Search

Професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор

У 1954-му - з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут. Від 1958-го до 1961 року – аспірант Українського НДІ клінічної медицини ім. М. Д. Стражеска, у 1962 - 1973 рр. - асистент, доцент кафедри терапії Київського державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Закінчив перший в СРСР цикл спеціалізації з нефрології при Московському інституті удосконалення лікарів (1966). У 1973 р. перейняв від проф. А.П. Пелещука керівництво відділенням терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та нефрології., яким завідував до 2002 року. У 1977-1990 рр., крім цього, займав посаду заступника директора з наукової роботи того ж інституту.
У 1978 році захистив докторську дисертацію – «Еволюція гострого і хронічного гломерулонефриту».
З  ініціативи проф. Л.А. Пирога у 1995 році при Київському інституті удосконалення лікарів відкрита кафедра нефрології, якою він завідував до 2010 року. Від 1979-го до 1993 року він перший виконував обов’язки головного нефролога МОЗ УРСР – України.  

Наукові дослідження під його керівництвом стосувалися найчастішої в практиці терапевта хвороби нирок – гломерулонефриту (патогенез, лікування), а також інших питань нефрології (патологія нирок і вагітність, немедекаментозні методи лікування, епідеміологія і ін.). Він переконливо науково підтвердив ефективність кліматотерапії хворих на хронічний гломерулонефрит та після трансплантації нирки в умовах Південного берега Криму.
У 1982 р. з його ініціативи створена Українська асоціація нефрологів, яку він очолював до 2005 року. Під його керівництвом та за його участю кожні чотири роки проводилися Всеукраїнські науково-практичні конференції з питань нефрології. У всіх областях України (у деяких - двічі) проведено дводенні освітні цикли з нефрології для практичних лікарів.
Під його керівництвом захищено 21 кандидатська і 3 докторські дисертації з питань нефрології.   
Він є автором (співавтором) понад 500 наукових публікацій з питань нефрології, понад 20-ти посібників, підручників.
Академік НАМН України, чл.-коресп., НАН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України Л.А. Пиріг активний громадський діяч: ініціатор створення і перший президент (1990-2007) Всеукраїнського лікарського  товариства, президент Світової федерації українських лікарських товариств (з 2000 року), автор бл. 200 медико-публіцистичних статей, збірника «Медицина і українське суспільство» (Київ, 1998; 472 с.), депутат Верховної Ради України 1-го скликання.  
Нагороджений орденом «Знак пошани», Орденом Кн. Ярослава Мудрого, відзначений Почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету міністрів України,  численних громадських організацій.