Search

 
 

Шановні колеги!  Провідними  науково-педагогічними працівниками  кафедр НМАПО імені  П. Л. Шупика підготовлений  новий начальний цикл тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання «Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)» (затверджений рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, протокол від 11.11.2020 № 9).

Цикл призначений для підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей, які залучені до діагностики та надання медичної допомоги хворим на корона вірусну хворобу (COVID-19).

Метою циклу є удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування , оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з організації проведення заходів з діагностики, лікування та профілактики (COVID-19) в Україні, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до  вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

          Програма навчального циклу побудована за принципом між кафедрального розподілу розділів/тем відповідно до змісту програми.

          Після  завершення циклу надається посвідчення встановленого зразка, яке є підставою для нарахування балів БПР.

          Цикл проводиться на умовах платних освітніх послуг.

          Прийом заявок на участь у навчальному циклі – з 16.11.2020.

          Інформація про початок циклу додатково зазначатиметься на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика ( в міру формування груп).

          Вартість навчання 2 200 грн.

          Контактна особа 205 49 37

          Електронна адреса navch@nmapo.edu.ua

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 67.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 49.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 69.67% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу