Search

Оцінка навчання та викладання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Процедура опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг

Анкета здобувача вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг

Інфографіка відповідей здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг

Анкета здобувача вищої освіти щодо якості викладання освітніх послуг
Інфографіка відповідей здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх послуг

Анкета випускника щодо задоволеності якістю навчання
Інфографіка відповідей випускників щодо задоволеності якості навчанн

Анкета випускника 2021-2022 н.р. щодо працевлаштування
Інфографіка відповідей випускників 2021-2022 н.р. щодо працевлаштування

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
Інфографіка науково-педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання

СКРИНЬКА ДОВІРИ

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

Інститути сімейної медицини

Інститут стоматології

Український державний інститут репродуктології

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

Педіатричний факультет

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Терапевтичний факультет

Хірургічний факультет

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

ЗВІТ ПРО УСПІШНІСТЬ СКЛАДАННЯ заліково-екзаменаційних сесій здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня

КРОК-1

КРОК-2