Search

 
 

12 січня 2022 року відбулось онлайн-засідання трудового колективу та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Декан факультету професор Віктор Трохимчук представив звіт декана за 2021 рік, в якому висвітлив основні показники навчальної, наукової та лікувальної роботи кафедр факультету. В обговоренні звіту взяли участь професори Василь Михальчук та Ірина Дзюблик, які подякували декану за плідну роботу. Звіт було затверджено одноголосно.

Заступник декана ст. дослідник Сергій Соловйов представив результати внутрішнього рейтингового оцінювання кафедр факультету у 2021 році та завдання з підвищення результативності та якості діяльності  на 2022 рік. Завідувач кафедри професор Василь Михальчук поділився досвідом роботи кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, кращої по основним показникам.

Декан факультету професор Віктор Трохимчук довів до відома присутніх результати виконання навчально-виробничого плану кафедрами факультету за 2021 рік, що склало 100,6%. Присутніх членів вченої ради було ознайомлено з планом роботи вченої ради та  комплексним планом  факультету на 2022 рік.

Вченою радою факультету були розглянуті та рекомендовані до затвердження вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика індивідуальні плани наукової роботи старшого викладача кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Дмитра Зайцева, аспірантів кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Максимюк Ірини, Михайленко Марини, Вашуленко Оксани, Дзюби Тетяни, Октисюк Жанни.

Присутніми розглянуто та затверджено склад та план роботи комісій з наукової та лікувально-діагностичної, навчально-методичної, виховної та роботи з іноземними громадянами вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НУОЗ України імені  П.Л. Шупика на 2022 рік.

Голова вченої ради факультету професор Віктор Трохимчук представив особову справу к.пед.н. Наталії Білоусової, як претендента на заміщення вакантної посади асистента кафедри організації і економіки фармації. Білоусова Наталія на сьогодні  працює на посаді асистента кафедри організації та економіки фармації, викладає менеджмент і маркетинг у фармації для магістрів фармації, основи організаційно-економічних заходів у аптечних закладах та фармацевтичних підприємствах, а також питання оцінки медичних технологій в охороні здоров’я. У своїй науковій діяльності займається вивченням питань оцінки медичних технологій в охороні здоров’я та впровадження формулярної системи у заклади охорони здоров’я. На сьогодні цей напрямок є складовою регуляторної політики у сфері охорони здоров’я , що підкреслює значущість цього виду діяльності  для системи охорони здоров’я  та безпеки суспільства.

Завідувач кафедри організації і економіки фармації доцент Вадим Гульпа дав позитивну оцінку проведеної лекції і рекомендував кандидатуру Наталії Білоусової для обрання на посаду асистента кафедри організації і економіки фармації. За результатами таємного голосування к.пед.н. Наталія Білоусова була одноголосно обрана на посаду асистента кафедри організації і економіки фармації.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу