Search

 
 

 «Я почув та забув.

Я побачив та запам'ятав.

Я зробив та зрозумів».

Конфуцій

Загальна інформація
Навчально-методична робота
Цикли та ціни тематичного удосконалення, що проводяться в ЦЕСИМЕН
Педагогічний склад

Телефон 206-73-04. 

Email: cemsit_nmapo@ukr.net

Facebook: Центр-Симуляційних-Методів-Навчання-НМАПО-імені-П-Л-Шупика-2141367369440070 

Центр симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН) НУОЗ України імені П.Л. Шупика був створений у 2016 році згідно наказу Ректора № 1032 з метою впровадження симуляційних методів навчання  в освітній процес у відповідності з сучасними світовими практиками в постійно-діючій медичній освіті для забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

Основною метою діяльності ЦЕСИМЕН є підвищення якості післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою, працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та представників соціальних служб, відпрацювання ними практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу на підставі використання симуляційних методів навчання і впровадження інноваційних освітніх технологій.

З 2016 р. до цього моменту в приміщеннях ЦЕСИМЕН завершено ремонтні роботи, закуплено симуляційне обладнання та розроблено навчально-методичну базу для забезпечення навчального процесу.

Починаючи з 2018 року ЦЕСИМЕН відвідали 3885 інтернів та слухачів, проведено 5 майстер-класів та тренінгів для викладачів по особливостям симуляційних методів навчання.             

Навчально-методична робота ЦЕСИМЕН

І Перелік обладнання центру:

 • Тренажер люмбальних пункцій у дорослого;
 • Тренажер люмбальних пункцій у дитини;
 • Тренажер для ін’єкцій;
 • Тренажер для ін’єкцій  дитини;
 • Тренажер внутрішньовенних ін’єкцій;
 • Тренажер внутрішньом’язевих ін’єкцій;
 • Тренажер для базових хірургічних навичок;
 • Тренажер для хірургічних навичок;
 • Тренажер для хірургічних маніпуляцій;
 • Тренажер судин  для хірургічних маніпуляцій;
 • Тренажер-менекен дорослого для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер дорослого для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер для крикотиреотомії;
 • Тренажер для торакоцентезу та дренування плевральної порожнини у дорослого;
 • Тренажером для катетеризації центральної вени.
 • Тренажер для катетеризації центральним катетером, що вводиться периферично;
 • Тренажер зондового харчування дорослого;
 • Тренажер для інтубації дорослого;
 • Тренажер для інтубації дитини;
 • Тренажер для інтубації новонародженого;
 • Педіатричний тренажер для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер дитини для серцево-легеневої реанімації;
 • Торс роділлі з можливістю імітації кровотечі;
 • Тренажер для пункції вени пуповини. 

ІІ Навички, що можуть відпрацьовуватись на базі ЦЕСИМЕН:

 • Серцево-легенева реанімація у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Серцево-легенева реанімація у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Люмбальна пункція у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Люмбальна пункція у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Постановка периферичного венозного катетеру у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Постановка периферичного венозного катетеру у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Постановка центрального венозного катетеру у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Крикотиреотомія у дорослого, максимум 6 осіб (4 пари) в групі.
 • Крикотиреотомія у дитини, максимум 6 осіб (4 пари) в групі.
 • Голкова декомпресія при напруженому пневмотораксі у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Торакоцентез у дорослого у дорослого, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Підтримка прохідності дихальних шляхів та вентиляційна підтримка у дорослого (виведення щелепи, постановка повітроводів та ларингеальної маски), максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Підтримка прохідності дихальних шляхів та вентиляційна підтримка у дитини (виведення щелепи, постановка повітроводів та ларингеальної маски), максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Інтубація трахеї у дорослих, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Інтубація трахеї у дитини, максимум 8 осіб (4 пари) в групі.
 • Допомога при нормальних пологах, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Допомога при кровотечі під час пологів, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Тепловий ланцюжок при наданні допомоги та початкова допомога новонародженому, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Реанімаційна та післяреанімаційна допомога новонародженому, максимум 6 осіб (3 пари) в групі.
 • Колоноскопія та ректороманоскопія у дорослого, максимум 6 осіб (3 пари) в групі. 

ІІІ Навчально-методичні рекомендації, що розроблені працівниками ЦЕСИМЕН:

 • Методологічні основи симуляційного навчання, 2018 р. 

IV Цикли тематичного удосконалення, що проводяться в ЦЕСИМЕН: 

Спеціальність: Спеціалісти галузі знань “Охорона здоров’я” (лікарі всіх спеціальностей)
Назва заходу: Базові основи підтримки життєдіяльності
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
 2400,00

Спеціальність: Лікарі вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги
Назва заходу:
Базові практичні навички
Місце проведення: 
ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
2250,00

Спеціальність: Лікарі-анестезіологи, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі-терапевти
Назва заходу:
Алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дорослих
Місце проведення: 
ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
1900,00

Спеціальність: Лікарі акушери-гінекологи, лікарі-анестезіологи, лікарі-анестезіологи дитячі, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі-педіатримедицини, лікарі-терапевти
Назва заходу:
Алгоритм початкової та реанімаційної допомоги новонародженим
Місце проведення: 
ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу: 
0,25 міс. (1 тиж.)
Ціна (грн.):
2250,00

 • Кожний лікар після проходження ТУ, отримає посвідчення та 25 балів БПР
 • 80% часу займає практичне відпрацювання навичок
 • Всі цикли ТУ розроблені на основі сучасних рекомендацій та принципах доказової медицини

 

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович, Виконуючий обов'язки директора ЦЕСИМЕН,кандидат медичних наук, доцент, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (1994 р.).

Інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія проходив на базі НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію, після чого призначений на посаду асистента, а з 2005 доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2006 р. отримав вчене звання доцент (по кафедрі Акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П.Л.Шупика).

Доцент кафедри Акушерства і гінекології №1 УДІР НУОЗ України імені П.Л.Шупика з 2009 року по даний час.

Автор близько 60 друкованих робіт, 15 патентів на винахід, 11 галузевих нововведень.

Був одним з ініціаторів створення Лабораторії сучасних інформаційних технологій в медицині (2002 р.) та інтернет сторінки НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

В 2006 р. був співзасновником та Секретарем Українського товариства перинатальної медицини.

В 2007 р. був співзасновником Українського товариства гінекологів-ендоскопістів і тазових хірургів.

З 2006 р. співголова Української філії Міжуніверситетської школи медичного ультразвуку імені Яна Дональда (Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, Ukrainian Branch).

З 2008 по 2015 рр. експерт Україно-Швейцарського Програми «Здоров’я матері та дитини», один з ініціаторів впровадження симуляційних методів навчання в медицині та створення центрів медичної симуляції з акушерства та неонатології в Україні, співавтор посібника «Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови.»

З 2012 по 2014 рр. був співорганізатором та менеджером в Україні білатерального Проекту з акушерства, неонатології та перинатальної медицини, започаткованого між Міністерствами охорони здоров’я України та Німеччини.

З 2008 р. є представником України в Європейській Президії та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG Council member, National representative from Ukraine).

З 2017 р. – Член Правління Європейської Президії та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG Executive member).

З 2011 р. є керівником комітету з міжнародного співробітництва ГО "Асоціація акушерів і гінекологів України", членом Президії ГО «ААГУ».

 

РОМАНКЕВИЧ Іванна Василівна

РОМАНКЕВИЧ Іванна Василівна, провідний фахівець ЦЕСИМЕН, к.мед.н.

Закінчила медичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, спеціальність «Педіатрія», в 2007 році.

Була скерована на роботу в Житомирську міську дитячу лікарню.

2007-2009 роки – проходить навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л.Шупика, під час якої виконує та захищає магістерську роботу «Порушення серцевого ритму у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит».

2009-2011 роки – навчається в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2. Під час навчання в ординатурі затверджує тему дисертаційної роботи «Функціональний стан судин у дітей, хворих на ревматоїдний артрит» та починає працювати над її виконанням.

2011-2012 роки – працює педіатром в Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураження нервової системи МОЗ України.

2012-2014 роки – аспірант кафедри педіатрії-2. В червні 2014 року успішно захищаю дисертаційну роботу та в жовтні 2014 року отримує наукове звання кандидат медичних наук.

З 2014 до 2017 років була асистентом кафедри педіатрії-2.

В 2015 році нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за дослідження ризиків розвитку серцево-судинних захворювань у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом.

Є автором 3 наукових робіт, 18 друкований робіт в періодичних виданнях та тез, 3 розділи у посібниках для педіатрів та сімейних  лікарів. Брала участь у створенні двох локальних протоколів для відділення загальної педіатрії КМДКЛ №1.

Як молодий вчений брала участь у конференціях в Загребі,Хорватія, 2011 та Софії, Болгарія, 2013. Брала участь в Європейському конгресі педіатрії в 2016 році, Женева, Швейцарія, на якому представляла 2 доповіді по результатам наукових дослідження кафедри.   

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та сертифікат лікаря-спеціаліста з дитячої кардіоревматології і функціональної діагностики.

Є членом Young European Academy of Pediatrics та членом правління Української Академії Педіатрії.

 

АНДРОЩУК Дмитро Олександрович

2006-2008 рр. Навчався у рівненський державному медичному коледжі, за фахом фармакологія.

2008-2014рр Тернопільський державний медичний університет за фахом лікувальна справа. Під час навчання був спікером Молодіжного парламенту України та членом консультативної групи "Реформи в системі медицини" (2011-2012).

2015 Закінчив інтернатуру в Львівський національний медичний університет, спеціальність лікар патологоанатом.

У 2015року здобув сертифікат інструктора Всеукраїнської Ради Реанімації за системою BLS (программа підготовки цивільних), закінчив курси інструкторів в рамках міжнародного проекту Medsanbat, викладач блоку Десмургія і хірургічна стабілізація поранених та сертифікувався як інструктор EMSA California за системою TECC (програма підготовки полісменів та служб 911 в США з домедичної допомоги). Також, у 2015 році закінчив курси Естонської академії оборони в Тарту за стандартом TCCC інструктор (программа підготовки санітарів з домедичної допомоги).

Після закінчення медичного університету працював завідувачем відділення, лікарем-патологоанатом Костопільської центральної районної лікарні, з 2016 ‒лікар-хірург Рівненської обласної клінічної лікарні.

З 2017 по даний момент хірург клінічний ординатор НМАПО, на базі КМКЛ №5 Київ.

З 2017 є провідним фахівецем Центру симуляційної медицини при НУОЗ України імені П.Л.Шупика

Співавтор підручника «Стандарт підготовки санітарного інструктора".

В 2015 пройшов лікарські курси підвищення кваліфікації УВМА «Актуальні питання організації та управління охороною здоров'я".

Є головою ГО «44 навчальний центр» (з 2016 р.), куратором програми навчання першої медичної допомоги в патрульної поліції (з 2015 р.), директором медичного освітнього проекту EMSA Ukraine (з 2015 р.) та позаштатним інструктор Української військово-медичної академії (з 2015 р.). 


ОРЕЛ Владислав Васильович

Кандидат медичних наук, доцент

Орел Владислав Васильович, громадянин України, народився 08 травня 1971 року.

В 1990 році вступив до Національного медичного університету, який закінчив в 1996 році. З листопада 1996 по жовтень 1999 року навчався в магістратурі на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З грудня 1999 по листопад 2002 року навчався в аспірантурі на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З жовтня 2000 року по березень 2003 року працював асистентом кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (за сумісництвом). З січня 2001 року по березень 2003 року працював лікарем-анестезіологом (за сумісництвом) в Київській міській клінічній лікарні №4.

З квітня 2003 року та по теперішній час працюю на кафедрі медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика, спочатку асистентом, з лютого 2008 року – на посаді доцента, а з лютого 2010 року – доцентом. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-статистичне обгрунтування та інтенсивна терапія ускладнень гострого панкреатиту” по спеціальності “анестезіологія та інтенсивна терапія”, кандидат медичних наук. З квітня 2003 року та по теперішній час працюю лікарем-анестезіологом в Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1 (за сумісництвом).

В 2003 році пройшов спеціалізацію з дитячої анестезіології та отримав звання “лікар-спеціаліст” з фаху “дитяча анестезіологія”, в  2008 році отримав звання “лікар-спеціаліст” з фаху “медицина невідкладних станів”. Маю вищу кваліфікаційну категорію з фаху “анестезіологія”, вищу кваліфікаційну категорію з фаху “дитяча анестезіологія”, вищу кваліфікаційну категорію з фаху “медицина невідкладних станів”. Автор 83 друкованих праць, у тому числі: 3 підручники, 9 навчальних посібників, 1 патент, 1 монографія, 3 методичні рекомендації, 1 інформаційний лист.

ДЗЮНЯК Світлана Сергіївна 

Фахівець 2 категорії ЦЕСИМЕН 

Бакалавр за напрямком «Психологія» 

Учасник та співорганізатор мастеркласів та тренінгів Центру