Search

 
 

навчання

 • Cимпозіум з питань медицин: невідкладних станів та катастроф

  26 травня 2021 року в рамках ХІІ Міжнародного медичного форуму відбувся симпозіум «Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф» під керівництвом президії в складі президента Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф А. Рогова, завідувача кафедри медицини невідкладних станів Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика А. Волосовця, завідувача кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика Г. Рощіна та голови Первинної профспілкової організації працівників КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва» Н. Стахової.

 • Symposium "Current issues of emergency medicine and disaster medicine"

  On May 26, 2021, within the framework of the XII International Medical Forum, a symposium "Topical issues of emergency medicine and disaster medicine" was held under the leadership of the presidium consisting of the President of the Pan-Ukrainian Association of  Specialists of  Emergency Medicine and Disaster Medicine  A. Rogov, Head of the Department of Emergency Medicine of Shupyk National Healthcare University of  Ukraine   A. Volosovets, Head of the Department of Disaster Medicine and Military Medical Training of Shupyk National Healthcare  University of Ukraine G. Roshchin and the head of the Primary trade union organization of employees of the Center for Emergency Care and Disaster Medicine of Kyiv N. Stakhova.

 • Атестація лікарів-інтернів

  На кафедрі терапії та ревматології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 23 червня 2021 року відбулась атестація лікарів-інтернів ІІ року навчання.

 • Випуск інтернів на кафедрі неонатології

  На кафедрі неонатології закінчили навчання лікарі-інтерни за фахом «Неонатологія». До речі, це вже 22 випуск інтернів, який відбувається на кафедрі неонатології.

 • Атестація клінічних ординаторів

  23 червня 2021 року в Інституті сімейної медицини згідно наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбулася атестація клінічних ординаторів з різних країн світу, а саме: кафедри хірургії і проктології та кафедри неврології і рефлексотерапії Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

 • Підготовка інтернів для роботи у вакцинальних бригадах

  Відповідно до листа МОЗ України № 853 від 18.06.2021 під егідою ВООЗ на базі Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика з 22 по 25 червня 2021 року було проведено тренінг-навчання лікарів-інтернів для роботи у вакцинальних бригадах.

 • Забезпечення освітнього процесу на кафедрі

  22.06.2021 року відбулось засідання кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, основним питанням якого було підбиття підсумків реалізації освітньої складової у діяльності кафедри за  І півріччя 2021 року.

 • Медіація в роботі лікаря

  Проблема вирішення конфліктів є дуже актуальною в роботі практикуючого лікаря. Причому таких конфліктів, що вже знаходяться на грані виходу в юридичну площину або перебувають там.

 • Нове покоління офтальмологів

  19 червня 2021 року на кафедрі офтальмології  НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершився п’ятимісячний цикл спеціалізації за фахом «Офтальмологія», який запроваджений задля перепідготовки лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Офтальмологія».

 • A new generation of ophthalmologists

  On June 19, 2021 at the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of  Ukraine completed a five-month cycle of specialization in "Ophthalmology", which was introduced to retrain medical specialists in accordance with the requirements of educational qualifications of a specialist in the specialty "Ophthalmology".

 • Заключна атестація лікарів-інтернів

  18 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

 • Final certification of an interns

  On June 18, 2021 the final certification of interns of the third year of studying took place at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — Professor S. Savoliuk).

 • Ультразвуковий супровід у флебології

  З 1-го по 15 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) проходив вперше новий цикл тематичного удосконалення  — «Ультразвуковий супровід у флебології».

 • Ultrasound in phlebology

  From 1 to 15 June 2021 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Head of the Department — Professor S. Savoliuk) for the first time passed a new cycle of thematic improvement — Ultrasound in phlebology.

 • День цифрового здоров'я

  Кафедра медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика  спільно з Деґгендорфським технологічним інститутом (DIT-ECRI) з 2020 року проводить «DigiHealthDay (День цифрового здоров’я)».

 • DigiHealthDay-2021: еxclusive Summer Events

  The Department of Medical Informatics Shupyk National Healthcare Univercity of Ukraine and the Deggendorf Institute of Technology (DIT), the Federal Republic of Germany, annually hold the Digital Health Day.

 • Кафедра терапії провела VІІ Терапевтичну школу

  25 травня 2021 року в межах XІІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» Х Ювілейного Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» кафедра терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика організувала та провела VІІ Терапевтичну школу «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів». Зареєструвалися 350 лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інших спеціальностей.

 • Атестація клінічних ординаторів

  На кафедрі терапії та ревматології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика в липні 2021 року завершують навчання три клінічні ординатори іноземці: Наврадж Сінгх, куратор професор В. Казимирко, Д. Т. Сінгх, куратор доцент А. Крилова, Д. Х. М. Бін, куратор доцент Т. Сілантьєва.

 • Цикл ТУ для анестезіологів

  З 01.06 до 15.06.2021 року на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії був проведений цикл тематичного удосконалення «Знеболення та невідкладні стани в педіатрії», розрахований на широке коло анестезіологічної спільноти.

 • Anesthesia and emergencies in pediatrics

  From 01.06 to 15.06.2021 at the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care cycle of thematic improvement «Anesthesia and emergencies in pediatrics» was held. This cycle was designed for a wide range of anesthesiological community.