Search

Інформація про лікувально-діагностичну роботу НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2019 рік 

Інформація про лікувально-діагностичну роботу НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2019 рік 

У 2019 році лікувально-діагностичну роботу в академії проводили науково-педагогічні працівники 69 кафедр та лікарі 2-х університетських клінік: Стоматологічний практично-навчальний медичний центр та клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології.

На клінічних кафедрах сконцентрований потужний кадровий потенціал. Всього лікувально-діагностичну роботу у 2019 році здійснювали 643 науково-педагогічних працівники, серед яких вищу кваліфікаційну категорію мають 499 (77,6%), першу – 64 (9,95%), другу – 23 (3,57%). Значна кількість науково-педагогічних працівників мають лікарські категорії за декількома спеціальностями.

Визнання високого рівня лікарської кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету підтверджується роботою їх експертами різних експертних груп та клініко-експертних комісій МОЗ України – 78 професорів та доцентів увійшли до їх складу, зокрема експертами МОЗ України за спеціальностями є 27 науково-педагогічних працівників, 21 науково-педагогічних працівників увійшло до складу груп експертів ДОЗ КМДА та 7 – до УОЗ ОДА.

Для проведення освітньої та наукової діяльності, надання медичної допомоги Університет має 235 клінічних баз, різного відомчого підпорядкування. Ліжковий фонд клінічних баз складає понад 11 тисяч ліжок. Університет співпрацює з закладами охорони здоров’я 10 адміністративно-територіальних одиниць країни: м. Київ, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Полтавська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. Переважна кількість клінічних баз розташована у м. Києві – 205.

Між клінічними базами кафедр та Університетом укладені Угоди про співпрацю/Договори про спільну діяльність, що робить взаємини діловими та результативними. Це також дає можливість використовувати технічний потенціал клінічних закладів, зокрема сучасну рентгенологічну, ендоскопічну, ультразвукову та іншу медичну діагностичну і лікувальну апаратуру.

Найбільша клінічна база – Національна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» МОЗ України, де розташовані 15 кафедр Університету, які надають медичну допомогу дітям всієї України.

Найбільша частка медичної допомоги приходиться на мешканців м. Києва. Клінічні кафедри співпрацюють з 60 закладами охорони здоров’я, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Найбільше клінічних баз мають Київська міська дитяча лікарня №1, Київська міська клінічна лікарня №8, Київська міська лікарня №6 тощо.

Зберігається  співпраця з 18 інститутами з 36 закладів НАМН України, а саме наявні клінічні бази з державними установами:

 • Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
 • Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України
 • Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ
 • Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України
 • Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України
 • Інститут медицини праці НАМН України
 • Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України
 • Інститут нефрології НАМН України
 • Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломийченка НАМН України
 • Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
 • Інститут травматології та ортопедії НАМН України
 • Інститут урології НАМН України
 • Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України
 • Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМНУ
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМНУ
 • Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМНУ
 • Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМНУ
 • Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України

Ряд клінічних кафедр (29) знаходиться в медичних закладах Київської області (22). Найбільша клінічна база для кафедр Університету – Київська обласна клінічна лікарня, де працюють 14 кафедр Університету, науково-педагогічні працівники яких надають мешканцям Київської області значний обсяг висококваліфікованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. У 2019 році клінічною базою Університету стала Броварська центральна районна лікарня. Продовжується тісна співпраця науково-педагогічних працівників кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги з Міським центром первинної медико-санітарної допомоги №1 КЗ Білоцерківської міської ради, центром первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторіями загальної практики – сімейної медицини сільської місцевості Києво-Святошинського району. Науково-педагогічні працівники 4-х кафедр продовжують надавати високоспеціалізовану консультативну медичну допомогу пацієнтам КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня», кафедри хірургії та проктології – в міській клінічній лікарні №2 м. Біла Церква та Ставищанській центральній районній лікарні.

За останні роки Університет тісно співпрацює із закладами охорони здоров¢я приватної форми власності (92), що надає можливості проводити освітній процес з використанням сучасної медичної апаратури та надавати медичну допомогу за останніми світовими технологіями. Найбільша кількість клінічних баз у закладах приватної форми власності відкриті в місті Києві, а також у Закарпатській, Житомирській та Київській областях. Такий принцип поширення клінічних баз по Україні суттєво полегшує доступність та організацію так необхідного сьогодні  для лікарів безперервного професійного розвитку.

За 2019 рік було надано медичну допомогу значній кількості пацієнтів: проліковано понад 90 тисяч (90183) хворих. З них понад 13 тисяч (13292) в стаціонарних і понад 75 тисяч (75876) в амбулаторних відділеннях закладів охорони здоров’я.

Надано консультацій понад 180 тисячам (180723) пацієнтів. Консультації надавались як стаціонарним хворим (58471), так і амбулаторним – понад 113 тисячам (113615) пацієнтам, а також за межами клінічних баз проконсультовано понад 8,5 тисяч (8637) пацієнтів. Прооперовано понад 18,4 тисячі (18440) хворих.

За минулий рік спостерігається певне зниження обсягів пролікованих хворих. Це зумовлено в основному трьома причинами. По-перше, комерціалізація закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, їх поступова реорганізація в державні підприємства, існуючі негаразди в системі охорони здоров’я, спонукають керівництво закладів та практикуючих лікарів часто відсторонювати науково-педагогічних працівників кафедр від пацієнтів, що шкодить і пацієнту і навчально-педагогічному процесу. По-друге, зниження кількості направлень лікарями первинного рівня надання медичної допомоги. По-третє, зниження нормативів для лікарів стоматологічного практично-навчального медичного центру майже в два рази.

Пацієнти, яким надається медична допомога науково-педагогічними працівниками Університету – багатогранні, як правило є складними у діагностичному плані, мають тяжкий, ускладнений перебіг захворювань, потребують хірургічних втручань високого рівня складності. Протягом року медична допомога надавалась пацієнтам з усіх регіонів України, які знаходились на лікуванні у закладах охорони, які є клінічними базами кафедр, а також інших закладів охорони здоров’я України: по-перше, під час виїздів за викликами Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України та за запрошенням керівників закладів охорони міста Києва та Київської області; по-друге, під час проведення виїзних циклів підвищення кваліфікації в різних регіонах.

У 2019 році науково-педагогічні працівники здійснили 17 виїздів за викликами Української станції екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України. Найбільша кількість – це виклики науково-педагогічних працівників кафедр педіатричного (12) напрямку. Також науково-педагогічні працівники здійснюють виїзди за викликами станції екстреної консультативної медичної допомоги Київської області – 17 виїздів. Це науково-педагогічні працівники кафедр хірургії і проктології (проф. Фелештинський Я.П.), акушерства і гінекології №1 (проф. Голяновський О.В.), оториноларингології (проф. Шкорботун В.О.).

Робота клінічних кафедр за звітній період включала всі аспекти надання медичної допомоги учасникам операцій об’єднаних сил та переселенцям. У 2019 році співробітниками клінічних кафедр було проліковано 240 бійців та 418 хворих з числа мирного населення, надано консультацій 716 бійцям з зони ООС та 1168 переселенцям. З приводу поранень та захворювань було прооперовано 103 бійця та з приводу хвороб 164 хворих мирного населення. Цим пацієнтам також проводилися діагностичні, лікувальні процедури та лабораторні обстеження. Загальна кількість процедур склала для бійців 1971 та 670 мирному населенню. Найбільша кількість таких пацієнтів була пролікована на кафедрах: офтальмології (зав. кафедри, проф. Риков С.О.), кардіохірургії рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій (зав. кафедри, проф. Тодуров Б.М.), щелепно-лицевої хірургії  (зав. кафедри, проф. Тімофєєв О.О.), анестезіології та інтенсивної терапії (зав. кафедри, проф. Лоскутов О.А.)., медицини праці, психофізіології та медичної екології (зав. кафедри, проф. Варивончик Д.В.), онкології (зав. кафедри, проф. Мясоєдов С.Д.),

Продовжується традиція проведення заходів (7) щодо попередження розвитку важких захворювань у співробітників, а саме: 11-13.03.2019р. силами кафедри  неврології і рефлексотерапії проведено скрінінгове неврологічне обстеження  співробітників Університету; 13-17.05.2019р. кафедрою терапевтичної стоматології проведено профілактичні огляди у рамках програми «Європейський день здорових ясен 2019»; 15-22.05.2019р. кафедрою ортодонтії проведено «Тиждень ортодонтичного здоров’я»; 15.05.2019р. науково-педагогічні працівники кафедри дерматовенерології провели на сучасному обладнанні щорічний скринінг новоутворень шкіри; 13.11.2019р. кафедрою кардіології проведено обстеження співробітників Університету з застосуванням інструментальних методів діагностики (ЕКГ, ЕХО-КГ); 03.12.2019р. за ініціативи та організації співробітників сектору з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами, а також за підтримки Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, проведено ревакцинацію проти дифтерії, правця і вакцинацію проти грипу та 11.12.2019р. обстеження співробітників Університету пересувною флюорографічною установкою, лікарями закладів охорони здоров’я міста Києва; 10-11.12.2019р. проведено комплексний профілактичний огляд співробітників Університету науково-педагогічними працівниками кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги з застосуванням інструментальних методів діагностики. На постійній основі проводить консультації гістологічних препаратів співробітників Університету та членів їх сімей професори та доценти кафедри патологічної та топографічної анатомії. Під час зазначених заходів оглянуто та попереджено захворювань у понад 800 співробітників Університету.

  

  

  

Значні обсяги проведення просвітницької роботи науково-педагогічними працівниками свідчать на попередження розвитку захворювань серед населення. За минулий рік було зроблено 637 виступів у засобах масової інформації, 314 виступи перед населенням, випущено 55 пам’яток та листівок для населення та проведено 84 школи для хворих з хронічними важкими захворюваннями з метою покращення якості життя та адаптації їх у суспільстві, організовано 62 веб-портали для населення. 

Відповідно до впровадженого у 2017 році «Положення про організацію лікувально-діагностичної роботи у НУОЗ України імені П. Л. Шупика» здійснювалось щомісячне звітування науково-педагогічними працівниками про виконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи, яке підсумовується і у вигляді звітів двічі на рік (травень, грудень) надається на рівень деканатів та дирекцій інститутів, які забезпечують моніторинг питання. За 2019 рік невиконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр не спостерігалося.

У 2019 році продовжено анкетування зацікавлених сторін: пацієнтів та керівництва закладів охорони здоров’я (головних лікарів, заступників головних лікарів та завідувачів відділень клінічних баз). Результати анкетування вказують на значний рівень задоволеності серед керівництва закладів охорони здоров’я – 100,0%, а також пацієнтами – 97,75% наданням медичної допомоги науково-педагогічними працівниками Університету.

Сектором з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами було проведено анонімне анкетування лікарів закладів охорони здоров’я: НДСЛ «ОХМАТДИТ», Київської міської клінічної лікарні №4, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, ТМО «ПСИХІАТРІЯ», щодо стану задоволеності співпрацею з клінічними кафедрами. Було проанкетовано 140 лікарів. Результати анкетування вказують на значний рівень задоволеності серед лікарів, щодо співпраці із науково-педагогічними працівниками Університету – 99,28%.

Анонімне анкетування лікарів під час моніторингових візитів на клінічні бази сприяє розвитку подальшої спільної діяльності між кафедрами та відділеннями закладів охорони здоров’я, що відображено у щотижневих професорських/доцентських обходах пацієнтів в стаціонарах (11479) та у збільшенні кількості (481) спільних лікарських конференцій.

Університет має 2 університетські клініки: Стоматологічний практично-навчальний медичний центр та клініку репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології. 

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр (СПНМЦ) очолює  в.о. директор – к.мед.н., доцент Круть Анатолій Григорович. Лікарський штат стоматологічного практично-навчального медичного центру становить: за рахунок бюджетних коштів – 24,0 посади, укомплектований на 93,75% та за рахунок коштів спецфонду – 12,0 посад, з яких зайнято 11,5. Прийом здійснюється лікарями-стоматологами за 6 спеціальностями. На цих посадах працюють 38 лікарів: 20 лікарів стоматологи-терапевти, 5 лікарів стоматологів, 6 лікарів стоматологи-ортопеди, 1 лікар стоматолог-ортодонт, 3 лікаря стоматолога-хірурга, 1 лікар-рентгенолог, 1 лікар-дитячий стоматолог. Відповідно до лікарських кваліфікаційних категорій: вищу категорію мають 29 (76,32%) лікарів, першу – 5 (13,15%) лікарів, другу – 2 (5,26%) лікаря, мають сертифікат лікаря-спеціаліста – 2 (5,26%) лікар. Для підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу СПНМЦ кожного року складається графік проходження атестації на відповідну лікарську кваліфікаційну категорію. До проходження атестації лікарі центру навчались на циклах ПАЦ, ТУ та інших формах безперервного медичного розвитку.

В СПНМЦ функціонують 6 лікувальних кабінетів, 2 хірургічних та ортопедичний кабінети, зуботехнічна лабораторія, фізіотерапевтичний та рентгенологічний кабінети, кабінет дитячого стоматолога. Потужність центру у 2019 році склала 6 відвідувань на день на одного лікаря, що становить в цілому за рік 33040 відвідувань. У 2019 році співробітники СПНМЦ пролікували 28666 хворих. Також у 2019 році було проведено 515 хірургічних втручань, 4714 видалень,  здійснено 3362 діагностичних та 3766 лікувальних процедур. На базі центру працює кабінет профілактики та гігієни ротової порожнини.

СПНМЦ є навчальною, лікувальною та науковою базою кафедр Інституту стоматології, тому співробітники СПНЦ беруть активну участь в здійсненні розробок, апробацій та впроваджень нових методик профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань. У 2019 році співробітники центру спільно з співробітниками кафедри терапевтичної стоматології впровадили в лікувальний процес  нові методики та методи лікування, профілактики та діагностики, що були оформлені 5 актами впровадження.

За звітній період було проанкетовано 396 пацієнтів, процент задоволеності – 95,3%.

СПНМЦ має сертифікацію ISO 9001:2015.

У 2019 році проводились заходи з реорганізації центру у зв’язку із підготовкою до виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та оновлено медичне обладнання (закуплено стоматологічні установки). 

Клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології

Клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика є університетською клінікою, спрямованою на покращення репродуктивного здоров’я з використанням сучасних методик, в тому числі і допоміжних репродуктивних технологій. Завідувач клініки репродуктивних технологій УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика к.мед.н., доцент Камінський Анатолій В’ячеславович.

На зареєстрованих 8 штатних посадах працюють 12 лікарів, з яких вищу кваліфікаційну категорію мають 6 (50%) лікарів, першу категорію – 3 (25%) лікаря, другу категорію – 1 (8,33%) лікар, у 2 лікарів наявний сертифікат лікаря-спеціаліста.

Лікарі клініки репродуктивних технологій проводять значну наукову роботу. 6 лікарів мають наукове звання кандидата медичних наук, 1 – доктор медичних наук, 3 співробітники працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Клініка репродуктивних технологій має державне фінансування на забезпечення лікування безпліддя методами ДРТ за абсолютними показниками. У відділення планування сім’ї та ДРТ з кабінетом ендокринної гінекології та денним стаціонаром (5 ліжок) у 2019 році проведено лікування 100 безплідним парам методами ДРТ за абсолютними показниками за бюджетні кошти. Застосовувались методики IVF в 20 (20,0%) випадках та  ICSI в 80 (80,0%) випадках. Закінчили лікування 100 пар, відсоток настання вагітності після застосування методів ДРТ – 49%. У 2019 році народилося 11 дітей, з тих ДРТ, які завершені були у 2019 році, ще 39 вагітних знаходиться на спостереженні.

У 2019 році співробітники клініки репродуктивних технологій пролікували 516 жінок у денному стаціонарі та 21925 поліклінічних хворих, проведено 22562 діагностичних, 12107 лікувальних процедури та зроблено 8001 лабораторні дослідження.

Анкетування 99 пацієнтів показало задоволеність на 98%. Причини незадоволеності стосується матеріально-технічного устаткування.

Клініка репродуктивних технологій УДІР має сертифікацію ISO 9001:2015. 

Висновки:

Результати лікувально-діагностичної роботи Університету в цілому свідчать про значний обсяг надання медичної допомоги всім верстам населення науково-педагогічними працівниками Університету на клінічних базах, що розгорнуто у закладах охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування.

Певне зниження кількості пролікованих хворих відбулось за рахунок відсутності достатньої нормативно-правової бази для  безперешкодного доступу НПП академії до лікувального процесу, відсторонення науково-педагогічних працівників кафедр від лікувальної роботи керівництвом та лікарями закладу охорони здоров’я, зниження кількості направлень пацієнтів у стаціонари лікарями ПМСД, зниженням навантаження на лікарів стоматологічного практично-навчального центру за рішення вченої ради Інституту стоматології відповідно до сучасних підходів до лікування.

Збільшення кількості клінічних баз, зокрема за рахунок закладів охорони здоров’я приватної форми власності, дає змогу проводити навчання слухачів Університету на сучасному рівні, із застосування новітніх технологій та методик на сучасному медичному обладнанні. Розширення кількості клінічних баз в закладах охорони здоров’я на кожній кафедрі надає можливість лікарям закладів отримувати безперервний пофесійний розвиток та підвищення рівня знань за різними напрямками на робочому місці.

Результати анкетування виявили значну задоволеність пацієнтів та керівництва клінічних баз рівнем надання медичної допомоги науково-педагогічними працівника клінічних кафедр. Було проанкетовано 6656 пацієнтів і отримано 97,75% позитивних відповідей. Серед зауважень: значна тривалість очікування консультації, недостатність оснащення медичною апаратурою, відсутність ремонту у деяких приміщеннях кафедр. Анкетування 230 осіб з числа керівництва закладів охорони здоров’я, де розташовані клінічні кафедри, показало 100% задоволеність лікувально-діагностичною роботою кафедр.

Відбулось суттєве збільшення кількості спільних з науково-педагогічними працівниками кафедр клінічних обходів пацієнтів у стаціонарах (11479), а також лікарських конференцій (481), що організовано кафедрами у закладах охорони здоров’я.

Спостерігається тенденція збільшення обсягів проведення просвітницької роботи науково-педагогічними працівниками із застосуванням сучасних інформаційних технологій, організації Веб-порталів, сайтів для населення у соціальних мережах, при паралельному зниженні випуску листівок, газетних статей тощо.

Інформація про лікувально-діагностичну роботу НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

У 2018 році лікувально-діагностичну роботу в Університеті проводили науково-педагогічні працівники 69 кафедр та лікарі 2 університетських клінік: Стоматологічний практично-навчальний медичний центр та клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології.

На клінічних кафедрах сконцентрований потужний кадровий потенціал. Всього лікувально-діагностичну роботу у 2018 році здійснювали 676 науково-педагогічних працівники, серед яких вищу кваліфікаційну категорію мають 531 науковець.

Визнання високого рівня лікарської кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету підтверджується роботою їх членами експертних груп МОЗ України – 29 професорів та доцентів ввійшли до їх складу, 37 науково-педагогічних працівників увійшло до складу груп експертів ДОЗ КМДА та 3 – до ДОЗ КОДА.

Для проведення освітньої та наукової діяльності, надання медичної допомоги Університет має 230 клінічних баз, різного відомчого підпорядкування. Ліжковий фонд клінічних баз складає понад 11 тисяч ліжок. Університет співпрацює з закладами охорони здоров’я 12 адміністративних одиниць країни: м. Київ, м. Дніпро, м. Харків, м. Одеса, м. Житомир, Київська, Запорізька, Чернігівська, Хмельницька, Львівська, Житомирська, Закарпатська області. Переважна кількість клінічних баз розташована у м. Києві – 200 (див. мапу клінічних баз).

Табл. 1

Динаміка кількості клінічних баз та їх підпорядкованість 

№№

Підпорядкованість закладів охорони здоров’я

Кількість клінічних баз

2016 рік

2017

2018

1

ДОЗ КМДА

61

60

60

2

МОЗ

15

16

16

3

ДОЗ ОДА

30

28

31

4

Відомчі

14

14

14

5

Приватні

61

76

86

6

НАМН та НАН України

21

21

21

7

Благодійні організації

2

2

2

 

Всього

204

217

230

Найбільша клінічна база – Національна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» МОЗ України, де розташовані 15 кафедр Університету, які надають медичну допомогу дітям всієї України.

Найбільша частка медичної допомоги приходиться на мешканців м. Києва. Клінічні кафедри співпрацюють з 60 закладами охорони здоров’я, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Найбільше клінічних баз мають Київська міська дитяча лікарня №1, Київська міська клінічна лікарня №8, Київська міська лікарня №6 тощо.

Зберігається  співпраця з 19 інститутами з 36 закладів НАМН України, а саме наявні клінічні бази з державними установами:

 • Інститут гематології та трансфузіології НАМН України
 • Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
 • Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України
 • Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ
 • Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України
 • Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України
 • Інститут медицини праці НАМН України
 • Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України
 • Інститут нефрології НАМН України
 • Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломийченка НАМН України
 • Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
 • Інститут травматології та ортопедії НАМН України
 • Інститут урології НАМН України
 • Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України
 • Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМНУ
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМНУ
 • Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМНУ
 • Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМНУ
 • Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України

Ряд клінічних кафедр (26) знаходиться в медичних закладах Київської області (22). Найбільша клінічна база для кафедр Університету – Київська обласна клінічна лікарня, де працюють 14 кафедр Університету, науково-педагогічні працівники яких надають мешканцям Київської області значний обсяг висококваліфікованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. У 2018 році клінічними базами Університету стали Ставищанська центральна клінічна лікарня та Васильківська центральна клінічна лікарня. Продовжується тісна співпраця науково-педагогічних працівників кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги з Міським центром первинної медико-санітарної допомоги №1 КЗ Білоцерківської міської ради, центром первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторіями загальної практики – сімейної медицини сільської місцевості (с. Дмитрівка, с. Хотів, с. Чабани, с. Софіївська-Борщагівка, с. Юрківка) Києво-Святошинського району. Науково-педагогічні працівники 3-х кафедр продовжують надавати високоспеціалізовану консультативну медичну допомогу пацієнтам КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня», кафедри хірургії та проктології – в міській клінічній лікарні №2 м. Біла Церква, кафедри хірургії та судинної хірургії – в Чернівецькому обласному онкологічному диспансері.

За останні роки Університет тісно співпрацює із закладами охорони здоров¢я приватної форми власності (86), що надає можливості проводити освітній процес з використанням сучасної медичної апаратури та надавати медичну допомогу за останніми світовими технологіями. На клінічних базах закладів охорони здоров’я приватної форми власності щорічно консультується понад 2000 пацієнтів, лікується близько 8000 хворих та надається  хірургічна допомога близько 1200 хворим. Найбільша кількість клінічних баз у закладах приватної форми власності відкриті в місті Києві – 7, а також у Закарпатській, Житомирській та Київській областях. Такий принцип поширення клінічних баз по Україні суттєво полегшує доступність та організацію так необхідного сьогодні  для лікарів безперервного професійного розвитку.

За 2018 рік було надано медичну допомогу значній кількості пацієнтів: проліковано понад 93 тисячі (93966) хворих. З них понад 12 тисяч (12585) в стаціонарних і понад 81 тисяча (81381) в амбулаторних відділеннях закладів охорони здоров’я.

Надано консультацій понад 189 тисячам (189874) пацієнтам. Консультації надавались як стаціонарним хворим (64117), так і амбулаторним – понад 114 тисячам (114918) пацієнтам, а також за межами клінічних баз проконсультовано понад 11 тисяч (11839) пацієнтів. Прооперовано понад 19 тисяч (19158) хворих.

Пацієнти, яким надається медична допомога науково-педагогічними працівниками Університету – багатогранні, як правило є складними у діагностичному плані, мають тяжкий, ускладнений перебіг захворювань, потребують хірургічних втручань високого рівня складності. Протягом року медична допомога надавалась пацієнтам з усіх регіонів України, які знаходились на лікуванні у закладах охорони, які є клінічними базами кафедр, а також інших закладів охорони здоров’я України: по-перше, під час виїздів за викликами Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України та за запрошенням керівників закладів охорони міста Києва та Київської області; по-друге, під час проведення виїзних циклів підвищення кваліфікації в різних регіонах.


У 2018 році науково-педагогічні працівники здійснили 24 виїзди за викликами Української станції екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України. Найбільша кількість – це виклики науково-педагогічних працівників кафедр педіатричного (11) напрямку. Також науково-педагогічні працівники здійснюють виїзди за викликами станції екстреної консультативної медичної допомоги Київської області – 16 виїздів. Це науково-педагогічні працівники кафедр хірургії і проктології (проф. Фелештинський Я.П.), акушерства і гінекології №1 (проф. Голяновський О.В.), оториноларингології (проф. Шкорботун В.О.).

Робота клінічних кафедр за звітній період включала всі аспекти надання медичної допомоги учасникам операцій об’єднаних сил та переселенцям. У 2018 році співробітниками клінічних кафедр було проліковано 455 бійців та 364 хворих з числа мирного населення, надано консультацій 991 бійцям з зони ООС та 1027 переселенцям. З приводу поранень та захворювань було прооперовано 152 бійців та з приводу хвороб 159 хворих мирного населення. Цим пацієнтам також проводилися діагностичні, лікувальні процедури та лабораторні обстеження. Загальна кількість процедур склала для бійців 2468 та 810 мирному населенню. Найбільша кількість таких пацієнтів була пролікована на кафедрах: офтальмології (зав. кафедри проф. Риков С.О.), щелепно-лицевої хірургії  (зав. кафедри професор Тімофєєв О.О.), онкології (зав. кафедри, проф. Мясоєдов С.Д.), анестезіології та інтенсивної терапії (зав. кафедри проф. Лоскутов О.А.).

Продовжується традиція проведення заходів щодо попередження розвитку важких захворювань у співробітників, а саме, 14.03.2018р. силами кафедри  функціональної діагностики та кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій проведено кардіологічне обстеження співробітників Університету (зав. кафедри д.мед.н., проф. Тодуров Б.М., д.мед.н., проф. Жарінов О.Й.), 11.04.2018р.  за ініціативи та організації співробітників сектору з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами в рамках Всесвітнього дня здоров’я пройшли флюорографічне обстеження понад 120 працівник Університету; 18.04.2018р. науково-педагогічні працівники кафедри дерматовенерології провели щорічний скринінг новоутворень шкіри; 20-24.04.2018р. -  здійснили дослідження стану енергетичного балансу організму та неврологічне обстеження науково-педагогічні працівники кафедри неврології та рефлексотерапії; 14-18.05.2018р. – був проведений день здорових ясен в Україні на кафедрі терапевтичної стоматології. На постійній основі проводить консультації гістологічних препаратів співробітників Університету та членів їх сімей професори та доценти кафедри патологічної та топографічної анатомії). Під час зазначених заходів оглянуто та попереджено захворювань у понад 1500 співробітників Університету.

 
 
Значні обсяги проведення просвітницької роботи науково-педагогічними працівниками свідчать на попередження розвитку захворювань серед населення. За минулий рік було зроблено 727 виступів у засобах масової інформації, 332 виступів перед населенням, випущено 74 листівки для населення та проведено 304 шкіл для хворих з хронічними важкими захворюваннями з метою покращення якості життя та адаптації їх у суспільстві. 

Відповідно до впровадженого у 2017 році «Положення про організацію лікувально-діагностичної роботи у НУОЗ України імені П. Л. Шупика» здійснювалось щомісячне звітування науково-педагогічними працівниками про виконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи, яке підсумовується і у вигляді звітів двічі на рік (травень, грудень) надається на рівень деканатів та дирекцій інститутів, які забезпечують моніторинг питання. За 2018 рік невиконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр не спостерігалося.

У 2018 році було продовжено анкетування зацікавлених сторін: пацієнтів та керівництва закладів охорони здоров’я (головних лікарів, заступників головних лікарів та завідувачів відділень клінічних баз). Результати анкетування вказують на значний рівень задоволеності серед керівництва закладів охорони здоров’я – 100,0%, а також пацієнтами – 98,19% наданням медичної допомоги науково-педагогічними працівниками Університету.

Анонімне анкетування лікарів під час моніторингових візитів на клінічні бази сприяє розвитку подальшої спільної діяльності між кафедрами та відділеннями закладів охорони здоров’я, що відображено у збільшенні кількості щотижневих професорських/доцентських обходів пацієнтів в стаціонарах (14335), при яких оглянуто понад 232 тисячі хворих, збільшенні кількості (453) спільних лікарських конференцій.

Висновки:

Результати лікувально-діагностичної роботи Університету в цілому свідчать про значний обсяг надання медичної допомоги всім верстам населення закладів охорони здоров’я різного підпорядкування. Відмічається збільшення показників кількості консультацій на 13,2%.

Зростає кількість клінічних баз, зокрема за рахунок закладів охорони здоров’я приватної форми власності, дає змогу проводити навчання слухачів Університету на сучасному рівні, із застосування новітніх технологій та методик на сучасному медичному обладнанні. Розширення кількості клінічних баз в закладах охорони здоров’я на кожній кафедрі надає можливість лікарям закладів проводити безперервне навчання та підвищення рівня знань за різними напрямками на робочому місці.

Результати анкетування виявили значну задоволеність пацієнтів та керівництва клінічних баз рівнем надання медичної допомоги науково-педагогічними працівника клінічних кафедр, 98,19% позитивних відповідей свідчать про високий рівень надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр.