Search

мед_проф_фарм_факультет

 • Засідання трудового колективу та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  12 січня 2022 року відбулось онлайн-засідання трудового колективу та вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Декан факультету професор Віктор Трохимчук представив звіт декана за 2021 рік, в якому висвітлив основні показники навчальної, наукової та лікувальної роботи кафедр факультету. В обговоренні звіту взяли участь професори Василь Михальчук та Ірина Дзюблик, які подякували декану за плідну роботу. Звіт було затверджено одноголосно.

 • Розгляд поточних справ вченою радою МП і фармацевтичного факультету

  1 грудня 2021 року було проведено засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана професора Віктора Трохимчука. Заступник декана Сергій Соловйов доповів присутнім про аналіз управління зворотним процесом на кафедрах факультету. Результати анкетування якості діяльності науково-педагогічних працівників медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з лікувальної та освітньої роботи позитивні.

 • Чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  09 листопада 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана професора Віктора Трохимчука.

 • Чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  06 жовтня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана факультету професора Віктора Трохимчука.

 • Засідання вченої ради факультету

  У День знань, 1 вересня 2021 року, під головуванням декана професора Віктора Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

 • Атестація провізорів-інтернів

  29 червня 2021 року атестаційною комісією під головуванням декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, професора  Віктора Трохимчука було проведено атестацію провізорів – інтернів кафедри організації і економіки фармації на визначення знань та практичних навиків.

 • Дистанційне засідання вченої ради

  2 червня 2021 року під головуванням декана професора Віктора Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

 • Розгляд звання доцента

  5 травня 2021 року онлайн відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана професора Віктора Трохимчука. Одним з питань порядку денного був розгляд питання щодо присвоєння вченого звання децента старшому викладачу кафедри фармацевтичної технології і біофармації, к. фарм. н. Оліфіровій Тетяні.

 • Засідання вченої ради факультету

  03 березня 2021 року під головуванням декана, професора Віктора Трохимчука відбулося засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. За пропозицією голови провели вибори його заступників: завідувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, професора Сергія Убогова та доцента кафедри організації і економіки фармації, старшого дослідника Сергія Соловйова. 

 • Конференція трудового колективу і засідання вченої ради МПФ факультету

  12 січня 2021 року відбулась конференція трудового колективу і засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика. Голова конференції, професор Віктор Трохимчук доповів про аналіз діяльності кафедр факультету по виконанню планів роботи за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

 • Чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  02 грудня 2020 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Голова профбюро факультету Тетяна Оліфірова доповіла про результати роботи профбюро за 2020 рік. Представниками профбюро було проведено перевірку трудової дисципліни, про що зроблено відповідні записи у журналах відвідувань кафедр представниками деканату.

 • Чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  4 листопада 2020 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Заступник декана факультету Сергій Соловйов доповів про стан підвищення кваліфікації НПС факультету. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до затвердженого ректором НМАПО імені П.Л. Шупика плану підвищення кваліфікації на певний рік.

 • Засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  1 жовтня 2020 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Професор О. Івахно доповіла про роботу експертних проблемних комісій на факультеті. Згідно звітів, поданих до деканату факультету головами ЕПК, у 2020 році проведено 22 засідання з розгляду різних матеріалів.

 • Конференція трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  2 вересня 2020 року, під головуванням проректора з наукової роботи професора Наталії Савичук, відбулась конференція трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, присвячена виборам на посаду завідувача кафедри фармацевтичної технології і біофармації.

 • Відбулось засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

  04 березня 2020 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика. Декан факультету професор В. Трохимчук доповів про стан організації короткотривалих циклів підвищення кваліфікації на кафедрах та їх комплектацію за загальним і спеціальним фондами.