Search

 
 

22 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 2 року навчання.

До атестації були допущені всі лікарі-інтерни (18), які виконали в повному обсязі навчальну програму (лекції, семінари, практичні заняття за основним фахом та циклам суміжних дисциплін), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, індивідуальні плани та реферати (2), характеристики з баз заочного стажування, цифрові та текстові звіти щодо обсягу виконаної роботи на очному та заочному циклах навчання в інтернатурі, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь). 

Під час проведення атестації, що проводилася згідно діючих протиепідемічних рекомендацій, лікарі-інтерни засвідчили доволі високі теоретичні знання як з базових фундаментальних дисциплін, так і з фахової підготовки та суміжних спеціальностей. 

Відмічено достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями, маніпуляціями та оперативною технікою згідно представлених реальних показників цифрових звітів, в тому числі сучасних лапароскопічних та ендоскопічних хірургічних лікувально-діагностичних технологій. 

Наприкінці іспиту завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор С. Саволюк наголосив на необхідності подальшого вдосконалення фахового рівня лікарів-інтернів під час проходження інтернатури на базах заочного стажування, які будуть перевірятися співробітниками кафедри впродовж року згідно затвердженого плану.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу