Search

 

БАБІНЦЕВА Лариса Юріївна  доктор біологічних наук, кандидат фармацевтичних наук (2004), доцент (2006).

Працює на кафедрі з 2001 року.

Відповідальний виконавець пріоритетних науково – дослідних робіт: «Медичний електронний паспорт громадянина України» (2008-2010) і «Розробити засади для створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я» (2011-2013), що виконуються на замовлення МОЗ України, а також співвиконавець ініціативної науково-дослідні роботи кафедри: «Організаційно-педагогічні засади комунікативного підходу в післядипломній медичній освіті з застосуванням дистанційних технологій» (2013-2015).

Виконує докторську дисертаційну роботу на тему: «Теоретико-методологічне обґрунтування інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку в забезпеченні здоров’я населення» (2012-2014).

На кафедрі відповідальна за наукову та міжнародну діяльність. 

У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський державний економічний університет (КДЕУ) за спеціальністю «Економіка і соціологія праці». 1993 – 1997 рр. - навчання в аспірантурі того ж університету.

Трудову діяльність розпочала у 1993 р. на кафедрі управління трудовими ресурсами КДЕУ, 1995-1996 рр.  – асистент кафедри, 1997-2001 рр. - радник з економічних питань. З 2001 р. по теперішній час – асистент, старший викладач, доцент кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2010 р. – заступник декана факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з фармацевтичних наук на тему: «Науково-методичне обґрунтування управління персоналом на фармацевтичних промислових підприємствах в умовах інформатизації фармацевтичного ринку» за спеціальністю 15.00.01 - "технологія ліків та організація фармацевтичної справи".

Проходила стажування: - літня Школа громадського здоров’я Ягеллонського Університету (02 - 12.07.2005), м. Краків, Польща; - цикл ТВ «Управління матеріальними ресурсами медичної організації» (26.05 – 05.06.2008), Московська медична академія імені І. М.  Сеченова, РФ.

Автор близько 100 публікацій, у тому числі 5 навчальних посібників і 5 патентів. Співавтор Уніфікованої програми післядипломного навчання лікарів і провізорів «Основи медичної інформатики та кібернетики в охороні здоров¢я та медицині» (2006), «Медична інформатика, кібернетика, педагогіка і психологія в охороні здоров'я та медицині» (2012).

Член робочої групи МОЗ України щодо створення освітнього стандарту післядипломного навчання зі спеціальності «Управління охороною здоров’я». У рамках угоди про співробітництво з Міжнародним Соломоновим університетом брала участь у підготовці програм і навчальних планів для бакалаврів і магістрів зі спеціальностей: «Медичне право»; «Біологія», спеціалізація «Медична біологія»; «Економіка охорони здоров’я».

З 2004 по 2012 роки - вчений секретар Проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Медична кібернетика та інформаційні технології», з 2012 року член Проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Медична інформатика та інформаційні технології».

З 2008 року вчений секретар апробаційної ради спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності 14.03.11 - "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" (медичні та біологічні науки) в НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2008 року член редакційної колегії, а з 2012 року – заст. головного редактора науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія», що є фаховим виданням ВАК України.

Участь у міжнародних проектах: "Управління та фінансування в сфері охорони здоров’я в Україні"; Швейцарсько-українська програма «Покращення перинатальних послуг в Україні»; «Підтримка розвитку систем медичних стандартів в Україні»; «Сприяння реформі вторинної системи охорони здоров’я в Україні» тощо.

Наукові інтереси: медична інформатика; доказова медицина; дистанційна освіта; управління та фінансування в сфері охорони здоров’я; інформаційні технології в фармації.

Відзнаки: пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2003), Подяка від Проекту ЄС "Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні" (2005), Подяка ректора (2006, 2011), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2011).