Search

 
 

тематичне_удосконалення

 • Подяка за підвищення кваліфікації лікарів

  Адміністрація комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради та Самбірської районної ради «Самбірська ЦРЛ» висловлює подяку співробітникам кафедри ортопедії і травматології № 1 Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика у зв'язку із проведенням ряду виїзних циклів ТУ із підвищення кваліфікації лікарів Самбірської ЦРЛ.

 • Нове покоління офтальмологів

  19 червня 2021 року на кафедрі офтальмології  НУОЗ України імені П. Л. Шупика завершився п’ятимісячний цикл спеціалізації за фахом «Офтальмологія», який запроваджений задля перепідготовки лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Офтальмологія».

 • A new generation of ophthalmologists

  On June 19, 2021 at the Department of Ophthalmology of the Shupyk National Healthcare University of  Ukraine completed a five-month cycle of specialization in "Ophthalmology", which was introduced to retrain medical specialists in accordance with the requirements of educational qualifications of a specialist in the specialty "Ophthalmology".

 • Ультразвуковий супровід у флебології

  З 1-го по 15 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) проходив вперше новий цикл тематичного удосконалення  — «Ультразвуковий супровід у флебології».

 • Ultrasound in phlebology

  From 1 to 15 June 2021 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Head of the Department — Professor S. Savoliuk) for the first time passed a new cycle of thematic improvement — Ultrasound in phlebology.

 • Цикл спеціалізації з бактеріології проведено успішно

  З 15 лютого до 23 червня 2021 року на кафедрі мікробіології був проведений цикл спеціалізації з бактеріології. Цикл призначено для спеціальної теоретичної та практичної підготовки лікарів-бактеріологів та професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров’я за спеціальністю «Бактеріологія».

 • Цикл ТУ для анестезіологів

  З 01.06 до 15.06.2021 року на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії був проведений цикл тематичного удосконалення «Знеболення та невідкладні стани в педіатрії», розрахований на широке коло анестезіологічної спільноти.

 • Anesthesia and emergencies in pediatrics

  From 01.06 to 15.06.2021 at the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care cycle of thematic improvement «Anesthesia and emergencies in pediatrics» was held. This cycle was designed for a wide range of anesthesiological community.

 • Цикл із профзахворювання на COVID-19

  Упродовж 24–28 травня 2021 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено новий цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання професійного захворювання на COVID-19», навчальну програму якого затверджено рішенням вченої ради Університету у березні 2021 року.

 • Цикл ТУ «Допплерівські методики дослідження»

  Кафедра радіології НМАПО імені П.Л. Шупика проводить навчання слухачів на циклі ТУ «Допплерівські методи дослідження» за очно-заочною формою(07.06-22.06.2021 р.)

 • Невідкладна педіатрія: клінічні розбори

  26.05.2021 року на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії завершено двотижневий вперше проведений цикл ТУ для педіатрів «Невідкладна педіатрія: клінічні розбори (діагностика та інтенсивна терапія критичних станів у дітей) біля ліжка пацієнта».

 • Цикл тематичного удосконалення «Ендокринна гіпертензія”

  Кафедра ендокринології НУОЗ України імені П.Л. Шупика розпочинає цикл тематичного удосконалення «Ендокринна гіпертензія”, який відбудеться з 26.05 по 09.06.2021р.

 • Залучаємо до викладання закордонних колег

  На базі кафедри онкології, яку очолює професор Прокіп Гордійчук, пройшов черговий цикл тематичного удосконалення «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритми лікування». Безпосереднім куратором циклу була професор кафедри Наталія Ціп, провідний науковий співробітник відділення онкогінекології Національного інституту раку.

 • Involvement in teaching foreign colleagues

  On the basis of the Oncology Department, which is currently headed by Professor Prokip Gordiychuk, another cycle of thematic improvement "Gynecological cancer and pregnancy: diagnosis and treatment algorithms" was held. The curator of the program was Professor of the Department Natalia Tsip, a leading researcher at the Department of Oncogynecology of the National Cancer Institute.

 • Про актуальні питання клінічної біохімії — дистанційно

  У зв’язку з епідеміологічною ситуацією з COVID-19 цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання клінічної біохімії» В. Черкаси 24.05-07.06 буде проходити в дистанційному режимі. 

 • Нове: робота з трансплант-координаторами

  У березні та квітні робота кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права позначилася неординарним освітнім проєктом: залученням науково-педагогічних працівників кафедри до забезпечення освітнього процесу на особливому циклі ТУ, тривалістю 1 місяць, «Трансплант-координатор».

 • Невідкладні стани в педіатрії

  На кафедрі педіатрії-2 завершились заняття в онлайн-форматі на циклі ТУ «Невідкладні стани в педіатрії». Це дуже вагомий та важливий цикл для всіх педіатричних спеціальностей, тому що при невідкладних станах кожному лікарю первинної та вторинної ланки необхідно своєчасно зорієнтуватись та провести правильні та необхідні дії для збереження життя та здоров'я пацієнта.

 • Ознайомтеся із гайдлайнами асоціації педіатрів

  Кафедра ендокринології НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочинає цикл тематичного удосконалення «Клінічна ендокринологія дитячого віку», який відбудеться з 11.05 по 25. 05. 2021 року.

 • Формування правових компетентностей

  Карантинні заходи на поточному етапі боротьби з Covid-19 диктують обрання нових тактик і технологій освітнього процесу стосовно просування та забезпечення заходів безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів загальногуманітарного спрямування.

 • Виїзний цикл в дистанційному режимі

  За зверненням та проханням КНП Обухівської районної ради «Обухівської центральної районної лікарні» кафедра терапії та ревматології  провела цикл  «Актуальні питання ревматології» з 15.03.2021 р. по 29.03.2021 р. (куратор доцент Л. Іваницька).