Search

 
 

27 грудня 2019 року на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права завершився цикл загальногуманітарної підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) з медицини та фармації очної денної форми навчання другого року.

Впродовж двох місяців науково-педагогічні працівники кафедри забезпечували формування та розвиток у аспірантів медико-педагогічних, медико-психологічних, медико-правових, медико-організаційних та супутніх загальногуманітарних компетентностей.

Усі аспіранти протягом листопада-грудня завершили навчання з нормативних навчальних дисциплін кафедри «Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)» та «Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності».

Приємно відзначити, що більшість аспірантів обрала вивчення вибіркових дисциплін кафедри «Актуальні питання медичного права» та «Психологічні механізми науково-дослідної діяльності», підтвердивши важливість і вмотивованість розвитку саме медико-правових та медико-психологічних компетентностей.

Здобувачі наукового ступеня високо оцінили організацію освітнього процесу на кафедрі та здобуті результати навчання.

Колектив кафедри, очолюваний професором Володимиром Красновим, щиро цінує можливість долучитися до розвитку професіоналізму медичних і фармацевтичних працівників, сприяти зростанню педагогічної, психологічної та правової культури фахівців галузі охорони здоров’я та запрошує на заходи кафедри з безперервного професійного розвитку лікарів – цикли тематичного удосконалення та майстер-класи для медичних працівників усіх спеціальностей у 2020 році.