Search

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
(ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

 

Акушерство і гінекологія
Алергологія
Анестезіологія
Бактеріологія
Вірусологія
Гастроентерологія
Гематологія
Генетика лабораторна
Генетика медична
Геріатрія
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна праці
Гігієна харчування
Громадське здоров’я
Дерматовенерологія
Дитяча алергологія
Дитяча анестезіологія 
Дитяча гастроентерологія
Дитяча гінекологія
Дитяча дерматовенерологія
Дитяча імунологія 
Дитяча кардіоревматологія
Дитяча неврологія
Дитяча нефрологія
Дитяча отоларингологія
Дитяча патологічна анатомія
Дитяча психіатрія
Дитяча пульмонологія
Дитяча стоматологія
Дитяча урологія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби - 
Дієтологія
Ендокринологія
Ендоскопія
Загальна гігієна

Загальна практика-сімейна медицина 
Загальна фармація
Інфекційні хвороби

Кардіологія 
Клінічна біохімія
Клінічна імунологія
 
Клінічна лабораторна діагностики

Клінічна фармація
Комбустіологія

Лабораторна імунологія
Лікувальна фізкультура та масаж
Медична інформатика
Медичне право 
Медицина невідкладних станів

Наркологія
Народна і нетрадиційна медицина
Неврологія
Нейрохірургія
Неонатологія
Нефрологія
Онкогінекологія
Онкологія
Онкоотоларингологія
Онкохірургія
Організація і управління охороною здоров’я
Організація і управління фармацією
Ортодонтія

Ортопедична стоматологія
Ортопедія і травматологія
Отоларингологія
Офтальмологія
Паліативна і хоспісна медицина
Патологічна анатомія

Педагогіка та психологія
Педіатрія

Проктологія
Променева терапія
Професійна патологія

Психіатрія
Психотерапія
Паліативна та хоспісна медицини
Радіаційна гігієна

Радіонуклідна діагностика
Ревматологія
Рентгенологія
Рефлексотерапія
Сексопатологія

Спортивна медицина
Стоматологія
Судинна хірургія
Судово-медична експертиза
Судово-психіатрична експертиза
Сурдологія
Терапевтична стоматологія
Терапія
Торакальна хірургія
Трансфузіологія
Ультразвукова діагностика
Урологія
Фізіотерапія
Фтизіатрія
Функціональна діагностика
Хірургічна стоматологія
Хірургія
Хірургія серця і магістральних судин

Календарний план Університету на 2021 рік

Актуальна інформація про навчальні цикли доступна в Системі електронної реєстрації на навчання