Search

Відповідно до наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 05.10.2017 № 3350 "Про проведення звітування з наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; про роботу спеціалізованих вчених рад та експертних проблемних комісій у 2017 році" у період з 6 по 26 грудня 2017 року буде проведено звітування кафедрами Університету з виконаних НДР, за графіком (додаток 1) та в формі електронного документообігу, що додані до наказу.

Завідувачам: науково-дослідного центру Дроздовій А. О., відділу докторантури та організації наукової роботи Тріщинській М. А., відділу аспірантури та клінічної ординатури Вишняковій О. Б. у період з 09.10.2017 по 27.10.2017 забезпечити консультування завідувачів кафедр по підготовці звітів з наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; про роботу спеціалізованих вчених рад та експертних проблемних комісій у 2017 році.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ, ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА В ПРАКТИЧНУ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У 2018 РОЦІ


Перелік заявок
 на включення наукового повідомлення до переліку наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2018 рік

Назва нововведення

Назва клінічного підрозділу чи лабораторії (кафедри)

1

2

3

1

 

Спосіб лікування запальних інфільтратів м’яких тканин та профілактики ранових гнійно-запальних післяопераційних ускладнень

Загальної та невідкладної хірургії

Біляєва О. О.,

Крижевський В. В.,

Кароль І. В.,

Крижевський Є. Є.,

Балінська М. І., Бродська А. П.

2

 

Спосіб прискореного накопичення стрептококів для діагностики інфекції у дітей з вродженими вадами серця

Мікробіології та епідеміології, дитячої кардіології та кардіохірургії

Філоненко Г. В., Кирик Д. Л.,

Руденко Н. М.,

Саламаніна А. О.

3

 

Спосіб прогнозувати розвиток інфекційних ускладнень у дітей з вродженими вадами серця, госпіталізованими для оперативного втручання у кардіохірургічний центр

Мікробіології та епідеміології; дитячої кардіології та кардіохірургії

Філоненко Г. В., Кирик Д. Л.,

Руденко Н. М.,

Саламаніна А. О.

4

Спосіб застосування імуносорбції при АВО-несумісній трансплантації органів від живого родинного донора

Анестезіології та інтенсивної терапії

Лоскутов О. А., Дружина О. М.,

Костюкова М. О.

5

Спосіб визначення відстані пострілу еластичними кулями за змінами пружних властивостей тканини трупа

Судової медицини

Мішалов В. Д.,

Гринчишина О. В.,

Чихман Я. В.,

Михайленко О. В.

6

Спосіб лікування рецидиву варикозної хвороби нижньої кінцівки

Хірургії та трансплантології

Сморжевський В. Й.,

Гуч А. О.,  Боброва А. О.

7

 

Спосіб хірургічного  лікування  варикозної хвороби нижньої кінцівки

Хірургії та трансплантології

Чернуха Л. М.

Гуч А. О.,

Сморжевський В. Й.,

Боброва А. О.

8

 

Спосіб лікування варикозної хвороби нижньої кінцівки

Хірургії та трансплантології

Сморжевський В. Й.,

Гуч А. О.,

Данилець А. О.

Боброва А. О.

9

 

Спосіб лікування синдрому тазового повнокрів’я

Хірургії та трансплантології

Чернуха Л. М.,

Гуч А. О.,

Власенко О. А.,

Боброва А. О.

10

 

Спосіб діагностики стадій розповсюдженого гнійного перитоніту

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк С. І.

11

 

Спосіб відеоендоскопічної малоінвазивної дуоденопластики

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк С. І.,

Шепетько-Домбровський О. Г.

12

 

Спосіб інтегральної диференційної оцінки ступеня ризику неспроможності біліодигестивного анастомозу у хворих з холедохолітіазом в умовах гострого холангіту

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк С. І.

13

 

Спосіб видалення червоподібного відростка з черевної порожнини при лапороскопічній апендектомії

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк С. І.,

Лисенко В. М.,

Балацький Р. О.

14

 

Спосіб інтраопераційної експрес-оцінки морфологічного стану стінки загальної жовчної протоки у хворих на холедохолітаз, ускладнений гострим холангітом

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк С. І.

 

15

 

Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою
III – IV стадій

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк С. І.,

Шуляренко О. В.,

Зуєнко В. В.

16

 

Спосіб прогнозування покращення систолічної функції лівого шлуночка та асоційованої зі станом здоров’я якості життя у пацієнтів з ішемічною хворо-бою серця і серцевою недостатністю після аортокоронарного шунтування

Кардіохірургії, рентгенендо-васкулярний та екстракорпо-ральних технологій, функціо-нальної діагностики

Жарінов О. Й.,

Тодуров Б. М.,

Єпанчінцева О. А.,

Іванюк Н. Б., Ткаченко Л. О.,

Міхалєв К. О.

17

Спосіб хірургічного лікування варикозної хвороби нижньої кінцівки

Хірургії та трансплантології

Чернуха Л. М., Гуч А. О,

Боброва А. О.

18

Біполярний електропристрій для коагуляції

Дитячої отоларингології, фоні- атрії та аудіології

Косаківська І. А.

19

Пристрій для коагуляції

Дитячої отоларингології, фоні- атрії та аудіології

Косаківська І. А.

20

Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту

Дитячої отоларингології, фоні- атрії та аудіології

Косаковський А. Л.,

Малафійчук О. М.

21

Спосіб тонзилопластики

Дитячої отоларингології, фоні- атрії та аудіології

Косаківська І. А.

22

Комплекс ознак порушення БЕАГМ  (біоелектричної активності головного мозку), які спостерігаються у дітей в умовах сучасного соціального стресу

Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології

Мішиєв В. Д.,

Чуприков А. П.,

Семенова І. О.,

Макаренко С. М.,

23

Спосіб профілактики суїцидальної поведінки дітей та підлітків внаслідок інтернет-скрутингу та участі у «групах смерті»

Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології

Мішиєв В. Д., Гриневич Є. Г., Бікшаєва Я. Б., Омельянович В.Ю., Зігура Г. В.

24

Спосіб моделювання глаукоми низького тиску в експерименті

Офтальмології

Риков С. О.,

Шаргородська І. В.,

Ніколайчук Н. С.,

Войтенко Н. В.,

Агашков К. С.,

Краснякова М. Е.,

Рибачук О. А.,

Забенько Е. Ю.,

Дромарецький  А. В.

25

Модифікований метод лікування кератоконусу

Офтальмології

Риков С. О.,

Шаргородська І. В.,

Лисенко М. Г.

26

Спосіб прогнозування віку розвитку вікової макулярної дегенерації в залежності від клінічних та генетичних показників.

Офтальмології 

Риков С. О. Шаргородська І. В., Фролова С. С.

27

Спосіб дослідження патогенетичних механізмів зниження функції акомодації у дітей

Офтальмології 

Риков С. О., Шаргородська І.В., Даниленко О. С.

28

Оптимізація хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми

Офтальмології

Риков С. О., Новак Л. П.,

Новак Н. В.

29

Спосіб відеоторакоскопічної санації плевральної порожнини при запальному плевриті з тенденцією до нагноєння

Фтизіатрії і пульмонології

Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Опанасенко М. С.

30

Спосіб катетеризації периферичних вен

УДІР

Ткаченко Р. О.,

Гріжимальський Є. В., Петриченко В. В.

31

Універсальна розбірна пар одонтологічна шина-протез

Ортопедична стоматологія

Біда В.І.,

Гурин П.О.,

В’юн Г.А.

32

Спосіб визначення функціонального ниркового резерву у хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію

Сімейна медицина

Хіміон Л.В.,

Тимощук Л.С.

33

Спосіб виготовлення шаблона для препарування зубів при виготовленні розбірної пар одонтологічної шини

Ортопедичної стоматології

Біда В.І.,

Гурин П.О.,

В’юн Г.А.

34

Спосіб лікування хронічних запальних та запально дистрофічних захворювань тканин пародонта

Терапевтичної стоматології Білоклицька Г.Ф.,

Копчак О.В.

35

Спосіб отримання збагаченої тромбоцитами плазми з венозної крові

Терапевтичної стоматології Білоклицька Г.Ф.,

Копчак О.В.

36

Спосіб оцінки концентраційної здатності тромбоцитів для отримання збагаченої тромбоцитами плазми та визначення оптимального об’єму ін’єкційного введення плазми для лікування та профілактики стоматологічних захворювань

Терапевтичної стоматології Білоклицька Г.Ф.,

Копчак О.В.

37

Спосіб лікування рубцевих деформацій грудної клітки з використанням об’єднаних розтягнутих клаптів з бічної поверхні грудної клітки

Комбустіології та пластичної хірургії

Жернов О.А..

Козинець Г.П.,

Кітрі Мохаммед

Циганков В.П.

Шендрик В.Г.

38

Контроль периферичного кровотоку при критичних станах з використанням методу ближньої інфрачервоної спектрометрії (NIRS)

Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Біляєв А.В.,

Іскра Ю.А.

39

Спосіб метало остеосинтезу пери протезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба

Ортопедії і травматології

Герцен Г.І.,

Штонда Д.В.

Перелік документів

для планування ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи

 1. Реєстраційна карта (РК)
 2. Тематична картка
 3. Індивідуальні картки обліку НДР (оформлюються на кожного виконавця)
 4. Заявка на планування ініціативно-пошукової НДР
 5. Витяг з протоколу засідання вченої ради Академії
 6. Витяг із протоколу експертної проблемної комісії Академії
 7. Витяг із протоколу засідання комісії з питань етики
 8. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету/інституту
 9. Витяг із протоколу засідання кафедри
 10. Перелік засобів виміру
 11. Завдання на патентно-інформаційний пошук
 12. Звіт про патентні дослідження
 13. Рецензії на заплановану ініціативно-пошукову НДР (зовнішня та внутрішня)

Електронні варіанти заявки на планування ініціативно-пошукової НДР, бланків тематичної та індивідуальної карток для заповнення надаються відділом наукової медичної інформації (401 кабінет, лабораторний корпус).

Перелік  засобів  виміру  надається  і  завіряється  головним  метрологом  академії (501 кабінет, лабораторний корпус).

Завдання та звіт про патентно-інформаційні дослідження виконується відділом патентно-ліцензійної роботи академії або виконавцями НДР (кабінет 815, лабораторний корпус).

Витяг з проколу засідання комісії з питань етики (8 поверх, вівторок і четвер – з 14.00-16.00). Перелік документів є на сайті академії – кафедра філософії – Комісія з питань етики.

Матеріали оформлюються в 2 примірниках (оригінали), що зберігаються у відділі наукової медичної інформації та структурному підрозділі виконавця НДР.