Участь з доповіддю співробітників кафедри на конференції 2018 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, Київ, Україна, 16-20 квітня 2018 р.
 20. Участь з доповіддю співробітників кафедри на конференції 2018 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, Київ, Україна, 16-20 квітня 2018 р.

Кафедра у всі роки свого існування приділяла велику увагу проведенню наукових досліджень.

До найбільш значущих наукових  здобутків кафедри вірусології за 30 років діяльності відносяться наступні: розробка сучасних методів виділення, очищення і концентрування рота- і ентеровірусів з клінічного матеріалу від хворих та з об’єктів довкілля з використанням бентоніту, аміноетоксиаеросилу-2 і ентеросгелю; розробка  моделі ротавірусної інфекції людини на поросятах гнотобіотах для вивчення патогенезу, ефективності медикаментозного лікування і специфічної профілактики; розробка високоімуногенної інактивованої вакцини для специфічної профілактики ротавірусного гастроентериту.

Новими здобутками кафедри є  фармакоекономічні дослідження стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини,  створена і апробована математична модель для прогнозування ефективності протиротавірусних вакцин в Україні.

Науковим напрямом кафедри сьогодні є  оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних, фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень.

Найважливіші наукові досягнення кафедри:

 • Запропоновано принципи, критерії та методологію фармакоекономічного аналізу етіологічної діагностики вірусних інфекцій;
 • Обґрунтовано принципи моделюючих досліджень в фармакоекономічному аналізі скринінгу вірусних інфекцій серед населення України;
 • Розроблено методологію та апробовано методологію моделюючого дослідження ефективності раціональної фармакотерапії вірусних інфекцій;
 • Обґрунтовано використання моделювання та прогнозування динаміки окремих показників стану пацієнтів для вибору раціональної фармакотерапії вірусних інфекцій;
 • Обґрунтовано використання епідеміологічних моделей в оцінці ефективності фармакотерапії вірусних інфекцій;
 • Удосконалено методологію аналізу генотип-специфічної ефективності в дослідженнях раціонального використання вірусних вакцин;
 • Адаптовано та апробовано методологію епідеміологічного моделювання в дослідженнях раціонального використання вірусних вакцин.

Виконується ініціативно-пошукова НДР “Оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних, фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних досліджень” ІПТ 0115U002161 (2015-2019 рр.). Відповідальний виконавець – к.б.н., доцент кафедри вірусології Соловйов С.О.

 • Запропоновано сучасні методи виділення, очищення і концентрування рота- і ентеровірусів з клінічного матеріалу від хворих та з об’єктів довкілля з використанням бентоніту, аміноетоксиаеросилу-2 і ентеросгелю.
 • Розроблено спосіб видалення вірусів із біологічних рідин з використанням мікрочасток
 • Розроблено і запропоновано нову модель ротавірусної інфекції на поросятах гнотобіотах для вивчення патогенезу, ефективності медикаментозного лікування і специфічної профілактики.
 • Вперше розроблено нову високо імуногенну інактивовану вакцину для специфічної профілактики ротавірусного гастроентериту. Підготовлено і затверджено нормативно-технічну документацію на „Нову інактивовану вакцину підвищеної імуногенності для профілактики ротавірусного гастроентериту ветеринарного призначення”, яка успішно пройшла державні випробування і рекомендована до серійного виробництва.
 • Розроблено спосіб концентрування ротавірусів із рідких середовищ з використанням гідрогелю метилкремнієвої кислоти.
 • Розроблено спосіб синхронізації клітин в культурі в G1-фазі клітинного циклу з використанням макромолекулярних комплексів двовалентної платини.
 • Розроблено нову біотехнологію культивування вірусів у синхронізованих клітинних системах з використанням сполук двовалентної платини.
 • Розроблено нову біотехнологію культивування поверхневозалежних клітинних культур людини і тварин в насадковій системі зі стрічок поліетилену.
 • Створена і апробована математична модель для прогнозування ефективності протиротавірусних вакцин.
 • Розроблено нові підходи до прогнозування генотипспецифічної ефективності ротавірусної вакцини в Україні.

Під керівництвом професора Дзюблик І. В. 

Ковалюк О.В. «Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у новонароджених дітей при ротавірусній інфекції» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06 “Вірусологія” (2006).
Обертинська О.В. «Поширення ротавірусів на території України та удосконалення методичних підходів до їх визначення у водних об’єктах довкілля» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06 “Вірусологія” (2010)
Костенко О.О. «Удосконалення лабораторної діагностики та профілактики ротавірусної інфекції у новонароджених»  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.06 “Вірусологія” (2011)
Соловйов С.О. «Математичні моделі прогнозування ефективності ротавірусних вакцин в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” (2012).