Search

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Завідувач кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л.Шупика

Народився: 8 серпня 1964 в Києві

Освіта       1971-1981 СШ N 89, Київ

                   1981-1987 Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця, Київ

Професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор

У 1954-му - з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут. Від 1958-го до 1961 року – аспірант Українського НДІ клінічної медицини ім. М. Д. Стражеска, у 1962 - 1973 рр. - асистент, доцент кафедри терапії Київського державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Закінчив перший в СРСР цикл спеціалізації з нефрології при Московському інституті удосконалення лікарів (1966). У 1973 р. перейняв від проф. А.П. Пелещука керівництво відділенням терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та нефрології., яким завідував до 2002 року. У 1977-1990 рр., крім цього, займав посаду заступника директора з наукової роботи того ж інституту.
У 1978 році захистив докторську дисертацію – «Еволюція гострого і хронічного гломерулонефриту».
З  ініціативи проф. Л.А. Пирога у 1995 році при Київському інституті удосконалення лікарів відкрита кафедра нефрології, якою він завідував до 2010 року. Від 1979-го до 1993 року він перший виконував обов’язки головного нефролога МОЗ УРСР – України.  

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1970 році факультет лікувальної справи Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1970 по 1974 рр працювала в науково-дослідному інституті імені М .Д. Стражеско, з 1974 по 1981 рр – в науково-дослідному інституті урології і нефрології лікарем відділення гемодіалізу. З 1981 по 1995 рр – науковим співробітником відділення терапевтичної нефрології ( спочатку молодшим, а з 1992 р – старшим науковим співробітником). В 1988 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Комплексна характеристика хронічного гломерулонефриту». З грудня 1995 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 1995 році отримала звання «старший науковий співробітник».

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1985 р. педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1986 по 1994 рр – в Київському науково-дослідному інституті урології та нефрології МОЗ та АН України працювала молодшим науковим співробітником відділу дитячої урології та нефрології. В 1995 році зарахована на посаду асистента кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. В 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості перебігу та ефективності лікування гломерулонефриту залежно від інфікованості та імунної реактивності хворих».

Доктор медичних наук, професор, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії. 

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Після проходження інтернатури навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 1997 по 1999 роки. З 1999 по 2002 рік – очна аспірантура на кафедрі нефрології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. З 2002 року зарахована на посаду асистента кафедри нефрології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. В 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комплексному лікуванні».

Професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, доктор медичних наук

Закінчила в 2005 р. медичний факультет Донецького державного медичного університету імені М. Горького. В 2005 - 2007 рр. - навчання в інтернатурі та магістратурі, отримала сертифікат лікаря за спеціальністю «Внутрішні хвороби», диплом магістра медицини з внутрішніх хвороб з відзнакою. В 2007-2010 рр. – навчання на очній формі державної аспірантури на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини,  в травні 2010 року отримала диплом кандидата медичних наук зі спеціальності “Ревматологія” за темою дисертації “Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію”. 2008-2015 рр – працювала лікарем-ревматологом обласного ревматологічного центру КЛПУ ДОКТМО. З 2007 року працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб і загальної практики - сімейної медицини ДонНМУ ім. М.Горького асистентом кафедри.

В 2015-2017 роках працювала провідним науковим співробітником наукового відділу внутрішньої медицини, науковим консультантом хворих ревматологічного і нефрологічного профілю в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. З листопаду 2015 року працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії в НМАПО імені П.Л. Шупика.