Search

наглядова рада

  • Пішов із життя академік НАН та НАМН України Петро Дмитрович Фомін

    З глибоким сумом сповіщаємо про смерть академіка НАН та НАМН України, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора Фоміна Петра Дмитровича - завідувача кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та члена Наглядової ради нашої Академії.

  • Засідання Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика

    11 лютого 2020 року відбулось спільне засідання Наглядової ради, склад якої затверджено наказом МОЗ України від 21.08.2017 № 956 відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», та Координаційної ради НМАПО імені П. Л. Шупика.