Search

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Працює на кафедрі з 2011 року.

У 2008 році отримала науковий ступень кандидата медичних наук, у 2012 році – вчене звання старший науковий співробітник, у 2019 році – науковий ступень доктора медичних наук. 

Є автором 60 друкованих робіт, з яких 1 монографія. 

На кафедрі є куратором циклів стажування, спеціалізації та передатестаційних циклів за спеціальністю «Судово-психіатрична експертиза». 

Основний напрямок наукових досліджень – судова психіатрія, судово-психіатрична експертиза. 

Основні наукові роботи

  1. Онкологічна патологія і дієздатність / О. А. Ревенок, О. П. Олійник, С. С. Шум // Монографія. – К., 2012. – 379 с.
  2. Судова психіатрія як спеціальність: історія розвитку, професійні навики та сфери компетенції / І.Я. Пінчук, О. А. Ревенок, О. П. Олійник // Новости медицины и фармации. – 2013. – №20-22 (477, 483-484) http://www.mif-ua.com/archive/issue-34228/
  3. Олійник О.П. Організаційні та правові засади успішної ресоціалізації судово-психіатричних пацієнтів / О.П. Олійник // Архів психіатрії. - 2017. - Т. 23, №1 (88). - С. 56-60.
  4. Олійник О.П. Сучасні підходи до соціальної інтеграції судово-психіатричних пацієнтів / О.П. Олійник // «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика». - 2017. - Вип. 27