Search

 
 

Кафедра медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика створена відповідно до наказу від 02.01.1986 № 1 ГУУЗ Міністерства охорони здоров'я СРСР на виконання рішення Всесоюзної наради активу робітників МОЗ із прискорення науково-технічного прогресу.

Вона стала першою не лише в Україні, а й на території колишнього Радянського Союзу. Спочатку кафедра мала назву — медичної інформатики та обчислювальної техніки, з 1996 року — кафедра медичної інформатики. Кафедра стала однією з чотирьох на базі яких в 1993 році створювався факультет підвищення кваліфікації викладачів. З 2000 по 2015 роки до складу кафедри входив курс педагогіки та психології.

Кафедра є опорною в системі післядипломної медичної освіти.

Ініціатором створення кафедри є відомий учений — професор Озар Мінцер, який і нині її очолює.

Історія розвитку кафедри, як і самої науки інформатики, поки ще коротка, але дуже насичена яскравими подіями. За 35 років на кафедрі пройшли підготовку близько одинадцяти тисяч слухачів, серед яких більше половини - практичні лікарі. Також навчалися наукові співробітники, науково-педагогічні працівники закладів вищої медичної освіти України, аспіранти та магістранти. Короткотривалі цикли на кафедрі пройшли понад 20 тисяч інтернів і слухачів суміжних циклів. Кафедра проводила виїзні цикли в усіх областях України, а також за запрошенням у республіках Казахстан та Азербайджан. Загалом працівниками кафедри медичної інформатики проведено понад 500 циклів тематичного вдосконалення.

Кафедра плідно співпрацює з різними міжнародними організаціями, навчальними закладами, науково-дослідними центрами, зокрема з Європейським співтовариством щодо створення єдиної системи медичної освіти та з питань використання новітніх інформаційних технологій у практичній медицині.

Наукові, педагогічні, технологічні та організаційні інновації кафедри є свідченням її потужного творчого потенціалу. Багато результатів роботи кафедри супроводжує слово «вперше».

За ініціативи кафедри, в 2000 році створено Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки», в 2005 році — Науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти, в 2008 році — науково-практичний журнал «Медична інформатика та інженерія». Зауважимо, що поява профільного журналу стала важливим фактором сприяння розвитку спеціальності «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

Сучасна кафедра медичної інформатики — потужний підрозділ НМАПО імені П. Л. Шупика, що знаходиться в авангарді наукових і навчальних інновацій.

Медична інформатика в останні роки стала системоутворюючою галуззю знань. Свій день народження кафедра зустрічає на ступені подальшого стрімкого розвитку: стає все більш популярним портал «Єдиний медичний простір», впроваджуються технології трансдисциплінарного та особистісно-орієнтованого навчання, системи управління навчанням, розбудовуються створені віртуальні науково-навчально-виробничі комплекси, а також нові напрями діяльності — мобільна медицина, системна біологія та системна медицина, онтології знань, цифрові технології, створення портфоліо тощо.

Сучасні інформаційні технології є однією з важливих складових безперервного професійного розвитку спеціалістів.

Факультет підвищення кваліфікації викладачів вітає працівників кафедри медичної інформатики з її 35-річчям і бажає міцного здоров’я, оригінальних ідей, творчих успіхів і невпинного руху вперед!