Search

Завідувач кафедри

 

Царенко Анатолій Володимирович - один із засновників паліативного руху в Україні (з 2006 р.). Автор і співавтор майже 230 наукових публікацій, у т.ч. 5 посібників і 1 підручника (у 2017 р. видано підручник «Паліативна і хоспісна допомога» (за ред. Ю.В.Вороненка і Ю.І.Губського; 392 с.), який рекомендовано МОЗ України для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної освіти ВЗМО, та навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти «Актуальні питанняпаліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря»  (за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери, і Ю.І.Губського; 208 с.) та понад 50 навчальних програм, навчально-методичних посібників, підручників для лікарів, викладачів ВЗМО, середніх медичних і соціальних працівників, волонтерів, працівників ТЧХУ та широких верств населення.

Контакти

Телефон кафедри: 525-53-19,

електронна пошта кафедри: atsarenko@gmail.com,

сторінка кафедри у Фейсбук: https://bit.ly/3mzvufb