Search

COVID-19

 • Стаття кафедри ендокринології увійшла до прес-релізу журналу Experimental Biology and Medicine

  Шановні колеги! Кафедра ендокринології рада повідомити, що стаття «Relationship between hyperglycemia, waist circumference, and the course of COVID-19: Mortality risk assessment», авторів Миколи Халангота,  Надії Шейченко,  Віталія Гурьянова, Віоли Власенко, Юлії Курінної,  Оксани Самсон, Миколи Тронька увійшла до прес-релізу журналу Experimental Biology and Medicine, який є у першому квартилі (Q1) серед наукових журналів.

 • The article of Department of Endocrinology has been included in an Experimental Biology and Medicine press release

  Dear colleagues! The Department of Endocrinology is pleased to announce that the article "Relationship between hyperglycemia, waist circumference, and the course of COVID-19: Mortality risk assessment", by Mykola Khalangot, Nadiia Sheichenko, Vitaly Gurianov, Viola Vlasenko, Yulia Kurinna, Oksana Samson and Mykola Tronko has been included in an Experimental Biology and Medicine press release. The journal is in the first quartile (Q1) among scientific journals.

 • Телеміст «Терапевтичні стратегії при COVID–19»

  «Чи може коронавірусна інфекція впливати і сприяти, як «троянський кінь», розвитку інших хвороб в найближчому майбутньому?» ‒ це питання сьогодні гостро стоїть перед клініцистами багатьох спеціальностей. І хоча COVID-19 в основному характеризується симптомами з боку дихальних шляхів, ускладнення з боку інших органів і систем, часто супроводжують інфекцію COVID-19, підвищуючи захворюваність і смертність таких пацієнтів.

 • Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Teleconference "Therapeutic Strategies for COVID–19"

  "Can coronavirus infection affect and contribute, like a Trojan horse, to the development of other diseases soon?"‒ this issue is now acute for clinicians of many specialties. And, although COVID-19 is mainly characterized by symptoms from the respiratory tract, complications from other organs and systems often accompany COVID-19 infection, increasing the morbidity and mortality of such patients.

 • Консиліум фахівців при коморбідних станах: «Про Covid-19 і не тільки…»

  Вже стало гарною традицією серед сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів суботній ранок проводити на Консиліумі фахівців при коморбідних станах. Субота 23 жовтня - не виключення, тим більше, що однією з основних тем був  дельта-варіант SARS-CoV-2. Які проблеми перебігу та лікування? Які виклики чекають на лікарів перед початком нового сезону? На ці та багато інших питань відповідала проф. О. Голубовськ.

 • Суботній жовтневий консиліум

  2 жовтня субота, а це час для отримання нових знань на консиліумі фахівців при коморбідних станах. Як завжди зустріч відбулася он-лайн. Дебют молодого аритмолога  к.м.н Я. Скибчика зірвав віртуальні оплески членів нашого КОНСИЛІУМА: «Як лікувати життєво-загрозливі порушення провідності (атріо-вентрикулярні блокади), так щоб Морган‘ї, Адамс і Стокс залишилися вами задоволені. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2021 року».

 • Підготовка лікарів-інтернів до роботи у мобільних бригадах щодо вакцинації від COVID-19

  Вакцинація - найдієвіший інструмент профілактики вакцинокерованих інфекцій. Особливо це набуває актуальності в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 • Майстер-клас: «Подагра та COVID-19»

  7 грудня 2021 року відбудеться майстер-клас: «Подагра та COVID-19», в якому візьмуть участь доценти НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Любов Коцюбайло, доцент кафедри інфекційних хвороб, кандидат медичних наук та Анна Крилова, доцент кафедри терапії та ревматології, кандидат медичних наук виступлять з доповіддю: «Особливості подагричної артропатії в умовах пандемії COVID-19».

 • ІНФОРМАЦІЯ щодо відсторонення від роботи невакцинованих працівників

  Міністерство охорони здоров’я України відповідно до наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі - Наказ № 2153) затвердив перелік організацій, працівників яких обов’язково вакцинуватимуть, проти COVID-19. Наказ набирає чинності через місяць з дня, коли його офіційно опублікували, тобто з 8 листопада 2021 року.

 • Нові можливості лікування людей з ожирінням

  Проблемі лікування ожиріння була присвячена міжнародна конференція, що відбулась минулого тижня, організована Українською діабетологічною асоціацією, на якій під головуванням завідувача кафедри діабетології Інституту сімейної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України Бориса Маньковського, було розглянуто сучасні можливості терапії у мультидисциплінарному аспекті.

 • New possibilities for treatment of people with obesity

  Nowadays there is growing number of people with overweight and obesity worldwide and in Ukraine. Obesity is one of the leading risk factor of type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease, cancer and others severe diseases. Moreover, obesity is the very important risk factor of severe course and worse outcome of COVID-19.

 • Інформація для співробітників та відвідувачів НУОЗ України імені П.Л. Шупика

  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика інформує, що з 1 листопада 2021 року вхід до Університету буде дозволено для працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика та відвідувачівтільки у разі наявності одного із наступних документів:

 • Про переведення на дистанційну форму навчання

 • Всеукраїнська IV школа інфузійної терапії

  19 жовтня 2021р. відбулася Всеукраїнська IV Школа інфузійної терапії. Відкрив Школу професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика Олександр Галушко, який виступив з доповіддю на тему: «Інфузійна терапія при гіперглікемічних станах на тлі гострої інфекції SARS-CоV-2».

 • Тренінг для лікарів-інтернів щодо проведення щеплень від COVID-19

  Вакцинопрофілактика визнана одним з найбільш дієвих і ефективних заходів у галузі охорони здоров'я з усіх існуючих нині та є важливим інструментом забезпечення епідеміологічного благополуччя населення. Особливо це актуально в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 • IX академічна школа з педіатрії

  7-10 жовтня 2021 року у Києві в офф- та он-лайн режимі за підтримки МОЗ України та НУОЗ України імені П.Л. Шупика успішно проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «IX  академічна школа з педіатрії».

 • Деякі результати перевірки лікарень щодо надання медичної допомоги хворим на COVID-19

  Співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли активну участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з перевірки закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) України щодо готовності до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (із змінами).

 • Participation of employees of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in commissions for checking health care institutions for providing medical care to patients with coronavirus disease

  Employees of the Department of Anesthesiology and Intensive Care took an active part in the work of the commissions of the Ministry of Health of Ukraine that checked Ukrainian health care institutions on readiness to provide medical care to patients with coronavirus disease (COVID-19) in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 28.03.2020 No. 722 "Organization of medical care to patients with coronavirus disease (COVID-19)" (as amended).

 • Спільний вебінар за участю Королівського коледжу патологів

  01 жовтня 2021 року відбувся спільний з Королівським коледжем патологів (Велика Британія) вебінар. Університет, зокрема кафедра патологічної та топографічної анатомії, виступили у ролі співорганізатора. Це вже другий спільний науково-практичний захід із Королівським коледжем патологів на виконання Меморандуму про порозуміння в академічному співробітництві, укладеному між закладами у 2019 році.

 • Підготовка докторів філософії (PhD) – досвід забезпечення якості під час COVID-19

  НУОЗ України імені П. Л. Шупика завжди славився шляхетними традиціями підготовки наукових кадрів. Пандемія коронавірусу наклала значний відбиток на освітній процес закладів освіти в усьому світі. Проте забезпечення компетентностей майбутніх науковців у будь-яких умовах є важливою місією кожної кафедри.