Search

 
 

Освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

226 Фармація, промислова фармація

281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія
222 Медицина
224 Технології медичної діагностики та лікування
226 Фармацiя, промислова фармація
228 Педіатрія

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

09 Біологія

091 Біологія

Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії