Search

 
 

Підтримка психічного здоров'я - завдання та відповідальність кожного. Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права продовжує просвітницьку діяльність із цих питань серед колег.

Четвертого вересня продовжила роботу супервізійно-навчальна група, організована доцентом кафедри Галиною Кравченко у співпраці з провідним психотерапевтом супервізантом Юлією Скібіцькою.

Лікарі-психотерапевти, як практики, так і початківці отримали безцінний досвід. На сьогодні існує багато шкіл і методів роботи психолога. При цьому лишаються відкритими питання: як це бути психотерапевтом, як при цьому усвідомлювати себе, щоб не вигоріти, як безпечно для себе контейнерувати почуття й емоції пацієнта та при цьому результативно працювати?

Зазначена зустріч — четверта. Поступово вибудовується послідовна програма, що може оформитися в професійний курс. Досвід такої роботи  надасть можливість кафедрі вдосконалити тематичний напрям із медичної психології, що є надзвичайно актуальним для здобувачів вищої освіти та інтернів, які навчаються на суміжних циклах. Вона  уможливить поглиблення знань із основ медичної психології,  застосування знань із психологічних особливостей особистості для вироблення системного підходу до діагностики, лікування, психогігієни та профілактики широкого кола захворювань у взаємозв’язку з деонтологією; опанування психологічних технік; підвищення адаптаційних ресурсів; удосконалення практичних медико-психологічних навиків і вмінь, необхідних для професійної діяльності лікаря відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів і вимог системи якості підготовки медичних кадрів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу