Search

 
 

Колектив
Історія відділу
Мета і завдання
Нормативно-правова база
Науково-педагогічна діяльність
Е-Часопис "Дайджест медичної освіти"


Колектив

Костянтин В'ячеславович Балашов  
завідувач

 • координує виконання Стратегії розвитку НУОЗ України імені П.Л.Шупика у сфері комунікацій;
 • планує і контролює розвиток офіційного сайту та соціальних мереж та якість оприлюднених матеріалів;
 • відповідає за видання університетського е-часопису ДМО;
 • координує проведення і аналіз маркетингових досліджень;
 • впроваджує доказові методи в управлінську діяльність;
 • викладає принципи комунікації слухачам кафедри громадського здоров'я (за сумісництвом).

Наталія Юріївна Василенко  
провідний фахівець

 • координує роботу щодо оновлення веб-сайту, здійснює прийом та забезпечує доопрацювання матеріалів;
 • висвітлює події в новинах на офіційному веб-сайті Університету та у соціальній мережі Facebook;
 • координує роботу з пресою;
 • надає рекомендації та консультації іншим відділам і службам щодо здійснення зовнішніх комунікацій;
 • готує відповіді на інформаційні запити щодо діяльності Університету;
 • здійснює моніторинг суспільної думки про Університет на основі відгуків у соціальних мережах;
 • працює над створенням позитивного іміджу Університету та залученням слухачів до навчання.

Іван Іванович Головко 
провідний інженер 

 • забезпечує адміністрування веб-сайту та працює над удосконаленням структури та функціоналу веб-сайту Університету;
 • аналіз даних відвідуваності сайту;
 • адаптація сайту для потреб людей з інвалідністю;
 • забезпечує безперебійне функціонування сайту, проводить заходи з протидії вірусним атакам;
 • бере участь в роботі по своєчасному наповненню веб-сайту;
 • бере участь в організації участі НУОЗ України імені П. Л. Шупика в галузевих, спеціалізованих та міжнародних виставках;
 • забезпечує інженерно-технічне забезпечення діяльності відділу.

Марія Валентинівна Синяченко 
провідний фахівець​

 • здійснює фотозйомку необхідну для формування фото банку та фотогалереї щодо висвітлення подій Університету;
 • висвітлює події Університету в новинах на офіційному веб-сайті та бере участь в роботі по своєчасному наповненню веб-сайту;
 • забезпечує регулярне оновлення банку фотографій: фотографування заходів, регулярне оновлення фотографій структурних підрозділів, підтримка функціонування фотогалереї;
 • бере участь у контролі відповідності надходження матеріалів на веб-сайт, а саме новин та оновлення сторінок кафедр та інших структурних підрозділів;
 • відповідає за впровадження офіційного каналу Університету у соціальній мережі Telegram. Проводить підготовку та розміщення контенту;
 • здійснює відеозйомку та редагує відеоматеріали для публікації на офіційній сторінці Університету;
 • проводить відеозйомку подій, як відбуваються в Університеті для розміщення їх Youtube–каналі.

Тетяна Ярославівна Пилип 
провідний фахівець 

 • здійснює адаптацію міжнародних новин для публікації на офіційному веб-сайті;
 • проводить переклад та публікацію міжнародних новин для публікації на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook;
 • розміщує матеріали про історію, надавані послуги, кадровий склад Університету;
 • бере участь в розробці презентаційних матеріалів та корпоративного стилю.

Світлана Валентинівна Соколова
провідний фахівець 


 • координує роботу щодо оновлення сторінки НУОЗ України імені П. Л. Шупика у соціальній мережі Facebook. Здійснює добір та забезпечує доопрацювання матеріалів для її заповнення, висвітлює події в постах;
 • здійснює літературне редагування матеріалів для сайту Університету;
 • взаємодіє з іншим відділами та службами щодо здійснення зовнішніх комунікацій;
 • моніторить суспільну думку про заклад на основі відгуків у соціальних мережах;
 • у своїй діяльності та ініціативах керується метою утвердити позитивний імідж Університету та залучити до навчання якнайбільше слухачів.

Юлія Михайлівна Мандрик
фахівець 1 к.​

 • забезпечує адаптацію матеріалів кафедр, як відповідальний за наповнення інформаційних екранів у холі адміністративного корпусу;
 • здійснює аналітичну роботу та статистичну оцінку даних щодо функціонування веб-сайту Університету.


Історія відділу

Діяльність, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів, тривала в закладі ще від часів заснування Клінічного інституту Київської спілки лікарів. З набуттям незалежності держави Університет самостійно вирішує питання з ефективної промоції та вдалої презентації закладу на ринку освітніх та наукових послуг, зокрема за кордоном. Задля покращання цієї роботи 1993 року відділення маркетингу створили саме в складі відділу міжнародних зв’язків. У 1990-х це було відділення післядипломної підготовки та маркетингу відділу міжнародних зв’язків. 2003-го у складі ВМЗ створили сектор маркетингу.

17 лютого 2015 року згідно з наказом ректора з’явилася самостійна структурна одиниця – відділ маркетингу. Першим керівником відділення 1993-го став В.О. Шевченко, а останні п’ять років, до жовтня 2016 р., уже відділ маркетингу очолювала О.М. Ткаченко. Восени 2016 р. посаду завідувача відділу обійняв К.В. Балашов. Відтоді фахівці різних напрямів, що працюють у відділі, беруть участь у  виконанні широкого кола завдань задля досягнення амбітніших цілей щодо розвитку, оновлення та просування іміджу Університету на ринку сучасних освітніх послуг.

За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту на дотримання вимог стандарту ISO 9001:2015 розроблений фахівцями відділу офіційний веб-сайт було визнано однією з шести сильних сторін НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У січні 2019 р. за рішенням Вченої ради відділ був перейменований у відділ комунікацій.

Науково-педагогічна діяльність

МАЙСТЕР-КЛАС «Презентація освітнього заходу у засобах масової інформації» (1 день, 8 акад. год.) 

Мета: сформувати у слухача майстер-класу компетентності щодо інформаційного супроводу освітнього заходу (відповідно до умов наказу МОЗ України № 446 від 22.02.2019) для залучення слухачів (споживачів) та підвищення персонального та/або інституційного іміджу. 

Контенгент: НПП, фахівці провайдерів освітніх послуг. 

Завдання:

- продемонструвати можливості, ризики та алгоритми нової системи БПР;

- ознайомити слухачів з нормативно-правовою основою поширення інформації у сфері освіти та охорони здоров’я;

- навчити основним принципам та практичним прийомам здійснення комунікації у професійній сфері з використанням можливостей сучасних ЗМІ;

- продемонструвати можливості та надати практичний інструментарій для презентації та просування своїх заходів у мережі Інтернет. 

Тематичний план

Тема

К-кість годин

Викладач

1

Можливості та правила розробки освітніх заходів для безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів

2

зав. кафедри професор Краснов В. В.

2

Законодавство України у сфері інформації: ризики, шляхи їх уникнення та нові можливості для галузі охорони здоров’я

2

ст. викл. Юрковська Л. Г.

3

Копірайтинг технології для успішної презентації автора, заходу, проекту.  Візуалізація інформації

2

доцент

Захарова Н. М.

4

Використання веб-сайту і соціальних мереж для просування заходів та формування іміджу

2

ас. Балашов К. В.

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 01.09.2020, протокол № 8.


Мета і завдання відділу

Метою роботи відділу є підтримка, зміцнення та просування позитивного іміджу НУОЗ України імені П. Л. Шупика на ринку освітніх послуг загалом і міжнародних зв’язків зокрема шляхом виконання чітко окреслених і контрольованих маркетингових дій.

До завдань відділу належать:

- інформування про діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика через офіційний веб-сайт та облікові записи у соціальних мережах, офіційний Youtube-канал; 
- проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, якості надання послуг, конкурентних переваг та недоліків;
- моніторинг вітчизняних та закордонних рейтингів вищих навчальних закладів та розробка заходів з покращення позиції Університету в них;
- впровадження інформаційних технологій у медичну освіту;
- розробка та створення рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, листівок, стенду);
- підготовка до участі Університету у спеціалізованих медичних та освітніх виставках тощо.

МАЙСТЕР-КЛАС Як правильно організувати освітній захід в межах правового поля - Лідія Юрковська, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

МАЙСТЕР-КЛАС «Презентація освітнього заходу у засобах масової інформації» - Надія Захарова, к. мед. н., доцент кафедри громадського здоров'я НУОЗ України імені П.Л. Шупика,  

МАЙСТЕР-КЛАС Як розробити контент цікавий, доступний, зрозумілий та потрібний аудіторії. - Професор Володимир Краснов, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П.Л. Шупика 


Нормативно-правова база


Е-Часопис НУОЗ України імені П.Л. Шупика "Дайджест медичної освіти"


НАША АДРЕСА.
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 205 48 34
E-mail: marketing.nmapo@gmail.com;
admin_nmapo@ukr.net