Search

 
 

навчання

 • Атестація клінічних ординаторів

  29 червня 2021 року на засіданні кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (зав. каф. – професор С. Саволюк) відбулася заключна атестація 2-х клінічних ординаторів кафедри хірургії та судинної хірургії.

 • Certification of the clinical residents

  On June 29, 2021, took place the final certification of 2 clinical residents of the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — professor S. Savoliuk). Foreign clinical residents completed their studying – A. Sajilov (Turkmenistan) (curator — V. Khodos), T. Ovezov (Turkmenistan) (curator — S. Savoliuk).

 • Зарахування випускників ЗВО 2021 року в інтернатуру станом на 6 липня 2021

 • Наказ про перехід на електронні трудові книжки

 • Зарахування випускників ЗВО 2021 року в інтернатуру станом на 5 липня 2021

 • Атестація інтернів-анестезіологів в умовах карантину

  Останніми роками епідемія COVID-19 та карантинні обмеження стають викликом для педагогів усіх спеціальностей та ланок освіти.

 • Certification of anesthesia interns during the quarantine

  In recent years, the COVID-19 epidemic and quarantine restrictions have become a challenge for teachers of all specialties and education levels.

 • Державна атестація лікарів-інтернів кафедри терапії

  Державна атестація лікарів-інтернів 2-річної інтернатури (01.08.2019-30.06.2021) на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Внутрішні хвороби» проведена на кафедрі терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика 22-23 червня 2021 року комісією у складі: завідувач кафедри терапії, професор Н. Швець, професор Т. Бенца, професор А. Дорофєєв, доцент О. Пастухова, директор КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» Г. Павленко.

 • Випуск лікарів-інтернів

  30 червня 2021 року закінчили навчання лікарі-інтерни кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії. Навчання в інтернатурі проходило протягом двох років.

 • Graduation of interns at the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care

  On June 30, 2021 the interns of the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care graduated the training. The internship took place for two years.

 • Проміжна атестація лікарів-інтернів 2 року навчання

  22 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 2 року навчання.

 • Intermediate attestation of interns at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  On June 22, 2021 at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (the Chief of Department of Surgery and Vascular Surgery - S. Savoliuk, Full Professor, took place an intermediate attestation of interns (specialty – surgery, second year of studying).

 • Атестація провізорів-інтернів

  29 червня 2021 року атестаційною комісією під головуванням декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, професора  Віктора Трохимчука було проведено атестацію провізорів – інтернів кафедри організації і економіки фармації на визначення знань та практичних навиків.

 • Випуск лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія»

  29 червня 2021 року на кафедрі дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П. Л. Шупика відбувся випуск 26 лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія». Ця подія була радісною та урочистою, але водночас і сумною, адже в цей день доводиться прощатися з друзями і виходити на самостійний професійний шлях.

 • Психологічна допомога — складова медичної та освітньої діяльності

  Напружена діяльність спеціалістів потребує як психологічного розвантаження, так і навчання саморегуляції, самозбереженню, вмінню відстежувати власні психічні стани. Найдієвіший  інструмент – власне тіло – завжди під рукою. Отже, скринінг, оцінювання та вчасна самодопомога – важливі складові професійної діяльності.

 • Контроль знань інтернів першого року навчання

  На кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 29 червня 2021 року відбувся залік контролю знань для лікарів-інтернів першого року навчання. Залік був проведений викладачами кафедри на чолі із завідувачкою кафедри, професором Г. Пилягіною, і включав оцінку теоретичних знань та практичних навиків, які інтерни відточували впродовж семестру.

 • Професори пройшли стажування у Гарвардському університеті

  5–6 червня 2021 року в Бостоні, США, пройшов Міжнародний курс навчання викладачів медичних установ – «Передові навички викладання» ("Advanced teaching skills"), присвячений розробці й впровадженню в навчальний процес інноваційних методів викладання студентам медичних університетів.

 • International training course at Harvard University

  On June 5–6, 2021, in Boston, USA, an international training course for teachers of medical institutions  – "Advanced teaching skills" was held on the development and implementation of innovative teaching methods for students of medical universities in the educational process. It was a large-scale project, an online training course that brought together hundreds of participants from 22 countries around the world and 30 US states.

 • V з’їзд спеціалістів з медицини невідкладних станів та медицини катастроф

  24–25 червня 2021 року відбувся V з’їзд спеціалістів з медицини невідкладних станів та медицини катастроф, який пройшов під егідою МОЗ України, Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф та Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

 • V Congress of Specialists in Emergency Medicine and Disaster Medicine June 24-25, 2021

  On June 24-25, 2021, the V Congress of Specialists in Emergency Medicine and Disaster Medicine was held under the auspices of the Ministry of Health of Ukraine, the Pan-Ukrainian Association of Specialists of Emergency Medicine and Disaster Medicine and the Shupyk National University of Healthcare of Ukraine.